Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
(3 min.)

Ukázky z doporučení MŠMT

Výňatky z „Doporučení MŠMT k realizaci sexuální výchovy v základních školách a metodické příručky Sexuální výchova – vybraná témata“


„Bezpečný sex neexistuje“ (Tato a další citace z příručky)

Strašení dětí místo vedení k ovládání a věrnosti


„Homosexualita je normální menšinová sexuální orientace“

Scestný výrok některých odborníků, který popírá přirozený účel sexuality i k plození a výchově dětí


„Všechny způsoby milování jsou rovnocenné“

Sobecké pojetí sexuality (propagace autoerotiky a pohlavních úchylek)


„Nerovné postavení mužů a žen způsobuje, že i jejich sexualita je vnímána odlišně“

Odlišné vnímání sexuality není nerovností, ale faktem. Ideologie genderu to popírá.


„Genderové streotypy se promítají výrazně do popisu oplodnění, kdy spermie reprezentuje mužský aktivní princip a vajíčko ženský pasivní....A možná to bylo spíše aktivní vajíčko, které si vybralo spermii.“

Genderová ideologie mění i přírodní zákony


„V úvodu hodiny vytvoříme pozitivní atmosféru, když si s žáky zahrajeme motivační hru. ...Vymění si místa všichni, kteří se už někdy zamilovali, ...líbali, ...měly menstruaci, ...onanovali, ...viděli porno, ...kteří si myslí, že poprvé určitě použijí kondom, ...kteří se opili, ...kterým roste ochlupení.“

Hrubé narušení intimní sféry dítěte, týrání slušných dětí


Učitel: Je všechno, co jste viděli v pornografickém klipu nebo filmu či časopise, pravda? Žák: Asi ne. Všichni chlapi přece nemají jenom velké penisy a nevydrží souložit tak dlouho. Spousta lidí nechce souložit do konečníku, ale v pornografii je to běžné.“

Vyučující předpokládá a doporučuje sledování pornografie, která je líčena pouze jako „pohádka pro dospělé“ ne jako ohavná degradace lidské sexuality


„Sexuální slovník: Žáci...mají napsat fixem na fólii co největší počet jakýchkoliv výrazů pro mužský...a pro ženský genitál. ...s vyučujícím všechny napsané výrazy přečtou a rozdělí na vulgarismy, lidové výrazy... Variantou může být ... co nejvíce synonym pro pohlavní styk.“

Vyučující učí děti mluvit vulgárně, ničí jejich stud


„Žáci velmi často chybně nahrazují slovo soulož slovem sex a neuvědomují si plně, že se pod tímto termínem skrývá velmi široká škála nekoitálních (líbání, mazlení, neting, peting, orální sex) a koitálních (pohlavní styk, anální sex) sexuálních aktivit. Proto by měl učitel všechny pojmy žákům blíže objasnit...“

Vyučující nerozlišuje mezi dobrým a špatným, normálním a perverzním.


„Vyučující může žáky... přivítat podáním ruky v kondomu. Výklad tématu podle předem připraveného pracovního listu, ve kterém jsou uvedeny základní druhy antikoncepce, může vyučující doplnit ukázkami konkrétních antikoncepčních prostředků.“

Vyučující ničí dětský stud, i budoucí zdraví dívek


„Cvičení Kdo má pravdu? ... Právo na sexuální informace má i dítě, jehož rodič si to nepřeje. – Odpoveď je ANO.“

Vyučující vede děti proti rodičům – tím porušuje Listinu základních práv a svobod.

Tyto výňatky byly zveřejněny na stránkách ministerstva školství, odkud během srpna 2010 zmizely (http://www.msmt.cz/pro-novinare/msmt-vydava-doporuceni-k-vyuce-sexualni-vychovy).

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač
 

Doporučujeme:

40 dní v Boží přítomnosti

Průvodce modlitebním životem na 40 dnů. Každý den obsahuje biblický text, krátké inspirativní zamyšlení s otázkou ...

40 dní v Boží přítomnosti