Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
(1 min.)Citát z Bible:

Oni jsou ze světa; proto z nich mluví svět a svět je slyší.

1J 4,5 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se zaBiblický kvíz

Vyber si náročnost

0. Pro děti
1. Lehké
2. Základní přehled
3. Střední
4. Těžké
5. Expert

Náročnost:

1. Který z těchto příběhů dopadl špatně
O ztracené minci O ztracené ovci O marnotratném synovi O hostu, který přišel na svatbu špatně oblečený
2. Jaké zaměstnání měl Petr?
rybář celník tesař zedník
3. Kdo přečkal potopu světa v arše (v lodi)?
David Samson Adam Noe
4. Koho z těchto lidí Pán Ježíš vzkřísil?
Bartimea Jakuba Petra Lazara
5. Který silák měl sílu díky svým vlasům?
Goliáš Samson Samuel David
6. Kdo byl naštvaný, že se narodil Spasitel Ježíš?
král Herodes římský Pilát mudrci z východu Goliáš
7. Jak se jmenovala maminka Pána Ježíše
Eva Marie Marta Anna
8. Kdo porazil Goliáše?
Ježíš David Jeremiáš Samson
9. Koho stvořil Bůh nejdříve?
Kaina Eliáše Adama Abrahama
10. Kdo nebyl učedníkem Pána Ježíše
Jan Matouš Petr Abraham