Čtení Bible obnoví váš život

Tisk na papír
menu
 


------

Citát z Bible:

Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal.

Ž 34,5 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Zajímavé články


Do nového kroku
Máme nejistotu, obáváme se, jaké to bude? Pokud nejdeme proti svědomí, udělejme první krok a Bůh se vyjádří.

A co on?
Trápí nás, že ten druhý je lepší, má víc, má lepší podmínky? Zaměř se na to, co máš a naplno toho využij.

C. Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

D. Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

Doporučujeme

Nechci hadr, chci chlapa!

První zdroj chladu v manželství

Marie a Matouš tvořili krajně nerovnou dvojici. Ona byla aspoň o půl hlavy vyšší a působila velmi dominantním dojmem. Oba pocházeli z křesťanské rodiny, kde se žilo vírou. Matouš byl hodně zamilovaný. O jejích citech vůči němu jsem si od začátku nebyl jist. Nezdálo se, že by Matouš byl jejím vysněným ideálem, ale Marie už nebyla nejmladší a chtěla se vdát a mít děti. Nikdo jiný nebyl ve výhledu. Kromě toho jí Matouš plnil každé přání, co jí na očích viděl. Tak tomu bylo i později, když přišly děti. Marie působila pořád dojmem nespokojeného člověka, i když manžel pro ni dělal všechno, jen aby jí vyhověl. Bez stěžování snášel její vrtochy a nálady, staral se o děti, pomáhal v domácnosti. Ale zdálo se, že to nestačí. Čím více cítil její nespokojenost, tím intenzivněji se snažil. Ve všem jí ustupoval, i když s tím nesouhlasil. Na její popud začali po letech chodit do jiného sboru, i když se Matouš v tom svém cítil velmi dobře.


Marie měla také stále menší zájem o duchovní věci. Jednoho dne Matoušovi řekla, že má někoho jiného, že našla „správného„ chlapa. On že je „měkkota“, a to leze na nervy. „Byla bych raději, kdybys mlátil do stolu a házel talíře!„ − Tolik její nespokojenost.


Když přede mnou Matouš celý nešťastný seděl a pořád ještě nevěděl, co se po něm chce, bylo mi ho opravdu líto. Nechápal, co dělal špatně. Copak ji nemiloval? − Takové bylo jeho pojetí lásky. Jeho žena toužila po tom, aby byl ve vztahu vůdčí a taky jí někdy řekl ne. Marie se chovala jako rozmazlené děcko a Matouš proti tornu nic nedělal. Jeho povolnost, neprůraznost ji dovedla k tornu, že jím pohrdala. Láska chce dobro druhého, což neznamená „pokorně“ všemu špatnému a nesmyslnému ustoupit.

Yvonne Schwengelerová, Ethos 2000/1

Kam dál? − Ostatní části

Jak rozehřát zamrzlé manželství − úvod
1. zdroj chladu: Nechci hadr, chci chlapa!
2. zdroj chladu: Zlatá klícka
3. zdroj chladu: Když krk točí hlavou
4. zdroj chladu: Hádej, co si přeju?
5. zdroj chladu: Svěrací kazajka


Hodnocení článku:
 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Není na něm nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.
-------------

  Napište svůj názor.

www.ethos.cz/rozehrat-zamrzle-manzelstvi-nechci-hadr-chlapa.php