Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
(1 min.)


------

Citát z Bible:

Také rolník musí nejprve těžce pracovat, než sklidí úrodu.

2Tm 2,6 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

Doporučujeme


Modlete se zaBiblický kvíz

Vyber si náročnost

0. Pro děti
1. Lehké
2. Základní přehled
3. Střední
4. Těžké
5. Expert

Náročnost:

1. Kdo rozhodl, že ukřižují Pána Ježíše?
Jidáš Herodes Pilát Dav lidí
2. Pán Bůh je podle Žalmu 23 jako
pastýř soudce Gandalf rybář
3. Který silák měl sílu díky svým vlasům?
Samson Goliáš Samuel David
4. Který z těchto příběhů dopadl špatně
O ztracené minci O marnotratném synovi O ztracené ovci O hostu, který přišel na svatbu špatně oblečený
5. Kdo byl naštvaný, že se narodil Spasitel Ježíš?
král Herodes Goliáš mudrci z východu římský Pilát
6. Jaké zaměstnání měl Petr?
tesař zedník celník rybář
7. Kdo porazil Goliáše?
David Samson Jeremiáš Ježíš
8. Koho stvořil Bůh nejdříve?
Eliáše Adama Kaina Abrahama
9. Jak se jmenovala maminka Pána Ježíše
Marta Eva Anna Marie
10. Kdo nebyl učedníkem Pána Ježíše
Matouš Abraham Jan Petr