Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 Citát z Bible:

Ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet. S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, s plesáním však přijde, až ponese snopy.

Ž 126,5 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se za


Inspirováno:

Má vaše vytrvalost cíl?

Kam vlastně máte namířeno?

Máte nějaký dlouhodobý, možná až celoživotní cíl, za kterým jdete, investujete do něho síly, čas, peníze, modlitby?

Jak takový cíl vzniká? Lidé se často nechtějí omezovat tím, že by se zaměřili jedním směrem, ale chtějí mít širší záběr a víc možností. Když s něčím, pro co se rozhodli, nejsou spokojeni, když vidí vedle něco lepšího, prostě přejdou jinam. Vadí to?

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

A co tvoje budoucnost?

W. MacDonald
A co tvoje budoucnost?
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 100 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 96 Kč

ks

Myslím, že se na to nedá odpovědět jednoduše, je třeba vzít v úvahu víc aspektů:

  • Když člověk často přechází z jedné oblasti do jiné, vyzkouší možná všechno, má širší záběr, ale v ničem to nedotáhne daleko. Kdo se vydá na cestu autem z Prahy k moři, nemůže se kochat každou kytičkou podél silnice.
  • Když je to manželství, tak se partner měnit nedá.
  • Zároveň bychom neměli být úzkoprsí, jakoby s klapkami na očích, potřebujeme určitou šíři, záběr, informace, mít přehled − ale to nás obírá o možnost v jedné vybrané oblasti dojít dostatečně daleko.
  • I když má člověk větší šířku, může mít ve všech oblastech jeden sjednocující záměr, například dělat všechno s radostí, ve všech oblastech přinášet lidem Krista...
  • Je to na rozhodnutí a zodpovědnosti každého jednotlivce.

Vyplývá mi z toho závěr, že bychom si přece jen měli formulovat jeden hlavní cíl, za kterým v životě půjdeme. Vzít v úvahu své lidské možnosti, obdarování, Boží povolání, někdy osobní či rodinná omezení a pak si sami pro sebe formulovat (v ideálním případě celoživotní) cíl.

Dojít k cíli!

Dobrá, tak cíl máme. Teď se k němu ještě dostat. Hm, když se pro něco rozhodnete, jak dlouho vám to vydrží? Znám nejméně dva lidi, kteří už v dětství dospěli k tomu, že budou lékaři, zaměřili na to celé mládí a studia a opravdu se z nich stali dobří lékaři.

Bohu záleží na naši vytrvalosti, a tak nás v ní podporuje. K vy­trva­losti nás vychovává překvapivě tím, že nám hází klacky pod nohy neboli nás podrobuje zkouškám. Když nám naše odhodlání vydrží po první druhé překážce, pak už je naše vytrvalost lepší.

V čem byste chtěli být vytrvalí? V modlitbě, v učení se jazyků, v tom, abyste si každý den přečetli něco z Bible, nebo v takových oblastech, jako je rozvíjení vztahu s manželkou, s dětmi. Nej­snad­nější je zůstat vytrvalý v tom, co nás baví a v čem se nám daří. Ale nezapomínejme při tom na to, co jsme si vytyčili jako hlavní životní cíl.

V některých překladech se místo vytrvalosti používá slova trpělivost. Je v tom rozdíl? Trpělivost mi připadá prostě jen „trpět“ a čekat, až se situace změní, kdežto vytrvalost souvisí s úsilím. Když se můj kamarád Láďa nedostal po maturitě na vysněnou archeologii, zkoušel to několik let, než ho tam konečně vzali. Byl trpělivý, nebo vytrvalý? Když zahrádkář zaseje semínko, má na velkou dýni čekat trpělivě, nebo vytrvale?


Bible nás motivuje, aby naše vytrvalost měla výsledek, a tím je to, že nám nic nebude chybět. Co by nám mohlo chybět? Peníze, životní partner, děti, lepší bydlení, teenagerovi může chybět lepší mobil... Ale Jakub má tady na mysli, aby nám nechyběla moudrost. Nebo by nám mohla chybět odvaha, trpělivost, vnitřní klid, víra, síla...

Pokud nám chybí moudrost, můžeme (vytrvale) prosit Boha, aby nám ji dal. A stejně tak můžeme prosit o odvahu (Skutky 4,29), pokoj, trpělivost − a konec konců i o životního partnera, děti nebo ten mobil.

Jan Vopalecký, leden 2018

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls. (1)
 Dávám mu za pravdu. (1)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

 

  Doporučujeme:

Zapomenutý příkaz: Buďte svatí

To je snadné přikázat, ale jak to dělat? Být svatý v praxi není jednoduché ani laciné, ale je to možné. Především: ...

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

A co tvoje budoucnost?

W. MacDonald
A co tvoje budoucnost?
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 100 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 96 Kč

ks

Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. 3 Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. 4 A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků. 5 Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána. 6  Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. 7  Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane; 8  je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí.

Jakub 1,2-5