Čtení Bible obnoví váš život

Tisk na papír
menu
 


------

Citát z Bible:

Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům.

Žd 10,24 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Nejčtenější články


A. Být dobrým vypravěčem
Někdy se nám to daří. Jakým chybám se vyhnout, aby naše řeč byla zajímavá a zanechávala v posluchačích pozitivní stopy?

B. Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

C. Vědomí hodnoty dává otec
Táto, děti tě potřebují − tvůj čas, zájem, ujištění, legraci, i vlastní prohry. Pak budou v dospělosti pevné a hodně toho dokážou.

D. Muž se stává mužem,
když odolá tlaku vyhovovat ženě a postaví se na vlastní nohy − bude zodpovědný, důsledný, rozhodný, ochotný sloužit − a od Krista se učí odpouštět.

Chcete se dožít vysokého věku?

Chcete se dožít vysokého věku?

Nesmírný vliv na duševní pohodu ve stáří má to, jak jsme trávili léta v období rozkvětu, jak jsme žili, mysleli a jaké měli cíle.

Stárnutí se stalo postrachem celé generace...

Nestává se naše úsilí odsunout stárnutí něčím, co z života činí křeč?

Asi třetinu sebevražd ve Švýcarsku spáchají lidé nad šedesát let.

Zodpovědnost dětí
Není lehké sledovat, jak se kdysi zdatní rodiče stávají křehkými, jak potřebují pomoc. Často to nahání strach, protože jsme tak poprvé donuceni přemýšlet o vlastním stáří.

Jak to bude se mnou?
Starší lidé potřebují uznání, ujištění, něhu, ale také pomoc v domácnosti, v nemoci a v nouzových případech. Potřebují vědět, že mají někoho, na koho se mohou obrátit.

Mnoho starších lidí se dopouští chyby, že stále jen žijí svou minulostí. Je to sice pochopitelné, ale připravuje je to o radost z přítomnosti. Je důležité se vědomě vymanit ze zklamání minulosti a neoddávat se starostem o budoucnost.

Stáří není nemoc ani „trapná porucha“, ale zlatá možnost zrát a být šťastný. V knize Přísloví čteme, že „šediny jsou ozdobnou korunou, lze je nalézt na cestě spravedlnosti“ (Přísloví 16,31).

Ve zkouškách stáří mají opravdoví přátelé nesmírnou hodnotu. S nimi je možné sdílet společné zkušenosti.

Ještě vás někdo potřebuje:
Pro staré lidi je důležité, aby pociťovali, že je někdo potřebuje, i když jim ubývá sil, že mohou být užiteční.
Televize nenahradí osobní zájem a přátelství. Každý potřebuje kontakty s lidmi, mladí i staří. Nejlepší terapií osamělosti je navazovat těsné vztahy, kterými prozařuje láska.

Existuje místo, kde smrt už nebude existovat, náš život bude trvat věčně. Ale naše vzájemné společenství bude dokonalé, v plné lásce a harmonii. Budeme se dívat Bohu do tváře, žasnout a obdivovat ho s neustálou radostí. „Vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho.“ (Žalm 16,11)

„Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním.“ (Izajáš 46,4)

Yvonne Schwengelerová


Hodnocení článku:
 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Není na něm nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.
-------------

  Napište svůj názor.

www.ethos.cz/chcete-se-dozit-vysokeho-veku.php

Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním.„ (Izajáš 46,4)