Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 


Oddělovač

Citát z Bible:

Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu.

Žd 12,3 E
(Další citáty)
Doporučujeme články


Manželská nevěra − existuje ještě šance?

Manželská nevěra neznamená rozvod, bolí to, ale máme východisko.


Výchova a fyzické tresty

Fyzické tresty nezakázat! Ta možnost tu má zůstat. Když dítě ví, že je milované, trest rukou mu neublíží. Seřezat dítě, výprask


Děti chodí pomalu a u všeho se zdržují

Procházky s dětmi jsou fantastické! Kde jinde si s nimi tak dobře povykládáte? I když to všechno dlouho trvá... A často to je poučením i pro mě.


Kdyby žena věděla, co muž prožívá

Muž potřebuje, aby mu žena projevovala úctu, tak si ho udrží! Žena potřebuje mužovu lásku − a opravdová láska je oběť!


Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za

Poslouchejte na Spotify

Co s člověkem udělá křest?

Tím, že se člověk dá pokřtít, se nestane křesťanem – křesťanem se člověk stává jinak. Nestane se ani lepším křesťanem, ani křtem nedostane Ducha svatého – toho dostává jinak.

Bible říká, že člověk se stává křesťanem tím, že se pokřtí (rozuměj ponoří) do Krista (Římanům 6,3-5), tedy ne do vody. Jedná se o začátek křesťanského života, o okamžik, kdy člověk uvěří v Krista – ponoří se do něj, konkrétně do jeho smrti, přijme ji za svou, ztotožní se s Kristem. V tom okamžiku nás Bůh vidí, jak ztotožněni s Kristem umíráme za své hříchy, a kvůli Kristu nám je odpouští. V tomto okamžiku umírá náš dosavadní (hříšný) život. To je křest (ponoření) do Kristovy smrti.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

K jádru křesťanství

C. S. Lewis
K jádru křesťanství
Návrat, běžná cena 245 Kč
Naše sleva: 7 Kč
Vaše cena: 238 Kč

ks

Druhým krokem křtu do Krista je vynoření z jeho smrti − vstáváme z mrtvých (Římanům 6,5; Efezským 2,1), což znamená, že začínáme žít nový život, který nám dal Kristus. Tak to vysvětluje v Bibli Pavel, když píše dopis křesťanům do Říma.

A co křest ve vodě? Ten je vnějším projevem toho, v co jsme uvěřili, toho, co se stalo v našem nitru. Když jsme uvěřili, ponořili jsme se do Krista a spolu s ním zemřeli. Spolu s ním jsme se také vynořili a teď už s ním stále žijeme a vedeme nový život. Křest ve vodě je obrazem této skutečnosti, abychom i fyzicky prožili to, co se stalo uvnitř.

Když je člověk křtěn, je to vidět, vidí to lidé okolo, křest je veřejným vyznáním, svědectvím o tom, co se stalo uvnitř v duši člověka.

Obdivuji Boží praktičnost, jakým způsobem zajistil, abychom do hloubi duše i těla prožili ponoření do Krista. Poslední slova Pána Ježíše těsně před odchodem do nebe byla: „Jděte ke všem národům, čiňte učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého“ (Matouš 28,19). Bůh chtěl, abychom zaprvé prožili změnu uvnitř a zadruhé, abychom ji kvůli sobě i kvůli okolí dali najevo navenek, tedy abychom se vírou v srdci ponořili do Krista a potom se fyzicky ponořili do vody. Takhle se namočit, ponořit do vody a vynořit z ní znamená vštípit si nadosmrti, že jsme se vírou ponořili do Kristovy smrti a vstali k novému životu.


Shrnutí:
  • Křest je vyjádřením toho, že jsme s Kristem zemřeli (a byli pohřbeni – Koloským 2,12) a byli spolu s ním vzkříšeni (Římanům 6,3-5).
  • Křest je projev poslušnosti vůči tomu, co si Kristus přál (Matouš 28,19).
  • Křest je odpověď našeho svědomí (1. Petrův 3,21).

Jan Vopalecký, září 2018


Poznámka:
Pokud někdo křtí kropením, poléváním nebo jinak než ponořením, pak takový „křest“ nevyjadřuje podstatu křtu podle Římanům 6,3-5.

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (1)
 Dal mi nový impuls.(1)
 Dávám mu za pravdu.(1)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač
 

Doporučujeme:

Mozaika křesťanské úvahy pro dobré a špatné dny

Job D. Grash je pseudonym Gražyny Barbary Anny Pawlas-Kaletové Desetiletí tvoří abstraktní a reliéfní malby. Vlastní ...

Mozaika křesťanské úvahy pro dobré a špatné dny
 

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

K jádru křesťanství

C. S. Lewis
K jádru křesťanství
Návrat, běžná cena 245 Kč
Naše sleva: 7 Kč
Vaše cena: 238 Kč

ks