Čtení Bible obnoví váš život

Tisk na papír
menu


------

Citát z Bible:

Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.

Ž 37,5 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Zajímavé články


Do nového kroku
Máme nejistotu, obáváme se, jaké to bude? Pokud nejdeme proti svědomí, udělejme první krok a Bůh se vyjádří.

A co on?
Trápí nás, že ten druhý je lepší, má víc, má lepší podmínky? Zaměř se na to, co máš a naplno toho využij.

C. Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

D. Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

Doporučujeme

Asi mám vážnou nemoc, ale doktoři mi nic nenašli...

Někdy je naše duše nemocná a my jí nedáme šanci, aby se vyjádřila, nestaráme se o ni − a ona se pak domáhá sluchu přes tělo.
Přicházejí nemoci, potíže s dýcháním, svíráni v hrudi, srdce bolí − ale doktoři, říkají, že všechno je v pořádku.
V takovém případě je třeba se podívat dovnitř na své postoje, způsob myšlení, jestli nás nepronásleduje závist, pocity méněcennosti, snaha se vyrovnat nebo cokoli jiného. Jak změnit své myšlení?

Otázky na lékaře:

   Je pravda, že asi polovina pacientů trpí psychosomatickými chorobami?
   Dokážete rozpoznat, zda se v konkrétním případě jedná o vážnou fyzickou nemoc nebo o psychicky podmíněnou poruchu?
   Většina pacientů reaguje asi vztekle, když je upozorníte, že příčinou jejich potíží je duševní příčina...?
   Jaké zaznamenáváte reakce, když dáte pacientovi najevo, že evangelium je pro něho nadějí?

Walter Vetsch, (str. 12)

Vybráno z čísla 2006/1


Hodnocení článku:
 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Není na něm nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.
-------------

  Napište svůj názor.

www.ethos.cz/asi-mam-vaznou-nemoc-ale-doktori-mi-nic-nenasli.php
Je někdo z vás nemocen?

Štěpán Rucki
Je někdo z vás nemocen?
Návrat, běžná cena 240 Kč
Naše sleva: 5 Kč
Vaše cena: 235 Kč

ks

Bible, Jakub, 5 kapitola:

13  Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu!
14  Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně.
15  Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno.
16  Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.