Ethos - Domovská stránka


Křesťanské čtení pro celou rodinu

menu
 

Nechci hadr, chci chlapa!

První zdroj chladu v manželství

Marie a Matouš tvořili krajně nerovnou dvojici. Ona byla aspoň o půl hlavy vyšší a působila velmi dominantním dojmem. Oba pocházeli z křesťanské rodiny, kde se žilo vírou. Matouš byl hodně zamilovaný. O jejích citech vůči němu jsem si od začátku nebyl jist. Nezdálo se, že by Matouš byl jejím vysněným ideálem, ale Marie už nebyla nejmladší a chtěla se vdát a mít děti. Nikdo jiný nebyl ve výhledu. Kromě toho jí Matouš plnil každé přání, co jí na očích viděl. Tak tomu bylo i později, když přišly děti. Marie působila pořád dojmem nespokojeného člověka, i když manžel pro ni dělal všechno, jen aby jí vyhověl. Bez stěžování snášel její vrtochy a nálady, staral se o děti, pomáhal v domácnosti. Ale zdálo se, že to nestačí. Čím více cítil její nespokojenost, tím intenzivněji se snažil. Ve všem jí ustupoval, i když s tím nesouhlasil. Na její popud začali po letech chodit do jiného sboru, i když se Matouš v tom svém cítil velmi dobře.


Marie měla také stále menší zájem o duchovní věci. Jednoho dne Matoušovi řekla, že má někoho jiného, že našla „správného" chlapa. On že je „měkkota", a to leze na nervy. „Byla bych raději, kdybys mlátil do stolu a házel talíře!" − Tolik její nespokojenost.


Když přede mnou Matouš celý nešťastný seděl a pořád ještě nevěděl, co se po něm chce, bylo mi ho opravdu líto. Nechápal, co dělal špatně. Copak ji nemiloval? − Takové bylo jeho pojetí lásky. Jeho žena toužila po tom, aby byl ve vztahu vůdčí a taky jí někdy řekl ne. Marie se chovala jako rozmazlené děcko a Matouš proti tornu nic nedělal. Jeho povolnost, neprůraznost ji dovedla k tornu, že jím pohrdala. Láska chce dobro druhého, což neznamená „pokorně" všemu špatnému a nesmyslnému ustoupit.

Yvonne Schwengelerová, Ethos 2000/1

Kam dál? − Ostatní části

Jak rozehřát zamrzlé manželství − úvod
1. zdroj chladu: Nechci hadr, chci chlapa!
2. zdroj chladu: Zlatá klícka
3. zdroj chladu: Když krk točí hlavou
4. zdroj chladu: Hádej, co si přeju?
5. zdroj chladu: Svěrací kazajka

-------------

Káleb

Riversová Francine
Káleb
Návrat, běžná cena 220 Kč
Naše sleva: 7 Kč
Vaše cena: 213 Kč

ks