Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 Citát z Bible:

Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho.

Ga 5,1 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se zaJe to moje zásluha?

Je běžné, že máme kde bydlet, co jíst, u většiny, že mají kam chodit do práce, někdo může jet na dovolenou a někteří dokonce musí náročně přemýšlet, co s penězi, protože jich mají dost. Jak jsme se o to zasloužili?

Možná nám hned v mládí bylo jasné, co chceme, co máme udělat, a tak jsme pilně pracovali, snažili se, šli jasně za svým. To je sice cenné, ale přece: Dokážeme uznat, že v mnohém to byla Boží přízeň, vlastně milost, že jsme dosáhli toho, co máme?

Ale můžeme to vzít i z druhé strany. Podívejme se například na Ježíše. Měl moc dělat zázraky, uzdravovat, rozmnožovat chleba − a také svou moc využíval. A vždy jen k dobrému. Takový prostě byl. Podstatou Bůh.

A najednou z ničeho nic skupina bohatých a vlivných závistivců strhla obrovský dav, aby křičel, že chce na sebe strhnout politickou moc, že je nebezpečný buřič a že patří na kříž.

Přivedli ho před soudce Piláta, který byl v Ježíšově případě dlouho spravedlivý, dlouho odolával, pořád tvrdil, že Ježíš je nevinný, že si smrt nezaslouží. Když ale pořád křičeli, obtěžovali, tak si asi řekl: „Spravedlnost sem, spravedlnost tam, hlavně ať mám klid.“ − a tak potvrdil trest smrti.

Jak se o to Ježíš zasloužil? Nijak. Co provedl? Nic. Najednou visí mezi zločinci na kříži, dali ho doprostřed, aby si všichni mysleli, že je jeden z nich.

Mělo to cenu, aby Ježíš byl jiný? Vždyť během okamžiku se zapomnělo na všechny jeho dobré činy a ze dne na den (ve čtvrtek bylo všechno v pohodě a v pátek visí na kříži) je všechno jinak!

Ano, mělo to cenu. Zasáhl Bůh. Vzkřísil ho a Ježíš se dostal do jiné dimenze, na kterou jeho zlí a závistí prolezlí nepřátelé už nestačili.

Stejně tak i v našem případě má cenu snažit se dělat, co je dobré, co se líbí Bohu. A když se podíváme, jak na tom jsme, co máme, kým jsme, uvědomujme si, že to není naše zásluha, ale Boží milost.

A také naopak: pokud se nám zdá, že jsme nezaslouženě na dně, že jsme nespravedlivě o něco přišli, uvědomme si, že Bůh to vidí a dopouští, protože má určitý záměr, který zatím nechápeme. Bez ohledu na to, jestli je to naše zásluha nebo ne.

Jan Vopalecký, 2016

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Příběhy ztracených existencí


Příběhy ztracených existencí
Ethos, běžná cena 37 Kč
Naše sleva: 1 Kč
Vaše cena: 36 Kč

ks