Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 


------

Citát z Bible:

Napomenutí se chop a neochabuj, dodržuj je, to je tvůj život.

Př 4,13 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

Doporučujeme


Modlete se zaBiblický kvíz

Vyber si náročnost

0. Pro děti
1. Lehké
2. Základní přehled
3. Střední
4. Těžké
5. Expert

Náročnost: (Změnit náročnost)

1. Jak se jmenovala maminka Pána Ježíše
Anna Marie Eva Marta
2. Koho z těchto lidí Pán Ježíš vzkřísil?
Bartimea Lazara Jakuba Petra
3. Který z těchto příběhů dopadl špatně
O ztracené minci O hostu, který přišel na svatbu špatně oblečený O marnotratném synovi O ztracené ovci
4. Který silák měl sílu díky svým vlasům?
Samuel Goliáš David Samson
5. Kdo byl naštvaný, že se narodil Spasitel Ježíš?
Goliáš římský Pilát mudrci z východu král Herodes
6. Jaké zaměstnání měl Petr?
zedník celník tesař rybář
7. Koho stvořil Bůh nejdříve?
Kaina Abrahama Noeho Adama
8. Kdo nebyl učedníkem Pána Ježíše
Matouš Petr Jan Abraham
9. Kdo porazil Goliáše?
Ježíš Samson Jeremiáš David
10. Kdo přečkal potopu světa v arše (v lodi)?
Samson David Adam Noe