Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 

Biblické citáty,
ke kterým se váže některý článek

1M 3,2Řekl to Adam své ženě přesně?
1M 3,15A přece ho nedokázali zlikvidovat!
1M 18,1-2Jak formujete svou budoucnost?
1M 28,29Jestliže mi to splníš, Hospodine, tak já tě nechám být mým Bohem.
1M 32,27Nejvíc mu záleželo na požehnání.
1M 46,3-4Ujištění při vstupu do vstupu do nové životní fáze.
2M 2,7Kritická situace vyžaduje chladnou hlavu, odvahu a dobrý nápad.
2M 4,17K čemu potřeboval Mojžíš hůl?
2M 6,9Tak těžké podmínky, že nevnímali, že už přichází vysvobození.
2M 10,8-11Ale děti nám tu nechte!
2M 12,42Kdy je Bůh ve střehu?
3M 8,35Co tam celý týden ten kněz dělal?
4M 11,2Proč volali k Mojžíšovi, proč ne k Bohu? Asi se uměl za ně dobře přimlouvat.
4M 24,16Je dobré vidět víc?
5M 4,6Boží zákon (Bible) jako zdroj osobní moudrosti.
5M 4,8Nejlepší zákony na světě
5M 6,7Máte jen krátkou příležitost něco svým synům/dcerám říct.
Jz 3,7Bůh dělá zázraky! Jsou v tom nějaké principy?
Sd 6,10Jak se dnes bojíme cizích bohů
Sd 21,25Stačilo chvilku nebýt důsledný a zkáza byla tady.
1S 3,19Mají naše slova váhu?
1S 6,5Cože? Hospodin se má slitovat nad našimi bohy?
Jb 22,21Mít s Bohem důvěrný vztah!
Ž 1,2Řídit se Biblí - to přináší moudrost.
Ž 19,9Držet se Bible je moudré i dnes.
Ž 23,1Spokojenost v životě, při smrti i potom.
Ž 24,9Máte dost velké dveře, aby jimi prošel král a obohatil vás?<(a>
Ž 27,5Ukryje mě, i když mi někdo nastražil past.
Ž 27,8Co vše se ve vás opakuje - a možná si to ani neuvědomujete?
Ž 32,3Tohle bych od Boha nečekal! Já něco provedu, a on mi dává nové impulsy!
Ž 37,5Víte, kdo se přesvědčil, že Bůh jedná?
Ž 51,8Bohu se líbí, když máme pravdu i v tom, co skrýváme.
Ž 61,3Co znamená dívat se stranou?
Ž 66,16Tak si s lidmi povídejte o svém Bohu.
Ž 69,6-7Jen ať se stydí!
Ž 73,2-3Záleží na tom, jestli žijeme dobře?
Ž 91,7Kolektivní tresty a výjimky
Ž 92,1-2Jak dobře odpočívat
Ž 126,5Proč bolestný začátek a radostný konec
Ž 135,6Bůh nás zapojuje do toho, co sám dělá
Ž 143,10Chcete chodit po rovné zemi?
Př 24,11-12Jak se z jednotlivců stává masa
Př 29,25Strach z lidí je jedna z ďáblových léček.
Př 31,10Kde statečná žena bere sílu?
Kz 11,9Umění stárnout se člověk učí v mládí
Iz 6,13Je možné, aby z toho ještě bylo něco nového?
Iz 42,6Co znamená za ruku?
Iz 44,8Někteří lidé se bojí, protože věří modlám, a ne Bohu.
Iz 45,12Bůh dělá věci, které nikdo jiný nedokáže.
Iz 55,2Taková dřina a stejně to duši nenasytí!
Iz 60,17bKdože nás má hlídat? Pokoj?
Jr 23,22Mít důvěrný vztah s Bohem!
Jr 31,3Když s vám zdá, že vás nikdo nemá rád.
Ez 9,4Vzdycháte bolestí, když vidíte, jak se děje něco zlého?
Da 10,12...Aby byla má slova vyslyšena?
Oz 2,16Chcete slyšet, že vás má rád?
Ma 3,7Vracet se, nebo se nevracet?
Mt 5,16Proč máme jednat dobře?
Mt 6,24My sloužíme možná deseti pánům!
Mt 6,33Jak zvládat svůj život, když toho mám moc?
Mt 13,12Zdá se ti, že máš málo? Tak si vybojuj víc.
Princip, jak získávat a dávat.
Mt 16,18Církev je prostě nezničitelná!
Mt 19,29Hromadit, nebo investovat?
Mk 1,13Příprava na velkou roli v ústraní a o samotě
Mk 5,36I když budeš muset chvíli počkat.
Mk 7,28I zásadový Ježíš uměl mít soucit a slitovat se.
Mk 10,29-30Bůh bohatě vynahradí to, co kvůli němu opustíme.
L 22,31-32Co všechno tím Ježíš Petrovi řekl?
L 22,61Ježíšův pronikavý pohled proměňuje!
L 23,42Chcete, aby si na vás někdo vzpomněl?
J 4,6Má Bůh nějaký užitek z vaší práce?
J 5,8I když nemáme člověka, existuje pomoc nadpřirozená.
J 14,3Sice nevíme, jak to v nebi vypadá, ale těší se na to.
J 14,27Jak se ničeho nebát
J 15,4Zůstaň mu nablízku a netěkej.
J 15,9Zůstaň v jeho objetí a netěkej.
J 17,3Smysl utrpení? - Poznat Boha. Jakmile Boha poznal nově, utrpení skončilo.
J 17,22Jak vzniká jednota
Sk 4,12Jedině Ježíš!
Sk 4,13

