Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 Citát z Bible:

Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.

Fp 2,4 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se za


Inspirováno:

Abyste věděli, kdo jste a co máte

Víte, jaké máte coby křesťané možnosti? No velké! A vy o nich nevíte. Nebo možná víte, ale žijete, jako byste o nich nevěděli, jako by ani neexistovaly.

Zkuste si vzpomenout, jestli vy osobně někde nemáte nějaké poklady, o kterých máte zatím možná jen tušení. Nemáte třeba nějakého strýčka, který by o nich mohl vědět a pomohl by vám je najít, odhalit? Nebo jste to už vzdali, s žádnými poklady a se žádnou změnou v životě nepočítáte?

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Zapomenutý příkaz: Buďte svatí

W. MacDonald
Zapomenutý příkaz: Buďte svatí
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 13 Kč
Vaše cena: 177 Kč

ks

Takhle na tom bylo pár lidí v Efezu. Nevěděli. Nějak žili, trochu se snažili, dělali, co mohli, ale nějaké velké naděje si nedělali.

Pak přišel dopis. Od Pavla, který mezi nimi nějakou dobu žil, vyprávěl jim o Kristu, díky němu vznikl sbor a oni se díky němu stali křesťany. Věděli, že je Kristus měl rád, že za ně dokonce i umřel, aby v něho věřili, a bylo jim tak odpuštěno. Uvěřili. Pak Pavel odjel − a nic se zvláštního se nedělo.

Teď však přišel dopis, kde jim píše: „Já se za vás modlím! Modlím se, abyste pochopili! Aby se vám otevřely oči a abyste viděli, kdo jste a jakou máte naději. Bůh vás povolal za své děti, za své služebníky. Čeká vás bohatství slávy, která se nedá měřit penězi. Bůh má velkou moc, kterou chce uplatňovat ve váš prospěch. Moc, jakou ukázal tehdy, když vzkřísil Krista z mrtvých.“

To všechno je úplně jiná dimenze, která je nadřazená té naší, a stojí za to si uvědomit, že v ní má naprostou převahu Bůh, který stojí na naší straně.

A co my v té naší dimenzi, v našem běžném životě? Jestliže prožijeme, kdo jsme a co máme v té vyšší dimenzi, a pak se vrátíme zpátky do všedního života, budeme žít obyčejně, budeme si plnit své povinnosti, dělat běžné věci, ale přitom budeme žít jako proměnění, s novou silou, novou nadějí, s novými důrazy. Už jen náš pohled, náš život je ukázkou toho, co Bůh s námi v Kristu udělal. A o to jde.

Ať se na vás tedy projevuje, že znáte svou identitu v Kristu, že víte, kdo jste, víte o své naději, a lidé ať mají ve vás ochutnávku nebe.

Jan Vopalecký, listopad 2020

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu. (2)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Zapomenutý příkaz: Buďte svatí

W. MacDonald
Zapomenutý příkaz: Buďte svatí
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 13 Kč
Vaše cena: 177 Kč

ks

Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pánu Ježíši a o lásce ke všem svatým, 16 nepřestávám za vás děkovat, když se o vás zmiňuji na svých modlitbách, 17 aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal Ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání jeho samého 18 a osvícené oči srdce, abyste věděli, jaká je naděje v jeho povolání, jaké je bohatství slávy jeho dědictví ve svatých 19 a jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme v souladu s působením převahy jeho síly. 20 Tu uplatnil v Kristu, když jej vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, 21 vysoko nad každou vládu i autoritu i mocnost i panstvo a nad každé jméno, které je jmenováno nejenom v tomto věku, ale i v budoucím.

Efezským 1,15-21