Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 

Poslouchejte na Spotify

Inspirováno:

Zlikvidovat ho nedokázali!

Jediným způsobem, jak zachránit lidstvo, aby nemuseli všichni do pekla, bylo najít někoho nevinného, kdo by za člověka umřel. Našel se jediný: Ježíš.

Ale zároveň se asi najde málokdo, kdo byl tolikrát vystaven neúspěšným pokusům ho zlikvidovat − jen aby člověk (a to nikdo!) nemohl být zachráněn.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

To nejlepší pro jeho slávu

Oswald Chambers
To nejlepší pro jeho slávu
Návrat domů, běžná cena 347 Kč
Naše sleva: 14 Kč
Vaše cena: 333 Kč

ks

Když se Ježíš narodil, dověděl se o tom tehdejší král Herodes a v obavě, aby sám nepřišel o trůn, nechal vyvraždit všechny děti v Betlémě. Marně. Ježíš byl v tu chvíli už v Egyptě, kam se Herodes neodvážil.

Když dospěl, ďábel ho vylákal na poušť a tam ho pokoušel. Kdyby se Ježíše podařilo svést k hříchu, měl by nepřítel vyhráno. I kdyby Ježíš umřel, nebyla by to smrt spravedlivého za nespravedlivé (1P 3,18) Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu.

Žádný pokus nevyšel

Další příležitost nastala, když se Ježíš se svými učedníky přepravoval po jezeře na druhou stranu. Únavou usnul, nastala bouře, loď se mohla převrátit a naděje na záchranu by se utopila. Učedníci tehdy Ježíše včas probudili, ten se postavil a bouři svým slovem uklidnil (Marek 4,38).

Jednou Ježíš kázal a posluchače to tak rozezlilo, že ho celý dav vyhnal na kopec za město a chtěli ho shodit ze skály. Ale on se jim mezi nimi ztratil a oni ho nenašli (Jan 6,15).

Když už se schylovalo k Velikonocům, Pán Ježíš učedníkům dopředu dopředu řekl, že ho chytí a popraví, jak o něm bylo prorokováno. Tehdy si ho Petr vzal stranou a začal ho ujišťovat: „Pane, to se ti určitě nestane!“ (Matouš 16,22). Nerozuměl.

Dokonce i po jeho zatčení bylo několik pokusů, jak Boží plán zhatit − hlavně aby lidstvo nemohlo být zachráněno. Pilát Ježíše málem propustil jako nevinného a Židé by na něho už nemohli. Když seděl na soudné stolici a rozhodoval, dostal vzkaz od své ženy, aby ho propustil. (Mt 27,19). Nezačínej si nic s tím spra­ved­livým! Dnes mě kvůli němu proná­sledo­valy zlé sny. Ježíš by asi později zemřel jinak, ale nebylo by to podle proroctví a my bychom nebyli zachráněni.

Když už visel a ještě žil, nepřátelé po něm pohrdavě pokřikovali: „Jsi-li Syn Boží, sestup z kříže!“ (Matouš 27,40). Mohl, ale nesestoupil, protože by nás nezachránil.

Zabetonovat!

A po smrti ho „zabetonovali“. Ke hrobu přivalili obrovský kámen, aby si byli jisti, že se Ježíš nedostane ven sám ani za pomoci druhých, nikdo ho mrtvého neukradne a bude s ním definitivní konec. Nebyl (1K 15,14) Kdyby nevstal z mrtvých, naše víra by byla zbytečná!. Anděl kámen odvalil a Ježíš vstal z mrtvých. Triumfálně. Cesta k záchraně je otevřená − jen tomu uvěřit. To je totiž Boží podmínka pro naši záchranu. (Jan 3,16) Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Dávné proroctví

To všechno odpovídá jednomu prastarému proroctví: „Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu“ (Genesis 3,15). Nepřítel napáchal a dosud páchá mnoho zla. To on, ďábel (neboli Satan) stál za všemi pokusy Ježíše na zemi zničit a znemožnit záchranu člověka, to on je tím, kdo tahal a dodnes tahá za nitky, mistrně organizuje zlo a přitom se snaží zůstat skrytý. Ale pořád je to jen drcení paty. Ježíše nezničil! A nezničí!

Dokonce i všechny hrůzy dnešní doby jsou jen drcení paty. Hlavu nám nerozdrtí! Naopak Pán Ježíš bude ten, kdo ďáblovi rozdrtí ne patu, ale hlavu. To bude triumfální vítězství.

Zachránit člověka není normálně možné, je k tomu potřebný božský zázrak: „Kdo tedy může být spasen?“ − Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné všecko.“ (Marek 10,26-27).

Nepřipadá vám to, že Ježíše nedokázal nikdo (ani ďábel) zlikvidovat, jako zázrak? A odpuštění a nezasloužené nebe jako další zázrak? Jak to vnímáte?

Jan Vopalecký, červenec 2023

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (1)
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

 (1 příspěvek)
Oddělovač
 

Doporučujeme:

Proč (ne)chci být křesťan

Chcete křesťanství kritizovat? Dobrá, ale odráží vaše kritika realitu? Nekritizujete zkreslenou variantu křesťanství? ...

Proč (ne)chci být křesťan
 

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

To nejlepší pro jeho slávu

Oswald Chambers
To nejlepší pro jeho slávu
Návrat domů, běžná cena 347 Kč
Naše sleva: 14 Kč
Vaše cena: 333 Kč

ks


Ježíš tě volá

Sarah Youngová
Ježíš tě volá
Návrat, běžná cena 350 Kč
Naše sleva: 28 Kč
Vaše cena: 322 Kč

ks


Vzdáleni živému Bohu

John Benton
Vzdáleni živému Bohu
Poutníkova četba, běžná cena 130 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 126 Kč

ks


Jemu se dá věřit

Gerd Sachse
Jemu se dá věřit
creativpress, 20.00 Kč

ks