Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 


Oddělovač

Citát z Bible:

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.

1K 13,1 E
(Další citáty)
Doporučujeme články


Kdyby žena věděla, co muž prožívá

Muž potřebuje, aby mu žena projevovala úctu, tak si ho udrží! Žena potřebuje mužovu lásku − a opravdová láska je oběť!


K čemu je táta? − 1. část

Táto, děti potřebují tvůj čas, zájem, ujištění i tvé prohry. Nasávají tě všemi smysly. Jsi pro ně pevný bod, ať jsi jakýkoliv. Pak budou v dospělosti pevné.


Dítě nechce chodit do školy − bojí se

Proč se děti bojí školy? Co s tím mohou udělat rodiče, co škola? Komunikace školy a rodičů.


Výchova a fyzické tresty

Fyzické tresty nezakázat! Ta možnost tu má zůstat. Když dítě ví, že je milované, trest rukou mu neublíží. Seřezat dítě, výprask


Manželská nevěra − existuje ještě šance?

Manželská nevěra neznamená rozvod, bolí to, ale máme východisko.


Své děti si ukrást nenecháme!

Nikdo konkrétní za to sice nemůže, ale lze sledovat faraonovské trendy − snahu odloudit děti od rodičů. Jak se rodiče mohou bránit, aby jim děti nebyly „ukradeny“?


Žena jako bohyně

Žena může být skvělá jako bohyně, ale muže nenaplní. To muž má naplňovat ženu − ale kde na to brát lásku, sílu, obsah?


Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za

Nakolik jste zbožní?

Ještě než začnu: Chcete být zbožní? K čemu je to dobré? Někteří lidé si svou zbožností získávají společenský kredit. Druzí je potom respektují, důvěřují jim, že je nepodvedou, dokonce jim svěřují své problémy a čekají od nich pomoc.

Zbožnost s sebou nese moc

Bible předpovídá – a dnes se to naplňuje – že v poslední době budou existovat lidé, kteří budou navenek vypadat zbožně, ale nejen že uvnitř zbožní nebudou, oni budou dokonce moc zbožnosti zapírat (2. Timoteovi 3,5). Co to znamená?

Může to mít dvojí význam:

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Co skrývají biblické příběhy: Ježíš se setkává s lidmi


Co skrývají biblické příběhy: Ježíš se setkává s lidmi
Didasko, běžná cena 320 Kč
Naše sleva: 10 Kč
Vaše cena: 310 Kč

ks

1. Budou dávat najevo, že stačí vypadat zbožně a nic dalšího od zbožnosti nemáme očekávat, vyjadřují, že zbožnost nemá moc

2. Budou vypadat zbožně, budou se tvářit jako ti, kdo mají tajemnou neviditelnou moc pramenící ze zbožného chování – ale žádnou moc mít nebudou. Budou se ohánět jen projevy zbožnosti. Svou praxí budou moc zbožnosti zapírat. Takovým lidem bude velmi záležet na tom, aby vypadali zbožně. Zároveň tady Bible říká, že zbožnost určitým způsobem představuje nějakou moc. Jakou? Je to přirozená autorita, kterou od nich lidé očekávají. Slovo zbožnost není v řečtině nijak příbuzné se slovem Bůh, jeho význam je prostě „úcta k Bohu“. Lidé od zbožnosti, tedy od zbožných lidí něco očekávají a mají před nimi určitý respekt.

Falešná a pravá zbožnost

Zbožnost se dá snadno zfalšovat – a ta je potom bez moci. Je až k smíchu, před jakou zbožností nás varuje Bible v 1. Timoteovi 6,5-6: „… zbožnost pokládají za prostředek k obohacení. Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství.“ Někteří pokládají zbožnost, tedy úctu k Bohu, za způsob, jak přijít k penězům, k bohatství, jak vydělat. Ale pravá zbožnost je víc než peníze. Spočívá v tom, že jsme spokojeni s tím, co máme.


Pravá zbožnost je naopak něco, co má v sobě moc, sílu, která unese pronásledování, nevraživost, posměch: „Všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, budou pronásledováni“ (2. Timoteovi 3,12). Znakem pravé zbožnosti je vlastně to, že je vystavena nepřízni, nevraživosti. – Jak je to s naší zbožností?

Příklad zbožnosti

Vezměme si příklad z Kornélia ze Skutků 10. Zvláštní postava. Byl to voják, velitel, dnes bychom možná řekli kapitán, který uměl velet, uměl bojovat – a přesto něm Bible říká, že byl zbožný, ukázkový příklad zbožnosti. Zřejmě se podobal setníkovi z Lukáše 7, který měl autoritu a za něhož se přimlouvala i židovská vrchnost.

Korneliova zbožnost spočívala v tom, že:

  • se bál Boha,
  • pro svou zbožnost získal celou rodinu,
  • dával mnoho almužen,
  • hodně se modlil.

Jeho zbožnost nebyla marná, zareagoval na ni dokonce sám Bůh. Stojí za zmínku, že zbožnost sama k záchraně nestačí. Proto mu Bůh prostřednictvím anděla vzkázal, aby si zavolal Petra, od něhož se dozví, jak získat skutečnou Boží přízeň a spasení.

Zbožnost vlastně plyne z toho, že jsme vírou v Krista zachráněni. Vlastní zbožností člověk ničeho nedosáhne (Skutky 3,12). Ale ten, kdo do svého života přijme Krista, koho Kristus promění tím, že mu odpustí, dá mu svého Ducha a novou přirozenost, dostane i schopnost žít zbožně tak, aby to před Bohem mělo váhu a moc, kterou budou vnímat i lidé.

Naše zbožnost?

Tak co, máme se o nějakou zbožnost snažit? Určitě ano. Pavel píše: „Cvič se ve zbožnosti.… zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí“ (2. Timoteovi 4,7-8). Zbožnost znamená úctu k Bohu a získat pro ni svou rodinu, dávat almužny, modlit se, dále sem můžeme zařadit bezúhonný život, čtení Bible (1. Timoteovi 4,13), půst, sebekázeň ...

Zbožnost je přirozenou reakcí nitra uzdraveného Kristem. Není to naše povinnost, ne že se musíme se postit, dávat almužny atd. proto, abychom získali Kristovu záchranu pro věčnost a přízeň, ale proto, že jsme ji získali. A s touto motivací můžeme přemýšlet, jak svou zbožnost prohlubovat.

Jan Vopalecký, 13. listopadu 2017

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (1)
 Dal mi nový impuls.(5)
 Dávám mu za pravdu.(1)
 Nic zvláštního.(1)
 Nesouhlasím s ním.(1)
 Naštval mě.

Oddělovač
 

Doporučujeme:

Biblické příběhy pro začátečníky

Třicet biblických příběhů, které mohou rodiče číst svým malým dětem. Mohou to být první biblické příběhy ...

Biblické příběhy pro začátečníky
 

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Co skrývají biblické příběhy: Ježíš se setkává s lidmi


Co skrývají biblické příběhy: Ježíš se setkává s lidmi
Didasko, běžná cena 320 Kč
Naše sleva: 10 Kč
Vaše cena: 310 Kč

ks

5 důvodů,
proč být zbožný

  • Získáš kredit před Bohem i před lidmi (1Tm 4,8)
  • Budeš rád dávat, a to tě obohatí
  • Naučíš se pravidelně modlit
  • Zažiješ, jaký přínos má půst
  • Nebude pro tebe těžké se ovládat v čemkoli

Nejsem blázen

Jim Elliot
Nejsem blázen
Didasko, běžná cena 220 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 216 Kč

ks