Čtení Bible obnoví váš život

Tisk na papír
menu


------

Citát z Bible:

A ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše.

2Tm 2,1 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Zajímavé články


Do nového kroku
Máme nejistotu, obáváme se, jaké to bude? Pokud nejdeme proti svědomí, udělejme první krok a Bůh se vyjádří.

A co on?
Trápí nás, že ten druhý je lepší, má víc, má lepší podmínky? Zaměř se na to, co máš a naplno toho využij.

C. Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

D. Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

Doporučujeme

Chcete se dožít vysokého věku?

Chcete se dožít vysokého věku?

Nesmírný vliv na duševní pohodu ve stáří má to, jak jsme trávili léta v období rozkvětu, jak jsme žili, mysleli a jaké měli cíle.

Stárnutí se stalo postrachem celé generace...

Nestává se naše úsilí odsunout stárnutí něčím, co z života činí křeč?

Asi třetinu sebevražd ve Švýcarsku spáchají lidé nad šedesát let.

Zodpovědnost dětí
Není lehké sledovat, jak se kdysi zdatní rodiče stávají křehkými, jak potřebují pomoc. Často to nahání strach, protože jsme tak poprvé donuceni přemýšlet o vlastním stáří.

Jak to bude se mnou?
Starší lidé potřebují uznání, ujištění, něhu, ale také pomoc v domácnosti, v nemoci a v nouzových případech. Potřebují vědět, že mají někoho, na koho se mohou obrátit.

Mnoho starších lidí se dopouští chyby, že stále jen žijí svou minulostí. Je to sice pochopitelné, ale připravuje je to o radost z přítomnosti. Je důležité se vědomě vymanit ze zklamání minulosti a neoddávat se starostem o budoucnost.

Stáří není nemoc ani „trapná porucha“, ale zlatá možnost zrát a být šťastný. V knize Přísloví čteme, že „šediny jsou ozdobnou korunou, lze je nalézt na cestě spravedlnosti“ (Přísloví 16,31).

Ve zkouškách stáří mají opravdoví přátelé nesmírnou hodnotu. S nimi je možné sdílet společné zkušenosti.

Ještě vás někdo potřebuje:
Pro staré lidi je důležité, aby pociťovali, že je někdo potřebuje, i když jim ubývá sil, že mohou být užiteční.
Televize nenahradí osobní zájem a přátelství. Každý potřebuje kontakty s lidmi, mladí i staří. Nejlepší terapií osamělosti je navazovat těsné vztahy, kterými prozařuje láska.

Existuje místo, kde smrt už nebude existovat, náš život bude trvat věčně. Ale naše vzájemné společenství bude dokonalé, v plné lásce a harmonii. Budeme se dívat Bohu do tváře, žasnout a obdivovat ho s neustálou radostí. „Vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho.“ (Žalm 16,11)

„Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním.“ (Izajáš 46,4)

Yvonne Schwengelerová


Hodnocení článku:
 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Není na něm nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.
------

  Napište svůj názor.

www.ethos.cz/chcete-se-dozit-vysokeho-veku.php

Nákupem knih podpoříte tento web.

Marie, žena statečná

F.Riversová
Marie, žena statečná
Návrat, běžná cena 199 Kč
Naše sleva: 6 Kč
Vaše cena: 193 Kč

ks


Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním.„ (Izajáš 46,4)