Čtení Bible obnoví váš život

Tisk na papír
menu


------

Citát z Bible:

V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.

J 14,2 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Zajímavé články


Do nového kroku
Máme nejistotu, obáváme se, jaké to bude? Pokud nejdeme proti svědomí, udělejme první krok a Bůh se vyjádří.

A co on?
Trápí nás, že ten druhý je lepší, má víc, má lepší podmínky? Zaměř se na to, co máš a naplno toho využij.

C. Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

D. Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

Doporučujeme

Proč ztrácíme půdu pod nohama?

Otřesy jsou nepříjemné. To, co pro nás bylo jistotou, se kymácí, ztrácíme půdu pod nohama. A my se snažíme zachytit něčeho, o čem si myslíme, že je pevné. Příklady: hrozí, že nás vyhodí z práce − hledáme jiné zaměstnání a říkáme si, že určitě něco najdeme. Hroutí se nám vztah, a my doufáme, že je to jen přechodná krize. Zhoršuje se nám zdraví a my se konejšíme, že známe dobrého doktora, nebo že to nebude tak zlé. Nemáme kde bydlet a říkáme si, že přece nějaký podnájem najdeme.

Klademe si otázku, proč se nám to stalo? Čím jsme to způsobili? Je to naše vína? Proč to Bůh dopouští? Bible nabízí odpověď, že to může být proto, abychom si uvědomili, že existuje něco nepohnutelného, co stojí za to, abychom to hledali. Stabilní vztah, pevné zdraví, existenční zajištění nebo bydlení, odkud nás nikdo nevyžene!

Kde to najdeme? Možná to nenajdeme na tomto světě. Ale vědět, že to vůbec existuje, je něco, co nás stabilizuje. Vyvolává to v nás žízeň, touhu to poznat a získat!

Hledání může být dlouhé, bolestné, znamená to volat k Bohu, klást si mnoho otázek o Bohu, o životě i o sobě samých, a zdánlivě marně čekat. To však patří k procesu, jímž nacházíme to, co je neotřesitelné.

V tomto procesu nám může hodně pomocí Bible. Poskytuje spolehlivé informace, takže nás ušetří toho, abychom je museli sami pracně hledat. Na nás pak už je jen dopracovat se k tomu, abychom Bibli a jejímu autorovi Bohu uvěřili, osobně jeho informace pro sebe přijali a správně je aplikovali na svou životní situaci.

Člověk, který prošel hlubokým otřesem a pak našel to, co je neotřesitelné, obstojí už v každé situaci, protože poznal Toho, kdo je sám neotřesitelný a kdo nám za velikou cenu, za cenu vlastního života získal neotřesitelné postavení.

Jan Vopalecký, červenec 2018


Hodnocení článku:
 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Není na něm nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.
-------------

  Napište svůj názor.

www.ethos.cz/otresitelne-kvuli-neotresitelnemu.php
Zklamán Bohem

Yancey, Philip
Zklamán Bohem
Návrat, běžná cena 245 Kč
Naše sleva: 5 Kč
Vaše cena: 240 Kč

ks

A to, že řekl „ještě jednou...,“ ukazuje na odstranění všeho, co je otřesitelné, aby tak zůstalo to, co je neotřesitelné.

Žd 12,27

Nuže, posilni se, Zerubábeli, je Hospodinův výrok, posilni se, veleknězi Jóšuo, synu Jósadakův, posilni se, všechen lide země, je Hospodinův výrok, a jednejte, neboť já jsem s vámi, je výrok Hospodina zástupů, 5  kvůli úmluvě, kterou jsem uzavřel s vámi, když jste vycházeli z Egypta. Můj duch stojí uprostřed vás, nebojte se. 6  Neboť toto praví Hospodin zástupů: Ještě jednou zakrátko zatřesu nebem i zemí, mořem i souší. 7  Zatřesu všemi národy, přijde to, po čem touží všechny národy, a naplním tento dům slávou, praví Hospodin zástupů.

Ageus 2,4-7