Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 Citát z Bible:

Láska nikdy nezanikne. Proroctví - to pomine; jazyky - ty ustanou; poznání - to bude překonáno.

1K 13,8 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se zaCo muž od ženy ve vztahu očekává, co si přeje

Je velký rozdíl mezi tím, co si ženy myslí, že by si muži u nich přáli, a tím, co si opravdu přejí. A platí to i naopak.

Ženy mají o touhách mužů představy, ze kterých si zoufají, zlobí se a přestávají věřit, že by se mezi nimi někdy mohl rozvinout vřelý a romantický vztah. A stejně tak dohady mužů o tom, co od nich ženy očekávají, jsou zdrojem nešťastných pocitů a frustrace.

Je to však zbytečné. My všichni, muži i ženy, chceme většinou totéž. Ptala jsem se řady mužů a žen, kterým jde o jejich osobní růst, co od svého partnera očekávají, aby si vytvořili šťastný vztah. Odpovědi vás překvapí. Získáte tak cenné tipy, jak se ženy mohou setkat s mužskými touhami, jak mohou být atraktivní pro svého muže a jak si vytvořit obohacující vztah.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Adamovo mlčení

L.Crabb, A. Andrews, D. Hudson
Adamovo mlčení
Návrat, běžná cena 239 Kč
Naše sleva: 17 Kč
Vaše cena: 222 Kč

ks

1. Muži chtějí upřímnou, přímou a láskyplnou komunikaci

Upřímná komunikace je u mužů na prvním místě. Muži chtějí ženu, která na otázky reaguje otevřeně a upřímně, možná dokonce sama nabídne z vlastní iniciativy víc, než se zeptají. Chtějí ženu, která k nim má důvěru, která otevřeně vyjádří své obavy, bez velké omáčky. Chtějí ženu, která ví, co je pravda a dokáže ji laskavě sdělit, přátelsky nazývá věci pravým jménem. Muži chtějí ženu, která dovede mluvit, aniž by byla příliš kritická a které záleží na vlastní i mužově úctě.

Ženy si myslí, že by podle mužů měly být spíš povrchní, nechávat si své touhy a potřeby pro sebe a nevznášet žádné nároky. Ženy jsou přesvědčené, že muži si o ženách myslí, že mají spoustu svých zvláštních potřeb a jsou příliš citlivé, a že se s tím musí vypořádat samy. Některé ženy si myslí, že nemají právo říkat, jak věci vidí, a bojí se odmítnutí, jakmile otevřou ústa.

Tip pro ženy

Skvělí muži vyhledávají upřímný, odvážný rozhovor, bez hněvu a výčitek. Jedním ze způsobů, jak být přitažlivou pro skvělého muže a vytvořit uspokojivý vztah, je naučit se správně komunikovat o svých obavách a potřebách.

2. Muži chtějí ženy se samostatnou osobností

Muž dá přednost tomu, aby se pro něho žena rozhodla sama za sebe, ne pod tlakem (materiálním či emocionálním), ale kvůli němu samému. Muži chtějí mít pocit, že jejich partnerky po nich touží a jsou pro ně potřební. Zároveň očekávají, že jejich partnerka bude vědět, co chce, zůstane sama svou, má vlastní okruh přátel a své vlastní zájmy. Na druhou stranu si muži váží času, který stráví s milující partnerkou.

Ženy se domnívají, že muž nechce ženu, která by ho potřebovala. Myslí si, že muži ani neocení společný čas pro dva. Žena má obvykle za to, že muže to odpudí, jakmile mu dá najevo, že ho potřebuje.

Tip pro ženy

Muži chtějí totéž, co ženy: partnerku s tělem i duší. Velmi účinným prostředkem k tomu, aby získala muže s velkým srdcem a vznikl tak vzrušující vztah, je vlastní naplněný, aktivní život, díky kterému budou oba šťastní.

