Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 


------

Citát z Bible:

Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil.

Ž 55,23 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

Doporučujeme


Modlete se zaBiblický kvíz

Vyber si náročnost

0. Pro děti
1. Lehké
2. Základní přehled
3. Střední
4. Těžké
5. Expert

Náročnost: (Změnit náročnost)

1. O čem je verš Efezským 6,1
Děti, poslouchejte své rodiče. Stojím u dveří a klepu.
2. Kdo rozhodl, že ukřižují Pána Ježíše?
Jidáš Pilát Herodes Dav lidí
3. Pán Bůh je podle Žalmu 23 jako
Gandalf pastýř soudce rybář
4. Který z těchto příběhů dopadl špatně
O ztracené minci O marnotratném synovi O ztracené ovci O hostu, který přišel na svatbu špatně oblečený
5. Koho z těchto lidí Pán Ježíš vzkřísil?
Lazara Jakuba Petra Bartimea
6. Kdo přečkal potopu světa v arše (v lodi)?
Noe Samson Adam David
7. Kdo nebyl učedníkem Pána Ježíše
Jan Petr Abraham Matouš
8. Kdo porazil Goliáše?
Ježíš Jeremiáš Samson David
9. Kdo byl naštvaný, že se narodil Spasitel Ježíš?
mudrci z východu Goliáš římský Pilát král Herodes
10. Jaké zaměstnání měl Petr?
zedník celník tesař rybář