Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
Inspirováno:

Bůh ti to vynahradí

Někdy si připadám jako malé dítě. Pořád něco chce. Myslím, že nejsem sám. Jakmile vidíme nebo slyšíme, že někdo má něco, co my nemáme, tak to hned chceme taky.

A nejen lepší mobil, hezčí boty, víc peněz, ale třeba také víc přátel, víc reakcí, větší ohlas... Děláme, co dělají druzí, snažíme se, závodíme s nimi, dokonce se za to i modlíme. A pořád nic.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Když Boží cesty nedávají smysl

Larry Crabb
Když Boží cesty nedávají smysl
Návrat, běžná cena 249 Kč
Naše sleva: 10 Kč
Vaše cena: 239 Kč

ks

Přesně tak to popisuje Bible. A dodává: „Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte špatně, abyste uspokojili vlastní choutky“ (Jakub 4,3). Jde nám o naše vlastní pohodlí, uspokojení, prestiž a jsme ochotni jít za tím i za cenu různých kompromisů.

Chceme být zadobře s Bohem, ale i s lidmi a s prostředím, které s Bohem zadobře není. Bible tomu říká, že chceme kamarádit se světem i s Bohem.

Hm, Bůh je sice dobrý, přeje nám to nejlepší, ale zároveň na nás žárlí, když mu nevěříme a hledáme uspokojení jinde. Zato v případě, že se postavíme na Boží stranu i za tu cenu, že to ostatní (světské) pustíme, tak nám to Bůh rád vynahradí. Jestliže se postavíme na jeho stranu, dáme najevo, že chceme kamarádit jen s ním, tak nám dopřeje víc, než bychom si zasloužili. A může se to týkat věcí, peněz, životní pohody, kdy se nám daří − prostě nám projevuje přízeň, milost.

Doslovně to Bible říká takto: „Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám... Pokořte se před Pánám a on vás povýší. (Jakub 4,7+10)

Neboj se, když kvůli poctivosti, kvůli důvěře Bohu musíš strpět nějaké nevýhody. Drž se Boha a on ti to vynahradí. Dá ti víc, než by sis normálně sám vydělal, vlastně „zasloužil“. Bůh má svoje dostatečné zdroje a těm svým dává dost. Všechno jim vynahradí! Důvěřovat Bohu se vyplatí.

Jan Vopalecký, listopad 2021


Není nikoho, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo matku nebo otce nebo děti nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní, v tomto čase, nedostal spolu s pronásledováním stokrát více domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný.

Marek 10,29-30

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (2)
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.(2)
 Nic zvláštního.(1)
 Nesouhlasím s ním.(2)
 Naštval mě.

Oddělovač

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Když Boží cesty nedávají smysl

Larry Crabb
Když Boží cesty nedávají smysl
Návrat, běžná cena 249 Kč
Naše sleva: 10 Kč
Vaše cena: 239 Kč

ks

Není nikoho, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo matku nebo otce nebo děti nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní, v tomto čase, nedostal spolu s pronásledováním stokrát více domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný.

Marek 10,29-30