Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 


Oddělovač

Citát z Bible:

Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky.

1Tm 6,12 E
(Další citáty)

Oddělovač
éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se zaAni důsledná pravidelnost mu nepomohla

Chodil pravidelně tam, kde se setkával s Bohem, přinášel oběti, jak měl, ale přece v jeho životě nebylo všechno úplně v pořádku. A vedle něho žili lidé, kteří trpěli.

Mluvím o Elkánovi. Byl to normální chlap, který ve své době dělal, co mohl. Staral se o svou rodinu, plnil si své povinnosti, a proto také pravidelně chodil do stánku. Chodil tam vždy jednou za rok obětovat, jak to nařizoval izraelský zákon. A dbal na to, aby tam vždycky šla celá rodina.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Ti, kdo nevědí - Věrnost nevěrnost

Heward-Mills, Dag
Ti, kdo nevědí - Věrnost nevěrnost
KMS, 149.00 Kč

ks

Tak si říkám, jestli to pro něho nebyla formalita nebo dokonce otravná formalita. Možná se mu tam nechtělo, ale říkal si, že Bůh to vidí a že mu proto požehná.

Možná tam chodil i kvůli své milované ženě Anně a doufal, že Bůh je odmění tím, že se jim narodí společné dítě.

Anna to své chození do stánku – bylo to několik desítek kilometrů – vzala jednou velmi vážně. Ve stánku se modlila za dítě, modlila se dlouho, usilovně, dokonce Bohu slíbila, že pokud se jí narodí chlapec, tak ho odvede do stánku, aby tam sloužil po celý život.

A opravdu! Narodil se jim Samuel a Anna s ním několik let byla doma a do stánku nešla. Nerozumím úplně proč. Nejspíš byl moc malý a ona ho nechtěla nechávat doma ani ho brát s sebou. Tak s ním zůstala doma.

Potom ho podle svého slibu odvedla do stánku, představila ho knězi Élímu a nechala ho tam, aby sloužil Hospodinu. Splnila svůj slib.

Už ne mechanická rutina

Teď si zkuste představit: Jestliže dříve chodívali Anna a její manžel Elkána do stánku mechanicky, byla to pro ně rutina, tak ta byla teď minulostí. Vžijte se do toho, jak se asi na svého Samuelka těšil, že zase po dlouhém roce půjdou do stánku a uvidí ho tam!

Nepochybuji, že tam chodili nadšeně, rádi. Ona i Elkána.

Tak mám pro vás jeden tip: Jestliže je pro vás nějaká dobrá věc rutinou, jen mechanickou záležitostí (něco ve vztahu k Bohu, například chození do sboru, modlitby, práce pro Boha…), tak tam „nechte svoje dítě“, kvůli kterému se tam budete rádi vracet. Nevím, co to pro vás může konkrétně znamenat. Možná to bude vyžadovat nějakou dlouhou, usilovnou modlitbu, kdy vám nezbude, než se spolehnout, že vaši touhu může naplnit jen Bůh. Až vám ji Bůh naplní, a vy „svého syna“, své srdce necháte před Hospodinem, pak budete k Hospodinu rádi přicházet, abyste viděli, jak se sám Bůh stará o to, co milujete.

To ale není všechno: Později (1. Samuelova 2,18-21) Bible popisuje, že Bůh Anně a Elkánovi Samuela bohatě vynahradil. Narodili se jim ještě další tři synové a dvě dcery. Bůh jim nezůstal nic dlužen, nezůstane ani nám dnes.

Pořád chodili pravidelně každý rok do stánku! Ale už to nebyla otrava, nebylo to ani ze zvyku, ale těšili se tam! Protože tam měli milovaného syna, možná by tam nejraději zůstali napořád!

Jan Vopalecký, červenec 2019

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač
 

  Doporučujeme:

Očekávat Pánův příchod

Povzbuzení ke svatému životu, k očekávání příchodu Ježíše a k zachování čistoty v neustále rostoucí bez ...

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Ti, kdo nevědí - Věrnost nevěrnost

Heward-Mills, Dag
Ti, kdo nevědí - Věrnost nevěrnost
KMS, 149.00 Kč

ks


Byl jeden muž, který se jmenoval Elkána..., měl dvě ženy: Jméno jedné bylo Chana, jméno druhé Penina. Penina měla děti, ale Chana děti neměla. 3 Tento muž přicházel rok co rok ze svého města, aby se klaněl a obětoval Hospodinu zástupů v Šílu. Tam byli Hospodinovými kněžími dva synové Élího, Chofní a Pinchas. 4 Stávalo se v den, kdy Elkána obětoval, že dával své ženě Penině a všem jejím synům i jejím dcerám díly z oběti. 5 Ale Chaně dával dvojnásobný díl, protože Chanu miloval; Hospodin však zavřel její lůno. 6 Její protivnice ji velmi provokovala ke hněvu, jen aby ji rozzlobila kvůli tomu, že Hospodin zavřel její lůno. 7 To se dělo rok co rok; pokaždé, když přicházela do Hospodinova domu, takto ji provokovala ke hněvu. Proto Chana plakala a nejedla.
1. Samuelova 1,1-7

Samuel však sloužil před Hospodinem, chlapec přepásaný lněným efódem. 19 Jeho matka mu dělávala malý plášť a přinášela mu ho rok co rok, když přicházela se svým mužem obětovat každoroční oběť. 20 Élí požehnal Elkánovi a jeho ženě slovy: Ať ti Hospodin dá potomstvo z této ženy namísto toho, kterého vyžádala Hospodinu. Potom šli na své místo. 21 Hospodin navštívil Chanu, otěhotněla a porodila tři syny a dvě dcery. Chlapec Samuel vyrůstal s Hospodinem. 1. Samuelova 2,18-21