Ethos - Domovská stránka


Křesťanské čtení pro celou rodinu

menu
 

 Bible mluví
 Mezilidské vztahy
 Sexualita
 Manželství
 Ženy
 Chlapi
 Výchova
 Zdraví
 Aktuální dění
 Život a hodnoty
 Duchovní život
 Pro děti


------

Citát z Bible:

Milujte Hospodina, všichni jeho zbožní, Hospodin své věrné opatruje, odplácí však plnou měrou těm, kteří si vedou zpupně.

Ž 31,24 E
(Další citáty)

------

Boží vitamíny

Melouny proti žízni

Mají vysoký obsah vody a utišují žízeň. Jsou bohaté na vitamíny i na minerální látky.

Sladké šťavnaté melouny jsou vhodné občerstvení v horkém letním dni – nahradí moučník, přesnídávku, hodí se na párty i veselý piknik v přírodě i na plovárnu.

Melouny nám na chvíli utiší žízeň v horkém letním dni, ale Ježíš nabízí Vodu živou, která utiší žízeň navždy v našem nitru, v duši i v obyčejnosti každého dne.

Ježíš ženě odpověděl:“Každý, kdo pije z této vody, bude opět žíznit. Kdo by se však napil z vody, kterou mu dám já, nebude nikdy žíznit, ale voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vody, tryskající k životu věčnému.“Jan 4:13-14

l
-------------