Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
(1 min.)

Biblický kvíz

Vyber si náročnost

0. Pro děti
1. Lehké
2. Základní přehled
3. Střední
4. Těžké
5. Expert

Náročnost:

1. Jak se jmenovali první lidé, ti, které stvořil Bůh
Ježíš a Marie Enoch a Eliáš Kristus a Jan Křtitel Adam a Eva
2. Kdo je pověstný tím, jak trpěl?
Jób Pavel Lazar David
3. Kdo rozhodl, že ukřižují Pána Ježíše?
Herodes Jidáš Dav lidí Pilát
4. Pán Bůh je podle Žalmu 23 jako
soudce Gandalf pastýř rybář
5. Který z těchto příběhů dopadl špatně
O hostu, který přišel na svatbu špatně oblečený O marnotratném synovi O ztracené ovci O ztracené minci
6. Jaké zaměstnání měl Petr?
celník zedník tesař rybář
7. Koho z těchto lidí Pán Ježíš vzkřísil?
Petra Bartimea Jakuba Lazara
8. Který silák měl sílu díky svým vlasům?
Samuel Goliáš Samson David
9. Jak se jmenovala maminka Pána Ježíše
Marie Marta Eva Anna
10. Koho stvořil Bůh nejdříve?
Kaina Eliáše Adama Abrahama