Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 

Biblický kvíz

Vyber si náročnost

0. Pro děti
1. Lehké
2. Základní přehled
3. Střední
4. Těžké
5. Expert

Náročnost:

1. Pán Bůh je podle Žalmu 23 jako
Gandalf pastýř soudce rybář
2. Jaké zaměstnání měl Petr?
rybář celník tesař zedník
3. Koho z těchto lidí Pán Ježíš vzkřísil?
Lazara Jakuba Petra Bartimea
4. Který silák měl sílu díky svým vlasům?
Goliáš Samson Samuel David
5. Jak se jmenovala maminka Pána Ježíše
Anna Marta Eva Marie
6. Koho stvořil Bůh nejdříve?
Eliáše Adama Abrahama Kaina
7. Kdo přečkal potopu světa v arše (v lodi)?
David Adam Samson Noe
8. Kdo porazil Goliáše?
Jeremiáš Samson Ježíš David
9. Kdo byl naštvaný, že se narodil Spasitel Ježíš?
mudrci z východu římský Pilát král Herodes Goliáš
10. Kdo nebyl učedníkem Pána Ježíše
Jan Petr Abraham Matouš