Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 Citát z Bible:

Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs."

5M 31,8 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se zaChcete se dožít vysokého věku?

Chcete se dožít vysokého věku?

Nesmírný vliv na duševní pohodu ve stáří má to, jak jsme trávili léta v období rozkvětu, jak jsme žili, mysleli a jaké měli cíle.

Stárnutí se stalo postrachem celé generace...

Nestává se naše úsilí odsunout stárnutí něčím, co z života činí křeč?

Asi třetinu sebevražd ve Švýcarsku spáchají lidé nad šedesát let.

Zodpovědnost dětí
Není lehké sledovat, jak se kdysi zdatní rodiče stávají křehkými, jak potřebují pomoc. Často to nahání strach, protože jsme tak poprvé donuceni přemýšlet o vlastním stáří.

Jak to bude se mnou?
Starší lidé potřebují uznání, ujištění, něhu, ale také pomoc v domácnosti, v nemoci a v nouzových případech. Potřebují vědět, že mají někoho, na koho se mohou obrátit.

Mnoho starších lidí se dopouští chyby, že stále jen žijí svou minulostí. Je to sice pochopitelné, ale připravuje je to o radost z přítomnosti. Je důležité se vědomě vymanit ze zklamání minulosti a neoddávat se starostem o budoucnost.

Stáří není nemoc ani „trapná porucha“, ale zlatá možnost zrát a být šťastný. V knize Přísloví čteme, že „šediny jsou ozdobnou korunou, lze je nalézt na cestě spravedlnosti“ (Přísloví 16,31).

Ve zkouškách stáří mají opravdoví přátelé nesmírnou hodnotu. S nimi je možné sdílet společné zkušenosti.

Ještě vás někdo potřebuje:
Pro staré lidi je důležité, aby pociťovali, že je někdo potřebuje, i když jim ubývá sil, že mohou být užiteční.
Televize nenahradí osobní zájem a přátelství. Každý potřebuje kontakty s lidmi, mladí i staří. Nejlepší terapií osamělosti je navazovat těsné vztahy, kterými prozařuje láska.

Existuje místo, kde smrt už nebude existovat, náš život bude trvat věčně. Ale naše vzájemné společenství bude dokonalé, v plné lásce a harmonii. Budeme se dívat Bohu do tváře, žasnout a obdivovat ho s neustálou radostí. „Vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho.“ (Žalm 16,11)

„Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním.“ (Izajáš 46,4)

Yvonne Schwengelerová

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu. (1)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Když je domov na dohled!

Billy Graham
Když je domov na dohled!
BTM, běžná cena 229 Kč
Naše sleva: 7 Kč
Vaše cena: 222 Kč

ks


Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním.„ (Izajáš 46,4)