Ethos - Domovská stránka


Křesťanské čtení pro celou rodinu

menu
 

 Bible mluví
 Jsi dobrý, ale...
 Ocenění pro nenápadné
 Co máš napsané na čele?
 Jsem jiný, než si myslím?
 Ty nejodolnější nalákáme jinak
 Větší a lepší!
 Vzpomeň si na mě
 Byl jsem mrtvý!
 Respektujeme autority?
 Jsi král! - Opravdu?
 Nemám čas
 Odvážní, ale prázdní
 Jak nás Ježíš ovlivňuje?
 Netěkej a naslouchej
 Co všechno potřebujete
 Povědomí o Bohu se vytrácelo postupně a nenápadně
 Má vaše vytrvalost cíl?
 Chyby při mluvení
 Trpět „pro Krista“
 Mám všeho dost, tak co?
 Hlavně abych dělal, co dělat mám
 Kam se díváš?
 Zátěž nevadí, ale zdržuje
 Musí svědek víry věřit
 Ne jako ve starověku
 Jsi dobrý, ale to nestačí
 Když to začíná se slzami...
 Získat kvalifikaci pro život
 Jak dělat dobré věci
 Když píšu, tak myslím
 Jak můžeme být ozdobou?
 Ohrožují naši pohodu
 Nakolik jste zbožní
 Iniciátor nebo jen napodobovatel
 Z čeho čerpáte sílu?
 Do jaké budoucnosti investovat svůj život?
 Jako hráz proti zlu
 Kdo se tě zastane?
 Jaká je tvoje víra?
 To je normálka, ne?
 A... jak dobře ho znáte?
 Všední život a velké věci
 Spurgeon a Moody
 Umíte být spolu
 Dobře si rozumět
 Láska jako samozřejmost
 Mezilidské vztahy
 Sexualita
 Manželství
 Ženy
 Chlapi
 Výchova
 Zdraví
 Aktuální dění
 Život a hodnoty
 Duchovní život
 Pro děti


------

Citát z Bible:

Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.

Iz 55,9 E
(Další citáty)

------


Tak je nalákáme na něco jiného

Znáte to: "Když mě vyhodí dveřmi, tak tam vlezu oknem." Když mi nevyhoví na obyčejné požádání, tak mu něco dám, nějak ho podplatím." Když nezabere na úplatek, tak mu nabídneme ženu." A tak bychom mohli pokračovat.

V čem? V tom, čemu Bible říká Balaámovo učení. Kde se ten pojem Balaám vzal?

Moábský král Balák měl strach z Izraelců, kteří byli na cestě pouští z Egypta do zaslíbené země a chtělí jen projít. Bál se i přesto, že mu slíbili, že jeho zemi nechají na pokoji. Ze strachu si najal zvláštního proroka Balaáma, který uměl lidem žehnat, a pak je provázelo dobro, uměl také proklínat, a tak vzít lidem moc. Balaám se zdráhal Balákovi vyhovět, ale nakonec s ním přece jen šel. Balaám však byl pod Božím vlivem a Bůh nedopustil, aby Balaám Izrael proklínal, naopak vždy mu žehnal. Balák se proto na Balaáma hodně zlobil

Balaámovi však bylo trapně, protože od Baláka dostal za slibované proklínání Izraele hromadu peněz. Balaám to tedy vymyslel jinak: "Baláku, uspořádejte svou národní slavnost, která souvisí se sexuálními orgiemi, a pozvěte na ni i Izraelce." Balák poslechl, Izraelci přišli, jednak se s Balákovým národem Moábců spřátelili, smilnili s jejich ženami − a Bůh se na Izraelce pro jejich nevěru hodně hněval. Balaámův trik se podařil: když to nešlo proklínáním, lstí se to podařilo jinak. Izraelci nebyli odolní ve všech oblastech.

Balaámovu učení rozumím tak, že je to neustálé soustředění na to, jak Božího člověka zlomit. Nepomůže přímá konfrontace? Tak ho nalákáme jinak! − Dáme mu peníze, zapleteme ho do něčeho, aby musel mlčet, jinak bychom to prozradili. Ať na něm uplatní své umění nějaká žena! Pokusíme se ho vyprovokovat, až se rozčilí, tak mu řekneme, že křesťan by měl být pokojný. Když zůstane klidný, tak o něm rozšíříme, že je chladný a problémy ho nezajímají!

Nebo ho požádáme o nějakou práci, on si bude myslet, že dělá něco pro Boha, zabředne v tom, a nebude mít čas dělat něco pro Boha.

Nebo mu zaplatíme luxusní dovolenou. Nebo dobrou školu jeho dětem, Nebo..., nebo... Hlavně aby nechal té evangelizace, hlavně aby se nějak zkompromitoval, aby..., aby...

Nemusí to být úklady konkrétních lidí, takovým tlakem působí dnešní doba, takový efekt mají naše okolnosti. Ale snadno se najdou křesťané, kteří tomu podlehnou a stávají se příkladem a později normou i pro druhé.

Nehemiášovi přátelé jej upozorňovali na mezery v hradbách, kudy se nepřátelé dostávali do města. Křesťan by v učení, v tom, jak žije i čemu věří, měl být celý, pevný, aby nikde nezůstala skulinka, jak ho zdolat, jak ho odradit od života a práce pro Boha, jak ho svést k hříchu, aby polevil a nebyl tady světlem, které přitahuje k Zachránci pro věčnost, ke Kristu.

Kde by mohla být moje skulina, kterou se nepřítel dostane dovnitř?

Jan Vopalecký, květen 2018

-------------

"Jen to mám proti tobě, že u sebe máš zastánce učení Balaámova. Jako on učil Baláka svádět syny Izraele, aby se účastnili modlářských hostin a smilstva."
Zjevení Janovo 2,14