Čtení Bible obnoví váš život

menu
 
------

Citát z Bible:

Já však, Hospodine, důvěřuji tobě, pravím: "Ty jsi můj Bůh."

Ž 31,15 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Nejčtenější články


A. Být dobrým vypravěčem
Někdy se nám to daří. Jakým chybám se vyhnout, aby naše řeč byla zajímavá a zanechávala v posluchačích pozitivní stopy?

B. Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

C. Vědomí hodnoty dává otec
Táto, děti tě potřebují − tvůj čas, zájem, ujištění, legraci, i vlastní prohry. Pak budou v dospělosti pevné a hodně toho dokážou.

D. Muž se stává mužem,
když odolá tlaku vyhovovat ženě a postaví se na vlastní nohy − bude zodpovědný, důsledný, rozhodný, ochotný sloužit − a od Krista se učí odpouštět.Boží vitamíny

Melouny proti žízni

Mají vysoký obsah vody a utišují žízeň. Jsou bohaté na vitamíny i na minerální látky.

Sladké šťavnaté melouny jsou vhodné občerstvení v horkém letním dni – nahradí moučník, přesnídávku, hodí se na párty i veselý piknik v přírodě i na plovárnu.

Melouny nám na chvíli utiší žízeň v horkém letním dni, ale Ježíš nabízí Vodu živou, která utiší žízeň navždy v našem nitru, v duši i v obyčejnosti každého dne.

Ježíš ženě odpověděl:“Každý, kdo pije z této vody, bude opět žíznit. Kdo by se však napil z vody, kterou mu dám já, nebude nikdy žíznit, ale voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vody, tryskající k životu věčnému.“Jan 4:13-14

l
-------------

  Napište svůj názor.