Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 

Umíte spolu trávit čas?

Maminka si stěžuje, že tatínek neumí být s dětmi. Chce na hodinku dvě odejít z domu a děti svěří tatínkovi. A tatínek? Vezme rok a půl starého chlapce, položí před něho autíčko a pár kostek, sám si sedne do křesla, do ruky vezme mobil, chvilku se po očku na synka dívá, ale pak na něj zapomene a vyskočí, až slyší křik, že se dítko praští do topení nebo na něho spadne židle…

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Cesta ke zbožnosti

J.Adams
Cesta ke zbožnosti
Didasko, 39.00 Kč

ks

Neplatí to vždy, ale stává se, že tatínek neví, jak si s dětmi hrát, neví, co s nimi dělat. Pokud by neměl svůj mobil či počítač, tak se u toho bude nudit. Prostě neumí s nimi strávit čas.

Mohl bych povídat o tom, jak umíme či neumíme trávit čas spolu my dospělí, ale chci se zeptat: Jak trávíme čas s Bohem? Umíme to? Nenudíme se u toho? Nenudí se u toho Bůh? Není to pro něho otrava, když musí s námi být při bohoslužbě v kostele či v modlitebně? Nebo když si „děláme osobní tichý čas s Bohem“?


Obdivuji biblického Jozua. Trávil hodně času ve stánku, vlastně z něho ani nevycházel. Nevím, co tam dělal, ale asi se tam s ním něco dělo, významně se totiž měnil. Když na Izraelce zaútočili nepřátelé, Mojžíš vyzval právě Jozua, i když to byl ještě mladík, aby se postavil do čela bojovníků a šli proti Amálekovcům. Jozue se v prostředí ticha, možná modliteb, dnes bychom řekli čtení Bible, vnitřně měnil tak, že z obyčejného mladíka se ve stánku, v Boží přítomnosti, stal odvážný muž. Prostě uměl trávit čas s Bohem.

Také David chodíval do Boží přítomnosti ve stánku. Jednou měl období, kdy ho štvalo, že bezbožným darebákům se daří, že bohatnou a jejich zlodějna a násilí jako by ani Bohu nevadila. Šel to řešit do stánku (Žalm 73). Tam pochopil něco, co změnilo jeho postoj. Nakonec říká: „Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech“ (Žalm 73,28).

To, co různí lidé prožívají, když tráví sami čas s Bohem, je asi osobní tajemství každého. David sice v žalmech něco naznačuje, něco odhalují blogy některých lidí, ale je na každém z nás, abychom si pro to našli prostor, čas i způsob, jak trávit čas s Bohem, který nás bude proměňovat, abychom dokázali zvládat svůj všední život jako vítězové. K tomu se síla čerpá tak, že trávíme čas sami s Bohem.

(Jan Vopalecký, srpen 2016)

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (2)
 Dal mi nový impuls.(1)
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Cesta ke zbožnosti

J.Adams
Cesta ke zbožnosti
Didasko, 39.00 Kč

ks