Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
(2 min.)

&PREP Vynikej tím, že nebudeš mít strach

Co myslíte? Mají politici strach? Mají, že? Když mají strach politici, není divu, že obyčejní lidé se bojí ještě víc. Co máme dělat?

Ekologická katastrofa, nedostatek energie, nedávno Covid, dnes Rusko, k tomu pozvolný morální propad ze strany politiků − kdo by si nekladl otázky, jak to bude dál.

Hm, ale tak to bylo až na výjimky vždycky. Biblický Izajáš oslovuje svého krále (Achaza), který má strach ze sousedního Izraele, že se spojil s dávným nepřítelem Sýrií. Ale teď aby se děsil nově nastupující moci Asýrie. Izajáš mu popisuje, jak hrozné to bude.

Ale k tomu má radu: „Hm, oni se bojí, ale ty se toho neboj. Buď jiný tím, že se nebudeš bát toho, čeho se bojí lidé kolem. Boj se Hospodina, respektuj ho, projevuj mu úctu a ber vážně všechno, co říká“ (viz Iz 8,12-13).

V následujícím verši je něco, čemu nerozumím: „Čiňte Hospodina svatým.“ Jak? Vždyť Bůh už svatý je, jak mu můžu já nesvatý člověk pomoct k tomu, aby on byl ještě svatější? Nevím, snad se tomu dá rozumět tak, že když já budu žít dobře (svatě) a budu se odvolávat na to, že tak žiju, protože chci, aby byla vidět Boží svatost.

Mezi národy budou velké tlaky, války, běsnění, smlouvy se nebudou dodržovat (Iz 8,9-10). Ale nás se to nemusí dotknout. Svým nejbližším Bůh říká: „To, čeho se oni bojí, toho vy se nebojte a nestrachujte. Dosvědčujte svatost Hospodina zástupů! Jeho se bojte a strachujte,“ neboli berte ho vážně .

čeho se bojí, toho vy se nebojte a nestrachujte.„

13  Dosvědčujte svatost Hospodina zástupů! Jeho se bojte a strachujte.

14  Vám bude svatyní, ale oběma domům izraelským kamenem úrazu a skálou, o kterou budou klopýtat, bude osidlem a léčkou obyvatelům Jeruzaléma.

Potom Bůh oslovuje velké mocné národy, kterým na chvilku svěřil pravomoc postihovat ostatní svět. Říká zhruba toto: “Ano, jste mocní na velkém území, ovládáte mnoho národů, ale dovolujete si trochu moc, jste příliš zuřiví v tom, jak se chováte k národům, které jsem vám půjčil, abyste si je (na čas) podrobili.„

xxxxxxxxxxxxxx

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač
 


Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Dokáže věda vysvětlit všechno / e-book

John Lennox
Dokáže věda vysvětlit všechno / e-book
ALEF-Křesťanské sbory, 110.00 Kč

ks