Čtení Bible obnoví váš život

Tisk na papír
menu


------

Citát z Bible:

Milujte Hospodina, všichni jeho zbožní, Hospodin své věrné opatruje, odplácí však plnou měrou těm, kteří si vedou zpupně.

Ž 31,24 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Zajímavé články


Do nového kroku
Máme nejistotu, obáváme se, jaké to bude? Pokud nejdeme proti svědomí, udělejme první krok a Bůh se vyjádří.

A co on?
Trápí nás, že ten druhý je lepší, má víc, má lepší podmínky? Zaměř se na to, co máš a naplno toho využij.

C. Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

D. Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

Doporučujeme

Chodí Bůh pozdě?

I když říkáme, že ne, často žijeme, jako by Bůh vždycky chodil pozdě.

Žijeme tak, jako by Bůh vždycky chodil pozdě. Prostě mu nedůvěřujeme, že naše záležitosti vyřídí včas. − Takhle to asi nahlas neřekneme, ale naše myšlenky to odrážejí: „Už dávno měl Bůh něco udělat! Jak to, že se nic neděje?

Stárnu, ujíždí mi vlak…Jako bychom si měli vyhrnout rukávy a pustit se do toho sami!“ Právě takové postoje a netrpělivé reakce působí další problémy.

Co kdyby byl Abraham čekal a nespal se svou služkou Hagar? Jednal podle plánu B, protože z jeho pohledu měl Bůh podle plánu A velké zpoždění. Nikde nejsme tak rychle ochotni obhajovat své jednání, jako když se jedná o otázky našich vztahů.

Nedávno jsem slyšela o mladé ženě, která si sice přála věřícího partnera, ale jak dlouho na něho má čekat? Roky ubíhají a ona jen stárne. Nakonec se skamarádila s nevěřícím mužem a snažila se svůj vztah ospravedlnit tím, že Bůh měl přece dost času, aby jí do cesty poslal křesťana.

Při takovém způsobu přemýšlení si sotva uvědomíme, že za prvé Bůh mohl mít své důvody, proč zatím neudělal, co my bychom rádi, a za druhé, že Boží řešení může čekat už za nejbližším rohem. Ti, kteří se rozhodli pro vlastní cestu, však toto řešení nepoznají.

Celý článek najdete v Ethosu 2010/1

Hodnocení článku:
 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Není na něm nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.
-------------

  Napište svůj názor.

www.ethos.cz/chodi-buh-pozde.php