Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
(1 min.)


------

Citát z Bible:

Ať své pány neokrádají, ale ať ukazují veškerou dobrou víru, aby ve všem byli ozdobou učení našeho.

Tt 2,10 S
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

Doporučujeme


Modlete se zaBiblický kvíz

Vyber si náročnost

0. Pro děti
1. Lehké
2. Základní přehled
3. Střední
4. Těžké
5. Expert

Náročnost:

1. Kdo rozhodl, že ukřižují Pána Ježíše?
Jidáš Herodes Dav lidí Pilát
2. Pán Bůh je podle Žalmu 23 jako
Gandalf soudce pastýř rybář
3. Který silák měl sílu díky svým vlasům?
Goliáš David Samuel Samson
4. Který z těchto příběhů dopadl špatně
O hostu, který přišel na svatbu špatně oblečený O ztracené minci O marnotratném synovi O ztracené ovci
5. Koho z těchto lidí Pán Ježíš vzkřísil?
Bartimea Petra Jakuba Lazara
6. Jak se jmenovala maminka Pána Ježíše
Marta Marie Eva Anna
7. Kdo nebyl učedníkem Pána Ježíše
Petr Matouš Jan Abraham
8. Kdo přečkal potopu světa v arše (v lodi)?
Noe Adam David Samson
9. Koho stvořil Bůh nejdříve?
Eliáše Kaina Adama Abrahama
10. Kdo byl naštvaný, že se narodil Spasitel Ježíš?
mudrci z východu Goliáš král Herodes římský Pilát