Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
(1 min.)

Biblický kvíz

Vyber si náročnost

0. Pro děti
1. Lehké
2. Základní přehled
3. Střední
4. Těžké
5. Expert

Náročnost:

1. Jak se jmenovali první lidé, ti, které stvořil Bůh
Adam a Eva Ježíš a Marie Kristus a Jan Křtitel Enoch a Eliáš
2. Kdo je pověstný tím, jak trpěl?
Lazar Jób Pavel David
3. Kdo rozhodl, že ukřižují Pána Ježíše?
Dav lidí Jidáš Herodes Pilát
4. Pán Bůh je podle Žalmu 23 jako
pastýř rybář soudce Gandalf
5. Který z těchto příběhů dopadl špatně
O hostu, který přišel na svatbu špatně oblečený O ztracené ovci O marnotratném synovi O ztracené minci
6. Jaké zaměstnání měl Petr?
celník rybář tesař zedník
7. Koho stvořil Bůh nejdříve?
Kaina Abrahama Eliáše Adama
8. Kdo přečkal potopu světa v arše (v lodi)?
David Samson Adam Noe
9. Jak se jmenovala maminka Pána Ježíše
Marta Anna Eva Marie
10. Kdo nebyl učedníkem Pána Ježíše
Jan Petr Matouš Abraham