Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 


------

Citát z Bible:

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.

1K 13,1 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

Doporučujeme


Modlete se zaBiblický kvíz

Vyber si náročnost

0. Pro děti
1. Lehké
2. Základní přehled
3. Střední
4. Těžké
5. Expert

Náročnost: (Změnit náročnost)

1. O čem je verš Efezským 6,1
Děti, poslouchejte své rodiče. Stojím u dveří a klepu.
2. Kdo rozhodl, že ukřižují Pána Ježíše?
Herodes Pilát Jidáš Dav lidí
3. Pán Bůh je podle Žalmu 23 jako
Gandalf pastýř soudce rybář
4. Kdo porazil Goliáše?
Jeremiáš David Samson Ježíš
5. Který z těchto příběhů dopadl špatně
O ztracené ovci O marnotratném synovi O hostu, který přišel na svatbu špatně oblečený O ztracené minci
6. Který silák měl sílu díky svým vlasům?
Samuel Goliáš Samson David
7. Kdo byl naštvaný, že se narodil Spasitel Ježíš?
Goliáš mudrci z východu římský Pilát král Herodes
8. Jaké zaměstnání měl Petr?
celník tesař zedník rybář
9. Koho stvořil Bůh nejdříve?
Kaina Noeho Adama Abrahama
10. Jak se jmenovala maminka Pána Ježíše
Anna Eva Marta Marie