Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 


Oddělovač

Citát z Bible:

Bůh dal člověku, který je mu milý, dává moudrost a poznání i radost. Hříšníka však nechá lopotit se, shánět a hromadit věci, které nakonec musí předat tomu, kdo se zalíbí Bohu. Také to je pomíjivost a honba za větrem.

Kz 2,26 E
(Další citáty)
Doporučujeme články


Manželská nevěra − existuje ještě šance?

Manželská nevěra neznamená rozvod, bolí to, ale máme východisko.


Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za

Biblický kvíz

Vyber si náročnost

0. Pro děti
1. Lehké
2. Základní přehled
3. Střední
4. Těžké
5. Expert

Náročnost:

1. Kdo je pověstný tím, jak trpěl?
David Lazar Pavel Jób
2. Kdo rozhodl, že ukřižují Pána Ježíše?
Dav lidí Pilát Jidáš Herodes
3. Který z těchto příběhů dopadl špatně
O hostu, který přišel na svatbu špatně oblečený O ztracené minci O marnotratném synovi O ztracené ovci
4. Kdo nebyl učedníkem Pána Ježíše
Abraham Jan Matouš Petr
5. Jaké zaměstnání měl Petr?
zedník tesař celník rybář
6. Koho z těchto lidí Pán Ježíš vzkřísil?
Petra Bartimea Jakuba Lazara
7. Pán Bůh je podle Žalmu 23 jako
rybář pastýř soudce Gandalf
8. Který silák měl sílu díky svým vlasům?
David Samuel Samson Goliáš
9. Jak se jmenovala maminka Pána Ježíše
Anna Marta Eva Marie
10. Koho stvořil Bůh nejdříve?
Abrahama Kaina Eliáše Adama