Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
(2 min.)


Oddělovač

Citát z Bible:

Aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus.

1Pt 1,7 E
(Další citáty)
Doporučujeme články


Výchova a fyzické tresty

Fyzické tresty nezakázat! Ta možnost tu má zůstat. Když dítě ví, že je milované, trest rukou mu neublíží. Seřezat dítě, výprask


Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za

Inspirováno:

Zázraky? − Stejně nepomůžou

Když Herodes Ježíše spatřil, velmi se zaradoval; už dávno si ho totiž přál vidět, poněvadž o něm mnoho slyšel, a doufal, že uvidí, jak dělá nějaký zázrak.


Co myslíte, že by se stalo, kdyby Ježíš udělal Herodovi radost a v situaci, kdy před ním stál jako odsouzenec, opravdu udělal nějaký zázrak, nějaké znamení?

Myslíte si, že by ho Herodes propustil? Že by uvěřil: „To je Boží Syn, Kristus, který přišel zachránit svět!“

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Boží zázraky a znamení

Ján Ostrolucký
Boží zázraky a znamení
Křesťanský sbor Kunčičky, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 186 Kč

ks

Moc si to nedokážu představit. V Ježíšově příběhu říká Abraham boháči: „Když ti tvoji bratři neuvěřili na základě toho, co slyšeli z Mojžíšova zákona a proroků, neuvěřili by, ani kdyby vstal někdo z mrtvých.“

Herodes rád poslouchal Jana Křtitele, považoval ho za proroka − ale přesto se nezdráhal ho kvůli tomu, aby si zachránil jakous takous pošramocenou pověst, nechat popravit. Myslíte si, že by teď − navzdory křiku velekněží a davu − Ježíše osvobodil?

Nemyslím si, že by k tomu, aby lidé uvěřili, pomohly zázraky. Jak je tedy přesvědčit?

Odpověď vidím v biblickém textu: „Víra je tedy ze slyšení zvěsti a zvěst skrze slovo Kristovo“ (Římanům 10,17). Nezbývá tedy než s lidmi mluvit, o tom, jakou má Kristus moc proměňovat naše životy a jak proměňuje nás samé.

Jan Vopalecký, únor 2020

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.(1)
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.(1)
 Naštval mě.

Oddělovač
 

Doporučujeme:

Tajemství zjevená Církvi

Biblický výklad týkající se „tajemství“, která Bůh zjevuje v Písmech. Práce inspirovaná A. Fruchtenbaumem, který ...

Tajemství zjevená Církvi
 

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Boží zázraky a znamení

Ján Ostrolucký
Boží zázraky a znamení
Křesťanský sbor Kunčičky, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 186 Kč

ks