Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
(3 min.)


------

Citát z Bible:

A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.

Ko 3,15 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

Doporučujeme


Modlete se za

Když krk točí hlavou

Třetí zdroj chladu v manželství

Muž je hlavou ženy. To nám říká Bible, i když se z toho feministkám samou nelibostí ježí vlasy na hlavě. Ale je málo biblických míst, kterých muži tak zneužívají k diktatuře a panovačnosti. Na názor manželky se nikdo neptá. Ta ať prý udržuje v chodu domácnost, stará se o děti a jinak dělá jen to, co „božský„ manžel poručí. A to vše bez ohledu na to, jestli se její hlava podřizuje Boží autoritě a bere si k srdci, co mu Bůh říká o tom, jak se chovat k vlastní manželce.


Každá žena v hloubi své duše touží po vedení. Ona to potřebuje, aby se mohla cítit v bezpečí. To nemá nic společného s nižší inteligencí nebo méněcenností. Sám Ježíš se k ženám choval s úctou a vážil si jich. Nikdy jim nedával pocítit, že by měly nižší hodnotu než jejich mužský protějšek. Ale mají jinou úlohu a jiné postavení. Povýšené chování některých mužů však ženy zdaleka ještě neopravňuje k tornu, aby Boží záměr zpochybňovaly. Když budeme číst text v dopise Efezským v celé jeho souvislosti, nikdo snad nedospěje k názoru, že podřízenost je diskriminace. Muži mají na sobě rozsáhlý, závažný úkol. Často se jim jen předhazuje: „Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval... Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe“ (Efezským 5,25.28).


Břemeno vedení a odpovědnosti za rodinu není jen privilegium. Vyžaduje naprostou oddanost a obětování se těch, kdo k člověku s takovou odpovědností patří. Když se na to podíváme takto, pak my ženy přece nemůžeme udělat nic lepšího, než že se svěříme muži, který bere Boží slovo vážně a nevytrhává z něho pro sebe jen něco, co mu vyhovuje. Panovačnost některých mužů vždycky sváděla ženy ke vzpouře. To se může projevit ve vědomém vzdoru nebo také v taktice manipulace. Žena tajně přebírá funkci krku, který hlavou točí, kam chce. Otevřeně řečeno to znamená, že ve sboru se sice chová tiše, pokorně, ale doma se se svým názorem neskrývá a snaží se názor svého muže zmanipulovat. Tam, kde se v hloubi srdce nesouhlasí s postavením muže a ženy podle Božího plánu, je sotva vztah, který je pro obě strany štěstím. Spíš zde vznikne boj o moc, uznání a práva.

Yvonne Schwengelerová, Ethos 2000/1

Kam dál? − Ostatní části

Jak rozehřát zamrzlé manželství − úvod
1. zdroj chladu: Nechci hadr, chci chlapa!
2. zdroj chladu: Zlatá klícka
3. zdroj chladu: Když krk točí hlavou
4. zdroj chladu: Hádej, co si přeju?
5. zdroj chladu: Svěrací kazajka

Hodnocení článku:
 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.
  Napište svůj názor.
------

 

  Doporučujeme:

Bat-šeba

Toto je čtvrtý z pěti románů o ženách z rodokomenu Ježíše Krista. Byly to ženy z Blízkého východu, které ...

 

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Úchvatná/Srdce ženy

John a Stasi Eldredge
Úchvatná/Srdce ženy
Návrat domů, běžná cena 220 Kč
Naše sleva: 7 Kč
Vaše cena: 213 Kč

ks