Je vidět, že Ježíše zná

Sk 20,32Ani Pavel se netrápil, že už se o ně nemůže postarat, svěřil je někomu, kdo tu odpovědnost unese!
Ř 1,11-12Jak se dá povzbudit vírou
Ř 1,16To vyžaduje reakci.
Ř 6,13Dokážete dělat samé dobré věci.
Ř 8,9Bydlí v nás Duch svatý a díky němu máme novou přirozenost.
Ř 8,16Co všechno nám Bůh dosvědčuje.
Ř 10,17Zázraky totiž stejně nepomůžou.
Ř 12,3Nevytahuju se? nebo nejsem naopak zakomplexovaný?
Ř 13,8Nejen dluhy splácet, ale vůbec si nepůjčovat!
1K 3,1Jakými znaky se vyznačují děti?
1K 3,8Čím se na tom podílíte vy?
1K 3,9Ten hlavní, kdo maká je Bůh, my jen pomáháme.
1K 4,1Jsme správci, ne vlastníci toho, co nám Bůh svěřil.
1K 10,12Sebejistota nám podkopává nohy.
1K 12,7Jeden ze znaků ideální církve
2K 4,8Cesta dále existuje, i když možná přes křoví.
2K 4,16Umění stárnout se člověk učí v mládí
2K 7,2Máme otevřené srdce?
Ga 1,6Kdy hrozí, že můžeme sejít z úzké cesty a ztratit svobodu v Kristu.
Ga 1,11Genialita evangelia a principu odpuštění: nemusíš nic dělat!
Ga 5,1Svoboda je pro nás opora, abychom mohli stát a obstát.
Ef 1,4Jaké to je vědět, že jsem vybraný?
Ef 1,7Jak se vykupovalo v biblických dobách, tedy co znamenalo vykoupení?
Ef 1,18Podívejte se, kdo jste a co máte!
Ef 3,20Víc, než si dovedeme představit!
Ef 4,13Jak křesťan roste?
Ef 4,14Děti se vyznačují nestálostí
Ef 4,19Kdo že otupěli?
Ef 5,33Jak muž vnímá úctu ženy?
Ef 6,12Bez boje se žít ani nedá!
Ef 6,13

Vezměte...! Ne že nemáme, ale nebereme!

Boží zbroj nám pomůže postavit se na odpor a obstát.

