Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 Citát z Bible:

Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání.

2Ts 2,6 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se zaUmíte člověka povzbudit?

Víte o člověku ve svém okolí, který se cítí na dně a na něco si stýská? Víte, jak by uvítal, kdyby si ho někdo všiml, přišel za ním, začal se s ním bavit, trochu se poptal, jak se cítí? Byl by tak rád, kdyby měl u sebe člověka, který mu je blízko, rozumí mu a spolu s ním hledá cestu, jak se odrazit ze dna a nabýt rovnováhu?

Tak si představuji povzbuzování. Bible k tomu používá slovo, které se dá přeložit různými způsoby a je vidět, že překladatelé ho překládají opravdu pestře. Vždy jde o to, abychom se dostali k dotyčnému člověku trochu blíž a mluvili s ním tak, že ho to nenechá stejným. Smutného kamaráda to potěší, bezradnému ukáže směr, lhostejný se probere a začne mu na věcech záležet, ten, kdo je v nebezpečí, vstane a posune se tam, kde mu nebezpečí nehrozí...

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

NEBOJ SE být solí a světlem, i když to něco stojí

John C. Lennox
NEBOJ SE být solí a světlem, i když to něco stojí
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 90 Kč
Naše sleva: 10 Kč
Vaše cena: 80 Kč

ks

Povzbuzování je zvláštní umění. Do češtiny se to slovo překládá jako prosím, vybízím, naléhám, potěšuji, povzbuzuji, napomínám a možná ještě nějak jinak.

Bylo by fajn, kdyby kolem nás bylo víc takových, kteří dovedou povzbudit: Přestat se zabývat sebou samým a vžít se do toho, jak situaci vidí ten druhý, prostě postavit se vedle něho a dát mu pocítit, že není sám.

Možná nám neodpoví. Nemusí. Pak je na nás, abychom vystihli, jestli s ním mluvit, nebo mlčet. Není snadné něco v takové situaci říct. Vyžaduje to jednak citlivost, lásku k člověku, ale i odvahu. Možná s námi nebude souhlasit, možná se na nás oboří, možná s námi přestane komunikovat. Řekl bych, že potřebuje mít člověka, který by byl s ním a něco řekl − i když neví co. Slovo povzbuzovat v řečtině znamená být blízko a volat, říkat to, co duši osloví − a člověka promění.

Líbí se mi Barnabáš. Bible o něm píše, že to byl muž, který uměl povzbuzovat. V jednom městě (Antiochii) se obrátilo několik lidí. Barnabáš se tam hned vydal, aby je povzbudil, ať vytrvají ve víře.

Skutky 16,9: Tam měl Pavel v noci vidění: Stanul před ním jakýsi Makedonec a velmi ho vybízel, prosil, naléhal, žádal, napomínal, povzbuzoval, utěšoval: „Přeplav se do Makedonie a pomoz nám!“

Nebo pár příkladů z Pavlových dopisů. Jsou plné povzbuzování.

Římanům 12,1: Vybízím, prosím, naléhám, napomínám, povzbuzuji, utěšuji vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť...

Efezským 4,1:  Vybízím, prosím, naléhám, žádám, napomínám, povzbuzuji, utěšuji vás tedy já, vězeň v Pánu, abyste vedli život hodný toho povolání, které jste obdrželi.

1. Timoteovi 2,1: Na prvním místě vybízím, prosím, naléhám, žádám, napomínám, povzbuzuji, utěšuji, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi.

Židům 10,25: Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte, proste, naléhejte, žádejte, napomínejte, povzbuzujte, utěšujte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův.

1. Petrův 5,1: Starší mezi vámi vybízím, prosím, naléhám, žádám, napomínám, povzbuzuji, utěšuji, sám také starší, svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit.

Tak si vyberte − a povzbuzujte.

Jan Vopalecký

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

 

  Doporučujeme:

Křesťanství - opium, nebo pravda?

Existuje Bůh? Univerzitní profesoři, jeden matematik, druhý klasický řečtinář, zaujmou jednoduchostí argumentace, p ...

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

NEBOJ SE být solí a světlem, i když to něco stojí

John C. Lennox
NEBOJ SE být solí a světlem, i když to něco stojí
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 90 Kč
Naše sleva: 10 Kč
Vaše cena: 80 Kč

ks

Parakalein
(vybráno z konkordance)
Matouš 2,18
Matouš 5,4
Matouš 8,5
Matouš 8,31
Matouš 8,34
Matouš 14,36
Matouš 18,29
Matouš 18,32
Matouš 26,53
Marek 1,40
Marek 5,10
Marek 5,12
Marek 5,17
Marek 5,18
Marek 5,23
Marek 6,56
Marek 7,32
Marek 8,22
Lukáš 3,18
Lukáš 7,4
Lukáš 8,32
Lukáš 8,41
Lukáš 15,28
Skutky 2,40
Skutky 8,31
Skutky 9,38
Skutky 11,23
Skutky 13,42
Skutky 14,22
Skutky 15,32
Skutky 16,9
Skutky 16,15
Skutky 16,39
Skutky 16,40
Skutky 19,31
Skutky 20,2
Skutky 20,12
Skutky 21,12
Skutky 24,4
Skutky 25,2
Skutky 27,34
Skutky 28,14
Římanům 12,1
Římanům 12,8
Římanům 15,30
Římanům 16,17
1 Korintským 1,10
1 Korintským 4,16
1 Korintským 14,31
1 Korintským 16,12
2 Korintským 1,4
2 Korintským 1,6
2 Korintským 2,7
2 Korintským 2,8
2 Korintským 5,20
2 Korintským 6,1
2 Korintským 7,6
2 Korintským 7,7
2 Korintským 7,13
2 Korintským 8,6
2 Korintským 9,5
2 Korintským 10,1
2 Korintským 12,8
2 Korintským 12,18
2 Korintským 13,11
Efezským 4,1
Efezským 6,22
Filipským 4,2
Koloským 2,2
Koloským 4,8
1 Tesalonickým 2,12
1 Tesalonickým 3,2
1 Tesalonickým 3,7
1 Tesalonickým 4,1
1 Tesalonickým 4,10
1 Tesalonickým 4,18
1 Tesalonickým 5,11
1 Tesalonickým 5,14
2 Tesalonickým 2,17
2 Tesalonickým 3,12
1 Timoteovi 1,3
1 Timoteovi 2,1
1 Timoteovi 5,1
1 Timoteovi 6,2
2 Timoteovi 4,2
Titovi 1,9
Titovi 2,6
Titovi 2,15
Filemonovi 1,9
Filemonovi 1,10
Židům 3,13
Židům 10,25
Židům 13,19
Židům 13,22
1 Petrův 2,11
1 Petrův 5,1
1 Petrův 5,12
Judův 1,3

Cestou zármutku

H. Norman Wright
Cestou zármutku
Návrat, běžná cena 170 Kč
Naše sleva: 10 Kč
Vaše cena: 160 Kč

ks


Nekončící milost

Philip Yancey
Nekončící milost
Návrat domů, běžná cena 285 Kč
Naše sleva: 11 Kč
Vaše cena: 274 Kč

ks