Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
(1 min.)


Oddělovač

Citát z Bible:

Raduj se, jinochu, ze svého mládí, užívej pohody ve svém jinošství a jdi si cestami svého srdce, za vidinou svých očí. Věz však, že tě za to všechno Bůh postaví před soud.

Kz 11,9 E
(Další citáty)
Nejlepší články


Výchova a fyzické tresty

Fyzické tresty nezakázat! Ale ta možnost by měla vždy zůstat. Když dítě ví, že je milované, fyzický trest mu neublíží


Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za

Biblický kvíz

Vyber si náročnost

0. Pro děti
1. Lehké
2. Základní přehled
3. Střední
4. Těžké
5. Expert

Náročnost:

1. Jak se jmenovali první lidé, ti, které stvořil Bůh
Kristus a Jan Křtitel Adam a Eva Ježíš a Marie Enoch a Eliáš
2. Kdo je pověstný tím, jak trpěl?
Pavel Jób Lazar David
3. Kdo rozhodl, že ukřižují Pána Ježíše?
Jidáš Dav lidí Herodes Pilát
4. Pán Bůh je podle Žalmu 23 jako
rybář Gandalf soudce pastýř
5. Kdo nebyl učedníkem Pána Ježíše
Matouš Abraham Jan Petr
6. Který silák měl sílu díky svým vlasům?
David Samson Samuel Goliáš
7. Který z těchto příběhů dopadl špatně
O ztracené ovci O ztracené minci O marnotratném synovi O hostu, který přišel na svatbu špatně oblečený
8. Kdo byl naštvaný, že se narodil Spasitel Ježíš?
římský Pilát král Herodes mudrci z východu Goliáš
9. Koho stvořil Bůh nejdříve?
Abrahama Kaina Eliáše Adama
10. Jak se jmenovala maminka Pána Ježíše
Marie Marta Eva Anna