Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
(1 min.)Citát z Bible:

Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.

1J 4,8 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se zaBiblický kvíz

Vyber si náročnost

0. Pro děti
1. Lehké
2. Základní přehled
3. Střední
4. Těžké
5. Expert

Náročnost:

1. Jak se jmenovali první lidé, ti, které stvořil Bůh
Adam a Eva Kristus a Jan Křtitel Ježíš a Marie Enoch a Eliáš
2. Kdo je pověstný tím, jak trpěl?
Jób Pavel Lazar David
3. Kdo rozhodl, že ukřižují Pána Ježíše?
Jidáš Dav lidí Herodes Pilát
4. Pán Bůh je podle Žalmu 23 jako
soudce pastýř rybář Gandalf
5. Který z těchto příběhů dopadl špatně
O ztracené minci O hostu, který přišel na svatbu špatně oblečený O marnotratném synovi O ztracené ovci
6. Který silák měl sílu díky svým vlasům?
David Samson Samuel Goliáš
7. Kdo nebyl učedníkem Pána Ježíše
Petr Jan Abraham Matouš
8. Kdo přečkal potopu světa v arše (v lodi)?
Noe Adam David Samson
9. Jaké zaměstnání měl Petr?
rybář celník tesař zedník
10. Koho z těchto lidí Pán Ježíš vzkřísil?
Bartimea Lazara Jakuba Petra