Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 


------

Citát z Bible:

V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe.

Fp 2,3 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

Doporučujeme


Modlete se zaBiblický kvíz

Vyber si náročnost

0. Pro děti
1. Lehké
2. Základní přehled
3. Střední
4. Těžké
5. Expert

Náročnost: (Změnit náročnost)

1. Který z těchto příběhů dopadl špatně
O marnotratném synovi O hostu, který přišel na svatbu špatně oblečený O ztracené ovci O ztracené minci
2. Koho stvořil Bůh nejdříve?
Abrahama Kaina Noeho Adama
3. Jak se jmenovala maminka Pána Ježíše
Anna Marta Eva Marie
4. Koho z těchto lidí Pán Ježíš vzkřísil?
Bartimea Lazara Jakuba Petra
5. Kdo nebyl učedníkem Pána Ježíše
Jan Petr Matouš Abraham
6. Kdo porazil Goliáše?
David Ježíš Jeremiáš Samson
7. Kdo přečkal potopu světa v arše (v lodi)?
Noe David Adam Samson
8. Který silák měl sílu díky svým vlasům?
Samuel Goliáš Samson David
9. Kdo byl naštvaný, že se narodil Spasitel Ježíš?
král Herodes mudrci z východu římský Pilát Goliáš
10. Jaké zaměstnání měl Petr?
tesař rybář celník zedník