Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 Citát z Bible:

Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, kéž splní každý tvůj záměr!

Ž 20,5 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se za

Biblické citáty,
ke kterým se váže některý článek

1M 3,2Řekl to Adam své ženě přesně?
1M 46,3-4Ujištění při vstupu do vstupu do nové životní fáze.
2M 2,7Kritická situace vyžaduje chladnou hlavu, odvahu a dobrý nápad.
2M 4,17K čemu potřeboval Mojžíš hůl?
2M 6,9Tak těžké podmínky, že nevnímali, že už přichází vysvobození.
2M 10,8-11Ale děti nám tu nechte!
2M 12,42Kdy je Bůh ve střehu?
3M 8,35Co tam celý týden ten kněz dělal?
4M 11,2Proč volali k Mojžíšovi, proč ne k Bohu? Asi se uměl za ně dobře přimlouvat.
4M 24,16Je dobré vidět víc?
5M 4,6Boží zákon (Bible) jako zdroj osobní moudrosti.
5M 4,8Nejlepší zákony na světě
5M 6,7Máte jen krátkou příležitost něco svým synům/dcerám říct.
Jz 3,7Bůh dělá zázraky! Jsou v tom nějaké principy?
Sd 6,10Jak se dnes bojíme cizích bohů
Sd 21,25Stačilo chvilku nebýt důsledný a zkáza byla tady.
1S 3,19Mají naše slova váhu?
1S 6,5Cože? Hospodin se má slitovat nad našimi bohy?
Ž 1,2Řídit se Biblí - to přináší moudrost.
Ž 19,9Držet se Bible je moudré i dnes.
Ž 27,5Ukryje mě, i když mi někdo nastražil past.
Ž 27,8Co vše se ve vás opakuje - a možná si to ani neuvědomujete?
Ž 37,5Víte, kdo se přesvědčil, že Bůh jedná?
Ž 126,5Proč bolestný začátek a radostný konec
Ž 143,10Chcete chodit po rovné zemi?
Př 29,25Strach z lidí je jedna z ďáblových léček.
Kz 11,9Umění stárnout se člověk učí v mládí
Iz 42,6Co znamená za ruku?
Da 10,12...Aby byla má slova vyslyšena?
Mt 5,16Proč máme jednat dobře?
Mt 6,24My sloužíme možná deseti pánům!
Mt 13,12Zdá se ti, že máš málo? Tak si vybojuj víc.
Mt 16,18Církev je prostě nezničitelná!
Mk 1,13Příprava na velkou roli v ústraní a o samotě
Mk 5,36I když budeš muset chvíli počkat.
Mk 7,28I zásadový Ježíš uměl mít soucit a slitovat se.
L 22,31-32Co všechno tím Ježíš Petrovi řekl?
L 22,61Ježíšův pronikavý pohled proměňuje!
L 23,42Chcete, aby si na vás někdo vzpomněl?
J 5,8I když nemáme člověka, existuje pomoc nadpřirozená.
J 14,3Sice nevíme, jak to v nebi vypadá, ale těší se na to.
J 15,4Zůstaň mu nablízku a netěkej.
J 15,9Zůstaň v jeho objetí a netěkej.
Sk 20,32Ani Pavel se netrápil, že už se o ně nemůže postarat, svěřil je někomu, kdo tu odpovědnost unese!
Ř 1,11-12Jak se dá povzbudit vírou
Ř 1,16To vyžaduje reakci.
Ř 6,13Dokážete dělat samé dobré věci.
Ř 8,9Bydlí v nás Duch svatý a díky němu máme novou přirozenost.
Ř 8,16Co všechno nám Bůh dosvědčuje.
Ř 10,17Zázraky totiž stejně nepomůžou.
Ř 12,3Nevytahuju se? nebo nejsem naopak zakomplexovaný?
1K 3,1Jakými znaky se vyznačují děti?
1K 3,8Čím se na tom podílíte vy?
1K 3,9Ten hlavní, kdo maká je Bůh, my jen pomáháme.
1K 4,1Jsme správci, ne vlastníci toho, co nám Bůh svěřil.
1K 10,12Sebejistota nám podkopává nohy.
2K 4,8Cesta dále existuje, i když možná přes křoví.
2K 4,16Umění stárnout se člověk učí v mládí
2K 7,2Máme otevřené srdce?
Ga 1,6Kdy hrozí, že můžeme sejít z úzké cesty a ztratit svobodu v Kristu.
Ga 1,11Genialita evangelia a principu odpuštění: nemusíš nic dělat!
Ga 5,1Svoboda je pro nás opora, abychom mohli stát a obstát.
Ef 1,4Jaké to je vědět, že jsem vybraný?
Ef 1,7Jak se vykupovalo v biblických dobách, tedy co znamenalo vykoupení?
Ef 1,18Podívejte se, kdo jste a co máte!
Ef 3,20Víc, než si dovedeme představit!
Ef 4,13Jak křesťan roste?
Ef 4,14Děti se vyznačují nestálostí
Ef 4,19Kdo že otupěli?
Ef 4,32Když mezi sebou stavíme ploty.
Ef 5,33Jak muž vnímá úctu ženy?
Ef 6,12Bez boje se žít ani nedá!
Ef 6,13

Vezměte...! Ne že nemáme, ale nebereme!

