Čtení Bible obnoví váš život

menu
 

 Bible mluví» 
 Já» 
 Vztahy» 
 Sexualita» 
 Manželství» 
 Ženy» 
 Chlapi» 
 Výchova» 
 Zdraví» 
 Aktuální dění» 
 Život a hodnoty» 
 Duchovní život» 
 Pro děti» 


------

Citát z Bible:

Ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými.

1Ts 3,13 E
(Další citáty)

------
éčko - logo EthosuUmíte spolu trávit čas?

Maminka si stěžuje, že tatínek neumí být s dětmi. Chce na hodinku dvě odejít z domu a děti svěří tatínkovi. A tatínek? Vezme rok a půl starého chlapce, položí před něho autíčko a pár kostek, sám si sedne do křesla, do ruky vezme mobil, chvilku se po očku na synka dívá, ale pak na něj zapomene a vyskočí, až slyší křik, že se dítko praští do topení nebo na něho spadne židle…

Neplatí to vždy, ale stává se, že tatínek neví, jak si s dětmi hrát, neví, co s nimi dělat. Pokud by neměl svůj mobil či počítač, tak se u toho bude nudit. Prostě neumí s nimi strávit čas.

Mohl bych povídat o tom, jak umíme či neumíme trávit čas spolu my dospělí, ale chci se zeptat: Jak trávíme čas s Bohem? Umíme to? Nenudíme se u toho? Nenudí se u toho Bůh? Není to pro něho otrava, když musí s námi být při bohoslužbě v kostele či v modlitebně? Nebo když si „děláme osobní tichý čas s Bohem“?


Obdivuji biblického Jozua. Trávil hodně času ve stánku, vlastně z něho ani nevycházel. Nevím, co tam dělal, ale asi se tam s ním něco dělo, významně se totiž měnil. Když na Izraelce zaútočili nepřátelé, Mojžíš vyzval právě Jozua, i když to byl ještě mladík, aby se postavil do čela bojovníků a šli proti Amálekovcům. Jozue se v prostředí ticha, možná modliteb, dnes bychom řekli čtení Bible, vnitřně měnil tak, že z obyčejného mladíka se ve stánku, v Boží přítomnosti, stal odvážný muž. Prostě uměl trávit čas s Bohem.

Také David chodíval do Boží přítomnosti ve stánku. Jednou měl období, kdy ho štvalo, že bezbožným darebákům se daří, že bohatnou a jejich zlodějna a násilí jako by ani Bohu nevadila. Šel to řešit do stánku (Žalm 73). Tam pochopil něco, co změnilo jeho postoj. Nakonec říká: „Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech“ (Žalm 73,28).

To, co různí lidé prožívají, když tráví sami čas s Bohem, je asi osobní tajemství každého. David sice v žalmech něco naznačuje, něco odhalují blogy některých lidí, ale je na každém z nás, abychom si pro to našli prostor, čas i způsob, jak trávit čas s Bohem, který nás bude proměňovat, abychom dokázali zvládat svůj všední život jako vítězové. K tomu se síla čerpá tak, že trávíme čas sami s Bohem.

(Jan Vopalecký, srpen 2016)

-------------

  Napište svůj názor.

Půvabná

Eldridgeová Stasi
Půvabná
Návrat domů, běžná cena 185 Kč
Naše sleva: 6 Kč
Vaše cena: 179 Kč

ks