Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
(1 min.)

Biblický kvíz

Vyber si náročnost

0. Pro děti
1. Lehké
2. Základní přehled
3. Střední
4. Těžké
5. Expert

Náročnost:

1. Jak se jmenovali první lidé, ti, které stvořil Bůh
Kristus a Jan Křtitel Adam a Eva Ježíš a Marie Enoch a Eliáš
2. Kdo je pověstný tím, jak trpěl?
Pavel Lazar David Jób
3. Kdo rozhodl, že ukřižují Pána Ježíše?
Pilát Herodes Jidáš Dav lidí
4. Pán Bůh je podle Žalmu 23 jako
rybář pastýř soudce Gandalf
5. Který z těchto příběhů dopadl špatně
O marnotratném synovi O ztracené ovci O hostu, který přišel na svatbu špatně oblečený O ztracené minci
6. Kdo porazil Goliáše?
David Samson Jeremiáš Ježíš
7. Koho z těchto lidí Pán Ježíš vzkřísil?
Lazara Bartimea Jakuba Petra
8. Který silák měl sílu díky svým vlasům?
Samson Samuel David Goliáš
9. Koho stvořil Bůh nejdříve?
Adama Eliáše Abrahama Kaina
10. Jak se jmenovala maminka Pána Ježíše
Eva Anna Marta Marie