Boží zbroj nám pomůže postavit se na odpor a obstát.

Ef 6,14Pravda může sloužit jako zbraň.
Fp 1,5Tvořili podpůrný tým.
Fp 2,7Zmařil? Lépe vyprázdnil.
Fp 2,14Umíte to dělat a nebrblat u toho?
Fp 4,13... pak dokážu i nemožné!
1Ts 4,9Není třeba? Láska jako samozřejmost?
2Ts 1,10Bude předmětem našeho obdivu jako nějaký V.I.P.
2Ts 1,11Modlít se za nápady druhých lidí.
2Ts 2,6Hráz proti zlu ještě existuje!
1Tm 1,19Víra a svědomí − co mají společného?
1Tm 2,1Proč se ne/modlit za politiky
1Tm 4,12Příkladností můžeš ovlivňovat druhé.
1Tm 6,9Zbohatnout? Opravdu?
2Tm 1,4Proč asi Timoteus plakal, že z toho Pavel měl radost?
2Tm 1,12Svěř Bohu svůj poklad, aby ti jej střežil
2Tm 2,1Když mi docházejí síly
2Tm 2,1Milost? Síla? Jak to jde dohromady?
2Tm 2,2Předávejte svou životní moudrost dále.
2Tm 2,3Žít pohodově, nebo si něco odříkat?
2Tm 3,15Prakticky: jak se učit Bibli?
Tt 1,5Jak se stát přirozenou autoritou? Nenechávejte věci plavat.
Tt 1,15 Čisté nebo poskvrněné?
Tt 2,10Být ozdobou učení? - Jak?
Žd 4,12Jak mít takový meč v ruce?
Žd 8,5Podle jakého vzoru žít?
Žd 10,22Přímo až k Bohu! - Nezdráhej se.
Žd 10,24Příklad, jak projevovat zájem a nebýt vlezlý
Źd 11,5Kdo že Henochovi svědčil?
Žd 11,6Čím je možné Bohu dělat radost?
Žd 11,16Lepší vlast, lepší naděje, lepší smlouva, lepší majetek...
Žd 12,1Co to bylo za svědky?
Jakou přítěž?
Žd 12,2Upřený pohled
Žd 12,6Nevychovaní lidé jsou nemilovaní
Žd 12,27Vytěžte z toho, když se všechno kolem chvěje.
Jk 1,3Jak rozvíjet vytrvalost?
Jk 1,9Copak je jisté, že chudý někdy zbohatne?
Jk 1,10Proč se má bohatý trápit myšlenkou na to, že by mohl o všechno přijít?
Jk 1,23K čemu všemu je dobré zrcadlo.
Jk 3,1Mluvíte rádi? Co je dobré si přitom uvědomovat?
Jk 3,2Jakých chyb se při mluvení vyvarovat?
Jk 3,5Jakých velkých věcí jazyk dokáže?
Jk 5,13Modlit se? - Za vyřešení problému? - Jde to i jinak.
1Pt 2,14Jaké poslání má státní moc?
1Pt 3,17Snášet diskriminaci? To není to nejhorší
1Pt 4,14Co dobrého přináší diskriminace
2Pt 1,3Takže máme všechno, co potřebujeme.
1J 1,7Kamarádství s Ježíšem má očišťující vliv.
Ju 1,8Jak neuznávají autority?
Zj 1,17Silný duchovní zážitek a do toho: "Neboj se!"
Zj 1,18Byl mrtvý? - A zase žije?
Zj 2,2Vím, vím... - Co všechno o nás Ježíš ví a co to pro nás znamená.
Zj 2,14Když nejde na peníze, tak ho nalákáme na nějakou ženu!
Zj 3,17Jsme na tom opravdu tak dobře, jak si myslíme?
Zj 3,20Když Bohu na něčem moc záleží, tak se třeba i postaví ke dveřím.
Zj 19,2Jaké máme pohnutky k chválení Boha
Zj 22,4Co na nás druzí vidí, když se na nás jen podívají? Co máme napsané na čele?
Počet veršů/článků: 129
-------------
Biblický komentář k Novému zákonu

MacDonald, William
Biblický komentář k Novému zákonu
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 800 Kč
Naše sleva: 40 Kč
Vaše cena: 760 Kč

ks