Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
(2 min.)Citát z Bible:

A víte, že Syn Boží se zjevil, aby hříchy sňal, a v něm žádný hřích není.

1J 3,5 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se za


Inspirováno:

Zázraky? − Stejně nepomůžou

Když Herodes Ježíše spatřil, velmi se zaradoval; už dávno si ho totiž přál vidět, poněvadž o něm mnoho slyšel, a doufal, že uvidí, jak dělá nějaký zázrak.


Co myslíte, že by se stalo, kdyby Ježíš udělal Herodovi radost a v situaci, kdy před ním stál jako odsouzenec, opravdu udělal nějaký zázrak, nějaké znamení?

Myslíte si, že by ho Herodes propustil? Že by uvěřil: „To je Boží Syn, Kristus, který přišel zachránit svět!“

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Zázraky

C.S.Lewis
Zázraky
Návrat, běžná cena 245 Kč
Naše sleva: 5 Kč
Vaše cena: 240 Kč

ks

Moc si to nedokážu představit. V Ježíšově příběhu říká Abraham boháči: „Když ti tvoji bratři neuvěřili na základě toho, co slyšeli z Mojžíšova zákona a proroků, neuvěřili by, ani kdyby vstal někdo z mrtvých.“

Herodes rád poslouchal Jana Křtitele, považoval ho za proroka − ale přesto se nezdráhal ho kvůli tomu, aby si zachránil jakous takous pošramocenou pověst, nechat popravit. Myslíte si, že by teď − navzdory křiku velekněží a davu − Ježíše osvobodil?

Nemyslím si, že by k tomu, aby lidé uvěřili, pomohly zázraky. Jak je tedy přesvědčit?

Odpověď vidím v biblickém textu: „Víra je tedy ze slyšení zvěsti a zvěst skrze slovo Kristovo“ (Římanům 10,17). Nezbývá tedy než s lidmi mluvit, o tom, jakou má Kristus moc proměňovat naše životy a jak proměňuje nás samé.

Jan Vopalecký, únor 2020

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls. (1)
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

 

  Doporučujeme:

Poutníkův návrat

Když se C. S. Lewis stal křesťanem, pak toto je první kniha, kterou napsal. Popisuje, jak sám hledal smysl a duchovní ...

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Zázraky

C.S.Lewis
Zázraky
Návrat, běžná cena 245 Kč
Naše sleva: 5 Kč
Vaše cena: 240 Kč

ks