Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 Citát z Bible:

Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

Mt 5,16 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se za


Inspirováno:

Chce nás svést na scestí! A obrat o svobodu!

Udržíte se v lese na úzké srnčí stezce? Bývá klikatá a těžko rozeznatelná. Zvířata se neřídí ani tolik zrakem, svou stezku poznají i v noci − čichem. Ale nám se snadno stane, že se pak musíme prodírat křovím a přitom se tak snadno ztratí směr − pokud s námi právě nejde zkušený myslivec jako průvodce.

Podobně je úzká i cesta křesťana, její hranice jsou blízko sebe a musíme dávat pozor, abychom se nedostali na okraj (do extrému), abychom z cesty nesešli. Proto je těžké se na úzké cestě udržet.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Svoboda v Kristu

N. T. Anderson, S. Goss
Svoboda v Kristu
KMS, běžná cena 240 Kč
Naše sleva: 7 Kč
Vaše cena: 233 Kč

ks

Úzká cesta je cesta svobody. Svoboda není bezbřehý prostor, kde si můžeme dělat, co chceme, ale úzká cesta, kdy nás nikdo nezotročuje a nediktuje nám, co musíme a nesmíme dělat. Proto je třeba, abychom − pokud jsme svobodní − byli obezřetní a nešlápli do nějakého oka, které by nás o svobodu okradlo.

Těmi hranicemi svobody je z jedné strany pocit, že mám volnost, a hrozí, že provedu něco, co by mě o tu svobodu okradlo (hřích), a z druhé strany je to nucení sebe sama, případně druhých, k nějakým činnostem, obřadům, které prý dávají dobrý pocit, ale jejich efektem je vlastně (dobrovolné) zotročení.

Křesťané mohou žít svobodně, nemusí být otroky hříchu, ale ani všelijakých předpisů, obřadů, zákazů a příkazů, a přitom dávají pozor, aby se nestali otroky.

Apoštol Pavel naříká na vetřelce, kteří se snaží vloudit křesťany v Galacii a zjistit, v čem spočívá ta jejich svoboda. A nejen to, snaží se je té svobody zbavit. Namlouvají jim: „Abys byl dobrý a ještě lepší křesťan, tak musíš…, nesmíš…! Musíš se držet pravidel… To se bude Bohu určitě líbit a tobě samému to dodá lepší pocit.“ – Právě do toho se Pavel obouvá, že tím svádějí na scestí! Být křesťanem znamená být svobodný!

„Divím se, že se od toho, který vás povolal Kristovou milostí, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. Není jiné evangelium, ale jsou někteří, kteří vás uvádějí ve zmatek a chtějí Kristovo evangelium překroutit.“ (Galatským1,6-7)

V čem je podstata té svobody? Je pravda, že Bůh vydal zákon, ale ten jsme nedokázali dodržovat. Proto přišel Kristus a všechno, v čem jsme zákon nedodrželi − všechny hříchy − nám odpustil, a tak nás osvobodil z hříchů, jako z dluhů. Pak nás vyzývá, abychom už nehleděli na zákon, ale na něho samého, tedy na Krista a napodobovali ho. Dal nám novou přirozenost a podle té máme žít.

To je všechno. Ne úporný strach, abychom někde neporušili nějaký zákaz nebo příkaz, ani na druhé straně flegmatismus, který na nějaký ten hříšek nehledí, ale vědomí, že mám novou přirozenost. Jsem nadšeně zaměřený na to, abych napodoboval Krista a upevňoval v sobě jeho přirozenost, jinými slovy, nechal se vést Božím Duchem, kterého do mě Kristus vložil, když jsem v něho uvěřil. A všechny ty principy máme v Bibli.

Jan Vopalecký, říjen 2020

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (1)
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu. (2)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

 

  Doporučujeme:

Poutníkova cesta

Kniha znázorňující cestu života křesťana tímto světem − městem zkázy − do nebeského města − na Sion. Prochází ...

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Svoboda v Kristu

N. T. Anderson, S. Goss
Svoboda v Kristu
KMS, běžná cena 240 Kč
Naše sleva: 7 Kč
Vaše cena: 233 Kč

ks


Síla rodičovské modlitby

S. Omartianová
Síla rodičovské modlitby
Paulínky, běžná cena 199 Kč
Naše sleva: 6 Kč
Vaše cena: 193 Kč

ks