Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 Citát z Bible:

Tu se Pán obrátil a pohleděl na Petra; a Petr se rozpomenul na slovo, které mu Pán řekl: "Dřív než dnes kohout zakokrhá, zapřeš mne třikrát."

L 22,61 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se za


Inspirováno:

Proč ztrácíme půdu pod nohama?

Otřesy jsou nepříjemné. To, co pro nás bylo jistotou, se kymácí, ztrácíme půdu pod nohama. A my se snažíme zachytit něčeho, o čem si myslíme, že je pevné. Příklady: hrozí, že nás vyhodí z práce − hledáme jiné zaměstnání a říkáme si, že určitě něco najdeme. Hroutí se nám vztah, a my doufáme, že je to jen přechodná krize. Zhoršuje se nám zdraví a my se konejšíme, že známe dobrého doktora, nebo že to nebude tak zlé. Nemáme kde bydlet a říkáme si, že přece nějaký podnájem najdeme.

Klademe si otázku, proč se nám to stalo? Čím jsme to způsobili? Je to naše vína? Proč to Bůh dopouští? Bible nabízí odpověď, že to může být proto, abychom si uvědomili, že existuje něco nepohnutelného, co stojí za to, abychom to hledali. Stabilní vztah, pevné zdraví, existenční zajištění nebo bydlení, odkud nás nikdo nevyžene!

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Rozbité sny

Larry Crabb
Rozbité sny
Návrat domů, běžná cena 215 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 211 Kč

ks

Kde to najdeme? Možná to nenajdeme na tomto světě. Ale vědět, že to vůbec existuje, je něco, co nás stabilizuje. Vyvolává to v nás žízeň, touhu to poznat a získat!

Hledání může být dlouhé, bolestné, znamená to volat k Bohu, klást si mnoho otázek o Bohu, o životě i o sobě samých, a zdánlivě marně čekat. To však patří k procesu, jímž nacházíme to, co je neotřesitelné.

V tomto procesu nám může hodně pomocí Bible. Poskytuje spolehlivé informace, takže nás ušetří toho, abychom je museli sami pracně hledat. Na nás pak už je jen dopracovat se k tomu, abychom Bibli a jejímu autorovi Bohu uvěřili, osobně jeho informace pro sebe přijali a správně je aplikovali na svou životní situaci.

Člověk, který prošel hlubokým otřesem a pak našel to, co je neotřesitelné, obstojí už v každé situaci, protože poznal Toho, kdo je sám neotřesitelný a kdo nám za velikou cenu, za cenu vlastního života získal neotřesitelné postavení.

Jan Vopalecký, červenec 2018

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu. (1)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

 

  Doporučujeme:

Kde je Bůh v době koronaviru

Už dlouhou dobu nás zmáhá pocit bezmoci. Co si o tom myslet − když se podíváme na katedrály a zamyslíme se nad ...

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Rozbité sny

Larry Crabb
Rozbité sny
Návrat domů, běžná cena 215 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 211 Kč

ks

A to, že řekl „ještě jednou...,“ ukazuje na odstranění všeho, co je otřesitelné, aby tak zůstalo to, co je neotřesitelné.

Žd 12,27

Nuže, posilni se, Zerubábeli, je Hospodinův výrok, posilni se, veleknězi Jóšuo, synu Jósadakův, posilni se, všechen lide země, je Hospodinův výrok, a jednejte, neboť já jsem s vámi, je výrok Hospodina zástupů, 5  kvůli úmluvě, kterou jsem uzavřel s vámi, když jste vycházeli z Egypta. Můj duch stojí uprostřed vás, nebojte se. 6  Neboť toto praví Hospodin zástupů: Ještě jednou zakrátko zatřesu nebem i zemí, mořem i souší. 7  Zatřesu všemi národy, přijde to, po čem touží všechny národy, a naplním tento dům slávou, praví Hospodin zástupů.

Ageus 2,4-7