Ef 6,14Pravda může sloužit jako zbraň.
Fp 1,5Tvořili podpůrný tým.
Fp 2,7Zmařil? Lépe vyprázdnil.
Fp 2,14Umíte to dělat a nebrblat u toho?
Fp 4,7Dovolíte, aby vás "hlídal" pokoj?
Fp 4,13... pak dokážu i nemožné!
1Ts 4,9Není třeba? Láska jako samozřejmost?
1Ts 5,11Umíte povzbuzovat a motivovat
2Ts 1,10Bude předmětem našeho obdivu jako nějaký V.I.P.
2Ts 1,11Modlít se za nápady druhých lidí.
2Ts 2,6Hráz proti zlu ještě existuje!
1Tm 1,19Víra a svědomí − co mají společného?
1Tm 2,1Proč se ne/modlit za politiky
1Tm 4,12Příkladností můžeš ovlivňovat druhé.
1Tm 6,9Zbohatnout? Opravdu?
2Tm 1,4Proč asi Timoteus plakal, že z toho Pavel měl radost?
2Tm 1,12Svěř Bohu svůj poklad, aby ti jej střežil
2Tm 2,1Když mi docházejí síly
2Tm 2,1Milost? Síla? Jak to jde dohromady?
2Tm 2,2Předávejte svou životní moudrost dále.
2Tm 2,3Žít pohodově, nebo si něco odříkat?
2Tm 3,15Prakticky: jak se učit Bibli?
Tt 1,15 Čisté nebo poskvrněné?
Tt 2,10Být ozdobou učení? - Jak?
Žd 4,12Jak mít takový meč v ruce?
Žd 8,5Podle jakého vzoru žít?
Žd 10,22Přímo až k Bohu! - Nezdráhej se.
Žd 10,24Příklad, jak projevovat zájem a nebýt vlezlý
Źd 11,5Kdo že Henochovi svědčil?
Žd 11,6Čím je možné Bohu dělat radost?
Žd 11,16Za co se nestydí ani Pán Bůh?

Lepší vlast, lepší naděje, lepší smlouva, lepší majetek...
Žd 12,1Co to bylo za svědky?
Jakou přítěž?
Žd 12,2Upřený pohled
Žd 12,6Nevychovaní lidé jsou nemilovaní
Žd 12,15Prevence blbé nálady
Žd 12,27Vytěžte z toho, když se všechno kolem chvěje.
Jk 1,3Jak rozvíjet vytrvalost?
Jk 1,9Copak je jisté, že chudý někdy zbohatne?
Jk 1,10Proč se má bohatý trápit myšlenkou na to, že by mohl o všechno přijít?
Jk 1,23K čemu všemu je dobré zrcadlo.
Jk 1,25V čem tkví životní pohoda

Jk 3,1Mluvíte rádi? Co je dobré si přitom uvědomovat?
Jk 3,2Jakých chyb se při mluvení vyvarovat?
Jk 3,5Jakých velkých věcí jazyk dokáže?
Jk 5,13Modlit se? - Za vyřešení problému? - Jde to i jinak.
1Pt 2,11Jak přitom vychovávat děti?
1Pt 2,14Jaké poslání má státní moc?
1Pt 3,17Snášet diskriminaci? To není to nejhorší
1Pt 4,11Jak si udržet pozornost
1Pt 4,14Co dobrého přináší diskriminace
2Pt 1,3Takže máme všechno, co potřebujeme.
1J 1,7Kamarádství s Ježíšem má očišťující vliv.
Ju 1,8Jak neuznávají autority?
Zj 1,17Silný duchovní zážitek a do toho: "Neboj se!"
Zj 1,18Byl mrtvý? - A zase žije?
Zj 2,2Vím, vím... - Co všechno o nás Ježíš ví a co to pro nás znamená.
Zj 2,14Když nejde na peníze, tak ho nalákáme na nějakou ženu!
Zj 3,17Jsme na tom opravdu tak dobře, jak si myslíme?
Zj 3,20Když Bohu na něčem moc záleží, tak se třeba i postaví ke dveřím.
Zj 19,2Jaké máme pohnutky k chválení Boha
Zj 22,3I v nebi budou otroci! Ale už ne prokletí!
Zj 22,4Co na nás druzí vidí, když se na nás jen podívají? Co máme napsané na čele?
Počet veršů/článků: 173
-------------
Biblický komentář k Novému zákonu

MacDonald, William
Biblický komentář k Novému zákonu
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 800 Kč
Naše sleva: 40 Kč
Vaše cena: 760 Kč

ks