Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
(1 min.)

Biblický kvíz

Vyber si náročnost

0. Pro děti
1. Lehké
2. Základní přehled
3. Střední
4. Těžké
5. Expert

Náročnost:

1. Kdo je pověstný tím, jak trpěl?
Pavel Lazar David Jób
2. Kdo rozhodl, že ukřižují Pána Ježíše?
Pilát Jidáš Herodes Dav lidí
3. Pán Bůh je podle Žalmu 23 jako
rybář pastýř soudce Gandalf
4. Který z těchto příběhů dopadl špatně
O ztracené minci O marnotratném synovi O ztracené ovci O hostu, který přišel na svatbu špatně oblečený
5. Jaké zaměstnání měl Petr?
zedník celník tesař rybář
6. Koho z těchto lidí Pán Ježíš vzkřísil?
Lazara Petra Jakuba Bartimea
7. Který silák měl sílu díky svým vlasům?
David Samson Samuel Goliáš
8. Kdo byl naštvaný, že se narodil Spasitel Ježíš?
král Herodes římský Pilát mudrci z východu Goliáš
9. Koho stvořil Bůh nejdříve?
Adama Abrahama Eliáše Kaina
10. Jak se jmenovala maminka Pána Ježíše
Marie Eva Marta Anna