Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 

Naše knihy


Oddělovač

Citát z Bible:

Mnoho divů jsi už vykonal, můj Bože, Hospodine, ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná nikdo. Chci je rozhlašovat, mluvit o nich, je jich tolik, že je vypovědět nelze.

Ž 40,6 E
(Další citáty)
Nejlepší články


Žena jako bohyně

Žena může být skvělá jako bohyně, ale muže nenaplní. To muž má naplňovat ženu − ale kde na to brát lásku, sílu, obsah?


Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za

Dobrou knihou získáte nadhled.

Kniha je skladem
šifra mistra Leonarda-pátrání po pravdě

J.McDowell
šifra mistra Leonarda-pátrání po pravdě
creativpress, 20.00 Kč

ks

šifra mistra Leonarda-pátrání po pravdě

J.McDowell


Byla Máří Magdaléna skutečně Ježíšovou ženou a matkou jeho dítěte? Zamlčela církev pravdu? Učinila z Ježíše Boha teprve církev? Je Bible, jak jí v současnosti známe, opravdu přesná a autentická? Vstal Ježíš z mrtvých? V knize Šifra mistra Leonarda: Pátrání po pravdě se známý autor Josh McDowell zabývá otázkami, které Brownova kniha vyvolala. Čerpá přitom z obrovského množství historických důkazů, zručně odděluje fakta a falza a nabízí neotřesitelné závěry, na které se čtenář může spolehnout.


Oddělovač

Čtěte také

Kniha je skladem

šifra mistra Leonarda-pátrání po pravdě

J.McDowell


Byla Máří Magdaléna skutečně Ježíšovou ženou a matkou jeho dítěte? Zamlčela církev pravdu? Učinila z Ježíše Boha teprve církev? Je Bible, jak jí v současnosti známe, opravdu přesná a autentická? Vstal Ježíš z mrtvých? V knize Šifra mistra Leonarda: Pátrání po pravdě se známý autor Josh McDowell zabývá otázkami, které Brownova kniha vyvolala. Čerpá přitom z obrovského množství historických důkazů, zručně odděluje fakta a falza a nabízí neotřesitelné závěry, na které se čtenář může spolehnout.


Oddělovač

Čtěte také

šifra mistra Leonarda-pátrání po pravdě


J.McDowell
šifra mistra Leonarda-pátrání po pravdě

creativpress, 20.00 Kč

ks