Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 

Počítače a mobily v rukou dětí − prokletí nebo požehnání?

Informovanost

Patříte ke generaci, která vyrůstala v době, kdy počítače a mobily ještě nebyly tak běžné? Pak vám plně rozumím. Naše děti jsou v zacházení s těmito zařízeními často zručnější a lépe informované než my rodiče. Strach z toho, že by se této techniky mohly dotknout nějak nesprávně, jim je cizí. Nedostatečné odborné znalosti rodičů mohou vést k tomu, že děti ponecháme, ať si s mobilem či počítačem hrají a myslíme si: „Já tomu stejně nerozumím. Co se na tom může pokazit?“

Nebo jim to na druhé straně ze strachu, že na počítač a mobil jsou ještě příliš malí, můžeme úplně zakázat.

Ani jedna reakce není správná. Dopřát dětem, aby si nekontrolovatelně surfovaly, je nezodpovědné. Na druhé straně zakázat jim úplně přístup k moderním médiím, znamená je izolovat, tato zařízení se pro ně stanou ještě silnějším magnetem a znemožní se jim tak možnost vytvořit si zdravý vztah pod dohledem někoho blízkého.

Avšak ať zvolíme jakýkoli způsob zodpovědné výchovy, nevyhneme se tomu, že se jako rodiče s těmito prostředky musíme sami seznámit. Je důležité se informovat o možnostech této techniky. O mobilu nebo počítači nelze říct, zda jsou požehnáním nebo prokletím, záleží totiž na tom, jak nastavíme priority v přístupu k těmto zařízením.

Usilovat o rozhovor

Při výchově našich dětí je pro nás rodiče důležité udržovat s nimi rozhovor. Zajímá nás, co si myslí, jak uvažují, co je trápí. Třeba i dlouho diskutujeme, ale nakonec konečné rozhodnutí vyjádříme my. V pubertě to často vede k různým napětím, protože mladí se v tomto období přeceňují a myslí si, že sami vědí, co je pro ně nejlepší. Diskuse bývají někdy divoké, ale zároveň dávají podnět pro hlubší přemýšlení. Vyplatí se obětovat rozhovoru čas, i když se jedná o zajímavější nebo méně konfliktní témata než počítač a mobil.


Článek se dále zabývá vlastními zkušenostmi autorky v rodině, nebezpečím www.youtobe.cz, Facebookem, a také uvádí radikální řešení, které by v mnoha rodinách prospělo − jen na ně mít sílu!


Celý text článku najdete v Ethosu číslo 2013/4, str. 23.Články na podobné téma:

Závislost na počítači

Kyberšikana

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

ks

Několik tipů

Jako rodiče buďte informovaní: odborné přednášky, kurzy, dalšími zdroji jsou knihy a internet. Pomoci mohou také křesťanské církve.


Od samého začátku nastavte jasná pravidla! Doprovázejte děti v jejich zacházení s digitálními médii. Ani nejjasnější pravidla nenahradí rozhovory a skutečný zájem.


Instalujte dobrý ochranný software. Do značné míry zajistí kontrolní funkci.


Trvejte na tom, aby počítač stál na dobře viditelném a obecně přístupném místě. V žádném případě ho nedávejte do dětského pokoje!


Udělejte si čas, když děti přijdou s otázkami nebo vás prosí o pomoc.


A to nejdůležitější: Pravidelně se modlete za pomoc, moudrost a ochranu pro celou rodinu.