Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 


------

Citát z Bible:

Bůh dal člověku, který je mu milý, dává moudrost a poznání i radost. Hříšníka však nechá lopotit se, shánět a hromadit věci, které nakonec musí předat tomu, kdo se zalíbí Bohu. Také to je pomíjivost a honba za větrem.

Kz 2,26 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

Doporučujeme


Modlete se za

Motivace ke službě: Kristus přijde!

Vědomí, že Kristus přijde, pomáhá zaměřovat se na budouc­nost. To se projevuje konkrétně v našem všedním životě a službě. Zde uveřejňujeme rozhovor s Dr. Thomasem Icem

Factum: Co se stane při vtržení?

Pavel v 1. dopise Tesalonickým (4,16-17) píše, že jako první vstanou z mrvých ti, kdo za svého života uvěřili v Krista. Hned nato vstanou křesťané, kteří žijí. Ježíš nám přijde naproti. Setkáme se s ním ve vzduchu a potom půjdeme společně do nebe. To čeká každého, kdo věří v Ježíše. Předtím nebude žádné předběžné znamení, žádné upozornění, stane se to zcela nečekaně.

Co se stane na světě, když křesťané zmizí?

O tom Bible moc nemluví. Ale myslím, že nastane zmatek a svět se bude ptát, co se stalo. Po nějaké době začne doba velkého soužení, sedmdesátý týden podle Danielova proroctví. V té době bude doslova peklo na zemi, Bůh bude soudit zemi. Vyvrcholením bude potom druhý Kristův příchod.

Existují různé názory, kdy vytržení nastane. Co myslíte, může to být i dnes?

Ano, může. Ježíš nám neřekl, kdy přesně přijde, a proto svého Pána čekáme kdykoliv. Máme mu sloužit tady a teď.

V čem je vytržení pro nás křesťany tak důležité? Buď umřeme, což se může stát kdykoli, nebo budeme vytrženi. Výsledek je stejný: budeme potom s Ježíšem.

Vytržení je důležité, protože je to naše sjednocení s Kristem. Budeme s ním sice i v okamžiku, kdy umřeme, ale při vytržení půjdeme jako nevěsta za svým ženichem. Důraz našeho očekávání teď v době církve, v době milosti, spočívá v tom, abychom mu stále sloužili. A jak čteme v Bibli: „Milujete ho, i když ho nevidíte“ (1. Petrův 1,8). Chceme tedy jako nevěsta svého ženicha vidět a být s ním.

Jak se na to můžeme připravovat?

Kdo v něho ještě nevěří, měl by Ježíše přijmout jako svého Pána a Zachránce. Pokud nás Pán Ježíš už zachránil, je na místě, abychom ve víře rostli, sloužili Bohu, získávali pro něho další lidi, a nabádali druhé, aby ho následovali.

Jak se to může projevovat prakticky ve všedním životě?

Můžeme to přirovnat například zaměstnanci, který pracuje, když je jeho šéf mimo firmu. Možná nepracuje tak dobře, jak by měl, a v tom se ve dveřích objeví šéf. Když si ale takový pracovník uvědomuje, že šéf může přijít kdykoliv, má to vliv na to, jak kvalitně a intenzivně pracuje.

Přesně tak má vědomí, že Kristus brzy přijde, vliv na naši motivaci, na to, jak pracujeme a žijeme pro Pána.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Proč bychom se vytržením měli zabývat? Nemáme dost všedních starostí a problémů?

Jestliže si uvědomujeme blízkost vytržení, pomáhá nám to být více zaměřeni na budoucnost. Například dítě tráví mnoho svého času přemýšlením, čím bude, až bude velké. Přemýšlení o budoucnosti není něco negativního. Když se celý náš život točí kolem Krista a my víme, že může kdykoli přijít, pak nás to podle Bible motivuje, abychom mu sloužili teď a tady. Naše perspektiva budoucnosti má tedy konkrétní dopad na náš dnešní život.

Co řeknete člověku, který má celý život před sebou, tvoří si plány, přání a sny (životní partner, rodina, zaměstnání...)? Asi by mu bylo milejší, kdyby Ježíš s vytržením ještě počkal.

To je oprávněná myšlenka. Můžeme si přát, aby vytržení přišlo později. Přesto Pán přijde podle svého plánu, a nikdo na to nemá vliv. My jsme s manželkou před 46 lety také doufali, že Ježíš přijde až po naší svatbě. Jsem ale přesvědčen, že až nastane vytržení, tak celou věčnost toho nebudeme litovat, protože budeme s Ježíšem.

V dějinách spasení můžeme pozorovat, že velká duchovní probuzení nastala vždy v době, kdy církev prožívala silný důraz na Ježíšův příchod. Co můžete k tomu říct?

Neplatilo to vždycky. Například reformace na Kristův příchod zaměřená nebyla. Je však pravda, že během posledních dvou set let dávalo připomínání brzkého Kristova příchodu vzniknout velkým probuzením. Když si to člověk uvědomuje, klade si otázku, co by se s ním stalo, kdyby Kristus přišel dnes. Nevěřící lidi to burcuje, aby bilancovali svůj dosavadní život, a křesťany to motivuje, aby nebyli v okamžiku jeho příchodu překvapeni, ale Pán je našel v pilné službě.

Jak můžeme sami pro sebe klást větší důraz na to, abychom Kristův příchod vyhlíželi?

Měli bychom studovat Bibli, mluvit o tom s druhými lidmi, ale především s tímto vědomím žít. A pokud je třeba, musíme změnit i svůj životní styl. To je způsob, jak bychom měli uplatňovat vliv na své okolí.

Moc vám děkuji za rozhovor.

Otázky kladl Raphael Berger

Převzato se svolením ze švýcarského časopisu Factum, 2019, č. 4

Hodnocení článku:
 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Není na něm nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.
  Napište svůj názor.
------


  Kam dál:

Boží povolání

Jaký záměr má Bůh s mým životem? Tuto otázku si klade většina křesťanů. Možná pod dojmem setkání s misionářem, ...

Spolupráce s Bohem

V některých známých pasážích dává Bible jasně najevo, co všechno působí Bůh. V paměti lidí to většinou ...

Dr. Thomas Ice

Dr. Thomas Ice

pracuje jako ředitel institutu „Pre-Trib Research Center“, které založil společně s Timem LaHayem. Dále je profesorem biblické teologie na Calvary University v Kansas City ve státě Missouri.

Dr. Ice je autorem nebo spoluautorem 35 knih. Sedmnáct let byl pastorem. Spolu s manželkou Janice mají tři dospělé děti a sedm vnoučat.


Vytržení církve

Ján Ostrolucký
Vytržení církve
KřSb Kunčičky, běžná cena 100 Kč
Naše sleva: 10 Kč
Vaše cena: 90 Kč


Lidstvo odkud kam (leták)


Lidstvo odkud kam (leták)
Křesťanské sbory, 0.00 Kč