Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
(1 min.)

Biblický kvíz

Vyber si náročnost

0. Pro děti
1. Lehké
2. Základní přehled
3. Střední
4. Těžké
5. Expert

Náročnost:

1. Kdo rozhodl, že ukřižují Pána Ježíše?
Pilát Herodes Jidáš Dav lidí
2. Pán Bůh je podle Žalmu 23 jako
Gandalf soudce pastýř rybář
3. Který z těchto příběhů dopadl špatně
O marnotratném synovi O hostu, který přišel na svatbu špatně oblečený O ztracené minci O ztracené ovci
4. Kdo porazil Goliáše?
David Jeremiáš Samson Ježíš
5. Jaké zaměstnání měl Petr?
rybář zedník tesař celník
6. Koho z těchto lidí Pán Ježíš vzkřísil?
Bartimea Petra Jakuba Lazara
7. Který silák měl sílu díky svým vlasům?
Samuel David Samson Goliáš
8. Kdo byl naštvaný, že se narodil Spasitel Ježíš?
král Herodes Goliáš mudrci z východu římský Pilát
9. Koho stvořil Bůh nejdříve?
Kaina Eliáše Abrahama Adama
10. Jak se jmenovala maminka Pána Ježíše
Eva Anna Marie Marta