Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 

Dobrou knihou získáte nadhled.

Kniha není momentálně na skladě!
Píseň písní

Nee Watchman
Píseň písní
Proud, 62.00 Kč

ks

Píseň písní

Nee Watchman


Láskyplný vztah mezi Bohem a člověkem / Boží láska proudí k věřícím bez omezení. Kristus nás vábí tím, že se nám stále více odhaluje v naší zkušenosti a postupně nás uchvátí, abychom za ním běželi jako za líbezným Ženichem a stali se tak jeho milovanou Nevěstou. V knize Píseň písní vysvětluje Watchman Nee Šalomounovu poeti ckou alegorii Boží lásky. Probírá stadia vztahu věřícího s Kristem a vysvětluje duchovní vývoj každého věřícího. Tento vývoj postupuje od počátečního hledání Krista a nalezení uspokojení v Kristu k neustále rostoucí touze být osvobozen od nadvlády svého já a své tělesnosti skrze skutečné prožití zkušenosti kříže. V tomto vysvobození zakoušíme intimní, líbezné obecenství Božího láskyplného vztahu, jehož výsledkem je spojení našeho života a naší práce s Kristem tak, aby byl naplněn věčný Boží záměr.


Oddělovač

Čtěte také

Kniha není momentálně na skladě!

Píseň písní

Nee Watchman


Láskyplný vztah mezi Bohem a člověkem / Boží láska proudí k věřícím bez omezení. Kristus nás vábí tím, že se nám stále více odhaluje v naší zkušenosti a postupně nás uchvátí, abychom za ním běželi jako za líbezným Ženichem a stali se tak jeho milovanou Nevěstou. V knize Píseň písní vysvětluje Watchman Nee Šalomounovu poeti ckou alegorii Boží lásky. Probírá stadia vztahu věřícího s Kristem a vysvětluje duchovní vývoj každého věřícího. Tento vývoj postupuje od počátečního hledání Krista a nalezení uspokojení v Kristu k neustále rostoucí touze být osvobozen od nadvlády svého já a své tělesnosti skrze skutečné prožití zkušenosti kříže. V tomto vysvobození zakoušíme intimní, líbezné obecenství Božího láskyplného vztahu, jehož výsledkem je spojení našeho života a naší práce s Kristem tak, aby byl naplněn věčný Boží záměr.


Oddělovač

Čtěte také

Píseň písní


Nee Watchman
Píseň písní

Proud, 62.00 Kč

ks