Čtení Bible obnoví váš život

menu
 
------

Citát z Bible:

Jsem ponížen, bolestí se soužím, avšak hradem je mi, Bože, tvoje spása.

Ž 69,30 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Nejčtenější články


A. Být dobrým vypravěčem
Někdy se nám to daří. Jakým chybám se vyhnout, aby naše řeč byla zajímavá a zanechávala v posluchačích pozitivní stopy?

B. Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

C. Vědomí hodnoty dává otec
Táto, děti tě potřebují − tvůj čas, zájem, ujištění, legraci, i vlastní prohry. Pak budou v dospělosti pevné a hodně toho dokážou.

D. Muž se stává mužem,
když odolá tlaku vyhovovat ženě a postaví se na vlastní nohy − bude zodpovědný, důsledný, rozhodný, ochotný sloužit − a od Krista se učí odpouštět.Když krk točí hlavou

Třetí zdroj chladu v manželství

Muž je hlavou ženy. To nám říká Bible, i když se z toho feministkám samou nelibostí ježí vlasy na hlavě. Ale je málo biblických míst, kterých muži tak zneužívají k diktatuře a panovačnosti. Na názor manželky se nikdo neptá. Ta ať prý udržuje v chodu domácnost, stará se o děti a jinak dělá jen to, co „božský" manžel poručí. A to vše bez ohledu na to, jestli se její hlava podřizuje Boží autoritě a bere si k srdci, co mu Bůh říká o tom, jak se chovat k vlastní manželce.


Každá žena v hloubi své duše touží po vedení. Ona to potřebuje, aby se mohla cítit v bezpečí. To nemá nic společného s nižší inteligencí nebo méněcenností. Sám Ježíš se k ženám choval s úctou a vážil si jich. Nikdy jim nedával pocítit, že by měly nižší hodnotu než jejich mužský protějšek. Ale mají jinou úlohu a jiné postavení. Povýšené chování některých mužů však ženy zdaleka ještě neopravňuje k tornu, aby Boží záměr zpochybňovaly. Když budeme číst text v dopise Efezským v celé jeho souvislosti, nikdo snad nedospěje k názoru, že podřízenost je diskriminace. Muži mají na sobě rozsáhlý, závažný úkol. Často se jim jen předhazuje: „Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval... Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe" (Efezským 5,25.28).


Břemeno vedení a odpovědnosti za rodinu není jen privilegium. Vyžaduje naprostou oddanost a obětování se těch, kdo k člověku s takovou odpovědností patří. Když se na to podíváme takto, pak my ženy přece nemůžeme udělat nic lepšího, než že se svěříme muži, který bere Boží slovo vážně a nevytrhává z něho pro sebe jen něco, co mu vyhovuje. Panovačnost některých mužů vždycky sváděla ženy ke vzpouře. To se může projevit ve vědomém vzdoru nebo také v taktice manipulace. Žena tajně přebírá funkci krku, který hlavou točí, kam chce. Otevřeně řečeno to znamená, že ve sboru se sice chová tiše, pokorně, ale doma se se svým názorem neskrývá a snaží se názor svého muže zmanipulovat. Tam, kde se v hloubi srdce nesouhlasí s postavením muže a ženy podle Božího plánu, je sotva vztah, který je pro obě strany štěstím. Spíš zde vznikne boj o moc, uznání a práva.

Yvonne Schwengelerová, Ethos 2000/1

Kam dál? − Ostatní části

Jak rozehřát zamrzlé manželství − úvod
1. zdroj chladu: Nechci hadr, chci chlapa!
2. zdroj chladu: Zlatá klícka
3. zdroj chladu: Když krk točí hlavou
4. zdroj chladu: Hádej, co si přeju?
5. zdroj chladu: Svěrací kazajka

-------------

  Napište svůj názor.

Úchvatná/Srdce ženy

John a Stasi Eldredge
Úchvatná/Srdce ženy
Návrat domů, běžná cena 220 Kč
Naše sleva: 7 Kč
Vaše cena: 213 Kč

ks