Čtení Bible obnoví váš život

Tisk na papír
menu
 


------

Citát z Bible:

O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše, ať to slyší pokorní a radují se.

Ž 34,3 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Zajímavé články


Do nového kroku
Máme nejistotu, obáváme se, jaké to bude? Pokud nejdeme proti svědomí, udělejme první krok a Bůh se vyjádří.

A co on?
Trápí nás, že ten druhý je lepší, má víc, má lepší podmínky? Zaměř se na to, co máš a naplno toho využij.

C. Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

D. Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

Doporučujeme

Úvodník

Co dělá Bůh?
Často se mi stává, že mám moc práce. V zaměstnání musím něco napsat na počítači, vyřídit telefony, čekají mě jednání ve městě, odpoledne musím nakoupit, doma dohlédnout na školu dětí, pak nám vržou dveře do koupelny a musím je namazat – spousta maličkostí, ale když se mě večer zeptáte, co jsem celý den dělal, nemůžu si vzpomenout: „No, pořád něco...“
Při svém čtení Bible procházím právě Žalmy; zvlášť v posledních z nich mě zaujaly časté zmínky, co všechno dělá Bůh – Hospodin určuje počet hvězd, buduje Jeruzalém, zjednává pokoj, dává sníh jak vlnu, podpírá všechny klesající, hladovým dává chléb, osvobozuje vězně... (Žalmy 145-147)

Co dělá Bůh? Často to ani moc nepozoruji, považuji to za samozřejmost, že ráno vyjde slunce, že mám co obědvat, kde bydlet, nepřemýšlím, že by s tím měl Bůh příliš něco společného. Snadno mě to svede k postoji: „No, co by měl Bůh dělat? Bůh patří do Bible, do kostela, k neděli, ale v běžném životě...?“
Když se ale do svého života podívám pořádně, jsou v něm nesmazatelné stopy toho, že Bůh žije a působí i dnes. A právě ty okamžiky a ta období, kdy Bůh v mém životě jedná, dělají můj život krásným a plným. To, o čem se píše v Bibli, co zachycují knihy, filmy, televize, o čem lidé hodně diskutují – to jsou vlastně okamžiky, kdy Bůh něco významného dělá – jen my si to často neuvědomujeme.
Abraham zplodil syna – z Boží moci. Mojžíš vyvedl Izrael z Egypta – opravdu Mojžíš? Nebo to byl Bůh? Říká se: „David porazil Goliáše,“ ale sám David říká, že to „je Hospodinův boj,“ že Bůh bojuje. Nehemiáš obnovil hradby kolem Jeruzaléma – ale on píše, že i jejich nepřátelé viděli, že to bylo „s pomocí našeho Boha“.
A najednou vidím, že řadu situací, zvlášť těžkých, někdy i bolestných, způsobil Bůh. Chci někomu „šetrně“ vynadat, dám se s ním do hovoru a on mi otvírá oči, že nakonec se mnohé mění v životě nás obou; jindy se nechám uprosit dcerou, abych se s ní projel na kole – a ona na to pak dlouho vzpomíná jako na silný zážitek. Nebo se odhodlám k nějakému nezvyklému kroku a má to dopad na řadu lidí.

Já jen mluvím, ale životy a srdce lidí mění Bůh. Začínám se stydět, že se pořád zaměřuji na to, co mám dělat já, co jsem už udělal a co (velkého?) ještě udělám – a přitom všechno, co má nějakou cenu, co z „mých“ činů stojí za řeč, vlastně vykonal Bůh, byť za pomoci mých rukou, úst, byl jsem u toho.
A tak se chci zaměřovat na to, co koná Bůh, co chce konat v mém životě, v mé rodině, v našem sboru, v zaměstnání, v našem městě i národě.
A on koná – nedá se to přehlédnout. Obdivuji Boha, cením si toho, že do toho svého počínání vtahuje lidi, dokonce mě osobně! „Vše, co činí Bůh, je dobré!“ – Přeji Vám, milí čtenáři, abyste taky mohli být „u toho, když Bůh jedná.“
Jenda Vopalecký

Hodnocení článku:
 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Není na něm nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.
-------------

  Napište svůj názor.

www.ethos.cz/uvodnik-074.php