Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
Inspirováno:

Stačí lidská pomoc?

Ležela tam spousta nemocných lidí. Pán Ježíš však pomohl jen jednomu a uzdravil ho. A asi to nebyl ten nejhodnější, protože mu nakonec říká: Jdi a už nehřeš, aby se ti nestalo něco ještě horšího. (příběh je popsaný zde)

Jako by mu po osmatřiceti letech připomněl, co tehdy provedl. Zřejmě to bylo něco ošklivého, hříšného, zlého − a on ztratil třicet osm let života marným ležením. Možná by zůstal ležet až do smrti, ale Pán Ježíš ho zachránil.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Deset dívek, které změnily svět

I. Howatová
Deset dívek, které změnily svět
Didasko, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 186 Kč

ks

Když se ho Pán Ježíš ptal, jestli chce být zdráv, muž na to vlastně neodpověděl. Byl tak zaměřený na to, aby měl u sebe někoho, kdo by byl u něho, spolu s ním pořád hleděl na hladinu a číhal, kdy se voda zvíří. Jak by byl za takového člověka vděčný. Toužil jen po tom.

Když k němu přišel Kristus, který měl moc ho uzdravit okamžitě i bez zvířené vody, vykládá mu svoje představy, jak by měl být uzdraven. Tuto svou představu v sobě choval snad celá desetiletí, ale ona na uzdravení nestačila − třicet osm let čekal marně! Teprve po tak dlouhé době přichází Pán Ježíš a ujímá se ho. Ale ne lidsky, ne tak, jak čeká on, že by spolu s ním čekal na zvíření vody. Ale uzdravuje ho v jiném režimu: mocným božským slovem „Vstaň!“

I když využíváme lidských prostředků, lidských možností − „číháme na zvířenou vodu“, tak nezapomínejme, že Bůh má moc ji k naší záchraně, k naší pomoci nepoužít. Bůh zachraňuje jinými způsoby, než si představujeme − a to nevadí.

Znáte takové situace v osobním životě?

Jan Vopalecký, červen 2019

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (1)
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.(2)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Deset dívek, které změnily svět

I. Howatová
Deset dívek, které změnily svět
Didasko, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 186 Kč

ks

V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, a u něho pět sloupořadí. (3)  V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých čekajících na pohyb vody. (4) Neboť anděl Páně čas od času sestupoval do rybníka a vířil vodu; kdo první po tom zvíření vstoupil do vody, býval uzdraven, ať trpěl kteroukoli nemocí. (5) Byl tam i jeden člověk, nemocný již třicet osm let. (6) Když Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouho nemocen, řekl mu: „Chceš být zdráv?“ (7) Nemocný mu odpověděl: „Pane, nemám nikoho, kdo by mě odnesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde.“ (8) Ježíš mu řekl: „Vstaň, vezmi lože své a choď!“ (9)  A hned byl ten člověk uzdraven; vzal své lože a chodil.
Jan 5,1-9