Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 Citát z Bible:

I řekl jsem: Běda mi, jsem zničen, protože jsem člověk nečistých rtů a bydlím uprostřed lidu nečistých rtů, a mé oči viděly Krále, Hospodina zástupů!

Iz 6,5 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se zaVíte, co kde máte? Zapomenuté cennosti, obálky...

Víte, kolik máte peněz na svém účtu? Asi ano. A co kdybych se zeptal, jestli nemáte někde nějaký zapomenutý účet? A víte, kde máte svoje osobní doklady, které běžně nepotřebujete, třeba rodný list nebo poslední vysvědčení?

Jsou lidé, kteří to moc nehlídají. Ale ti, kdo peníze a doklady považují za něco důležitého, určitě vědí, kde co mají. Co my jako křesťané? Co je pro nás důležité? Víme, co všechno máme a kde to máme?

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Zapomenutý příkaz: Buďte svatí

W. MacDonald
Zapomenutý příkaz: Buďte svatí
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 13 Kč
Vaše cena: 177 Kč

ks

Bible říká, že k tomu, abychom věděli, čím vším nás Bůh obdaroval, máme Božího Ducha (1. Korintským 2,12). A není toho málo! Nejen Boží odpuštění, jistotu spasení, ale také duchovní dary nebo Boží přízeň pro náš život.

Proč je důležité to vědět? Stejně jako je důležité vědět, kde máme svoje peníze a svoje doklady. Když přijde nějaký problém, vybereme peníze, ukážeme doklad a je vyřešeno. Když přijdou pochybnosti, něco se nepodaří a ztrácíme radost, výhled do budoucna, může si křesťan připomenout, co všechno nám Bůh daroval. To nás vrátí do rovnováhy, zase máme radost, vnitřní pokoj.

Dále píšu několik biblických veršů, které vyjadřují, co všechno si křesťan může uvědomovat, co všechno ví, co díky Kristu má:

Když se podřídíme Božímu Duchu a sami sebe považujeme za mrtvé, nemusíme otročit hříchu: „A víme, že náš starý člověk byl spolu s ním ukřižován, aby tělo hříchu bylo zbaveno sil a my už hříchu neotročili.“ (Římanům 6,6)

„Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí.“ (Římanům 8,28)

„Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?“ (1. Korintským 3,16)

„A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.“ (1. Korintským 15,58)

„Víme zajisté, že byl-li by tohoto našeho zemského přebývání stánek zbořen, stavení od Boha máme, příbytek ne rukou udělaný, věčný v nebesích.“ (2. Korintským 5,1)

„Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost.“ (Jakubův 1,3)

„Toto jsem napsal vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.“ (1. Janův 5,13)

Když si uvědomujeme, co všechno jsme dostali, je to podnět jednak k vděčnosti a jednak k zodpovědnosti. Co z toho je pro vás dnes důležité?

Jan Vopalecký

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu. (1)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Zapomenutý příkaz: Buďte svatí

W. MacDonald
Zapomenutý příkaz: Buďte svatí
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 13 Kč
Vaše cena: 177 Kč

ks

My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, abychom poznali, co nám Bůh daroval. (1. Korintským 2,12-13)
Chcete peníze? - Nechoďte do práce

Tomáš Kašpar
Chcete peníze? - Nechoďte do práce
akademieuspechu.cz, běžná cena 233 Kč
Naše sleva: 9 Kč
Vaše cena: 224 Kč

ks