menu

Čtení pro rodinu


 Knihy e-shop

 Blogy

 Mezilidské vztahy

 Sexualita

 Manželství

 Ženy

 Chlapi

 Výchova

 Zdraví

 Aktuální dění

 Život a hodnoty

 Duchovní život

 Boží povolání

 Chodí Bůh pozdě?

 Každý den něco z Bible

 Budoucnost Izraele

 Vesmír svědčí o Bohu

 Vyděděný, mučený, pronásledovaný, protože věřil v Ježíše

 Jste s tímto světem spokojeni?

 Co je hřích?

 Peníze a duch

 Náhlý zvrat

 Jak se dostat do nebe?

 Jaké to je po smrti?

 Existuje Bůh?Jak to zjistit?

 Jde o tebe

 Bůh dělá zázraky

 Nese tě tvá víra?

 Plíživá islamizace

 Muslimové mohou lhát

 Chceš mi nahnat strach?

 Etika v evoluční teorii

 Osvobozený život

 Tisk Bible

 Jak vznikala Bible

 Malé myšlenky

 Pro děti

 O nás

 Archiv článků


------

Citát z Bible:

Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

J 14,6 E
(Další citáty)

------

Víru, nebo dobré svědomí!

Co obětuješ snadněji?

Jaký je v tom rozdíl?

Na svou víru jsou lidé hrdí – snad jako na svůj rozum. Každý přece ví, čemu má věřit, a také tomu věří. Možná teenageři prochází tříbením, ověřují si, čemu věřit a co už není věrohodné, a nakonec se jejich systém víry ustálí. Pokud někdo potom změní svou víru, je to vždy na základě nějakého silného impulsu – zkušenosti, zklamání, argumentů, setkání s něčím ojedinělým. Ale jinak si svou víru hlídáme a neměníme ji.


A dobré svědomí? Do toho není moc vidět, ale pozoruji, že každý chce vypadat jako člověk s čistým svědomím.


Víra a dobré svědomí patří k sobě. Je důležité uchovat si obojí současně. Přesto se ptám: „Co jsou lidé spíš ochotni obětovat? Víru, nebo dobré svědomí?“


Obětovat víru znamená popřít to, čemu jsem dosud věřil – například, když někdo přijde a začne mě přemlouvat, nebo se mi posmívat, pohrdat mnou nebo přinejmenším tím, čemu věřím, a já najednou podlehnu tlaku, ustoupím. Může to být beze slov. Tlak životních okolnosti člověka přesvědčí, a pokud si nepřipomíná to, čemu uvěřil, tak podlehne – a jeho víra ztroskotává. Když se to zopakuje několikrát, člověk potom vůbec neví, čemu věřit, a jen se životem potácí v pochybnostech.


Co to znamená ztratit dobré svědomí? O dobré svědomí člověk přijde velmi snadno tím, že udělá něco, co je proti jeho svědomí. Potom má výčitky, svědomí ho trápí, nemá dobré svědomí. Ztratit dobré svědomí je velmi snadné (ale dá se to napravit).


Pavel upozorňuje Timotea, aby si chránil víru i dobré svědomí. Jestliže člověk obětuje své dobré svědomí, nějakým způsobem si omluví, vysvětlí, proč udělal něco, co mu kazí jeho dobré svědomí, pak podle Pavlových slov může zanedlouho ztratit i svou víru.


Chraň si svou víru i dobré svědomí.
Když člověk obětuje jedno, hrozí, že přijde i o to druhé.


jv


 
------------- Knihy e-shop   <= Dále číst =>   Blogy
Víra, která jedná

John MacArthur
Víra, která jedná
Didasko, běžná cena 269 Kč
Naše sleva: 35 Kč
Vaše cena: 234 Kč

ks


…aby sis zachoval víru i dobré svědomí, jímž někteří lidé pohrdli a tak ztroskotali ve víře.
1 Timoteovi 1,19