3. Muži chtějí partnerství bez manipulace

Muži odmítají manipulaci v jakékoli formě. Nemají rádi, když se musí domýšlet, co asi si žena myslí, nechce dešifrovat její signály. Neradi jsou tlačeni k tomu, aby vztah rozvíjeli rychleji, než je jim to přirozené. Nechtějí se nechat vmanipulovat do zodpovědnosti za všechno, co se pokazí, a nechtějí být těmi, kdo to musí na konec všechno napravit a pouklízet.

Ženy si myslí, že mužům se nechce moc mluvit, a proto že jejich jedinou možností je sáhnout k manipulaci, aby tak přiměli muže naslouchat jejím obavám. Ženy jsou přesvědčené, že muži nechtějí, ani nepovažují za nutné, aby se vztah vůbec rozvíjel. Myslí si, že muži nepotřebují chválu a uznání, ani to neocení. Takže od svých žen slyší většinou kritiku.

Tip pro ženy

Muži nevydrží manipulaci dlouho. Pokud chcete získat dobrého muže a budovat zdravý vztah, musíte se naučit otevřeně říkat, co chcete a jaké potřeby vnímáte v jednotlivých oblastech svého života. Naučte se vycítit, kdy je vhodný čas mu co říct a snažte se mu projevovat chválu a uznání.

4. Muži chtějí rozvoj, osobní odpovědnost a vlastnictví

Muži stojí o ženu, který se umí smát sama sobě a která projevuje odvahu a sílu. Stojí o ženu, která vidí svou roli ve vztahu a staví se do ní. Měla by být emocionálně stabilní. Muži rádi vidí, jak jejich ženě záleží na osobním rozvoji a jak si stojí za svými emocemi.

Ženy si myslí, že muži se chtějí jen mít sami dobře. Ženy předpokládají, že muže nezajímá její růst nebo prohlubování společného vztahu. Ženy jsou toho názoru, že muži sní o krásné modelce a nepřikládají velký význam tomu, zda je žena emocionálně zralá, přátelská, nebo zda ho podporuje.

Tip pro ženy

Muži mají rádi emocionálně zralé ženy. Zralost však neznamená chlad, ale spíše schopnost s pocity pracovat. K získání pozornosti svého „vysněného muže“ a vytvoření trvalého vztahu, je dobré umět ovládat a vyjadřovat své pocity.

5. Muži chtějí v partnerství věrnost a odpovědnost

Věrnost ženy je pro muže naprostá nutnost. Muži chtějí ženu, která nebude šilhat kolem, ale bude celým srdcem zaměřena na vztah s ním. Mnoho mužů chápe věrnost také jako ochotu budovat vztah, i když věci nejdou hladce.

Ženy jsou přesvědčené, že muži chtějí jenom sex a vymaní se ze vztahu, jakmile se jim žena přestane zdát hezká. Ženy si myslí, že na muže se nedá spolehnout, že by byl věrný. A také se jim zdá, že se jim nechce na vztahu pracovat – jakmile se objeví problémy, tak utečou.

Tip pro ženy

Mám dobrou zprávu pro všechny ty ženy, které si myslí, že všichni muži klamou: nevěra a „bludné pohledy“ jsou pro mužům protiví stejně odporné ženám. Správný muž ví, jak budovat skvělé partnerství a ví, že věrnost základní předpoklad.

6. Muži chtějí ženy, které vědí, jak jednat s muži

Některé ženy se shazují způsobem, jakým jednají s muži, samy se pak cítí méněcenné, nedostatečně. Muži spíš uvítají pochvalu a ocenění za to, co dělají správně, za to kým jsou. Chce slyšet, je ho žena má ráda a váží si ho.

Ženy si myslí, že muži je nepotřebují, nezajímá je ženin názor, podpora nebo potlesk. Ženy jsou také přesvědčené, že řada z toho, co ony považují za důležité, považují muži za banalitu, a proto jim to vyčítají. Ale tím to jen pokazí.

Tip pro ženy

Muži očekávají uznání a podporu žen. Naučte se mu vyjadřovat uznání, místo abyste mu vyčítaly. Toto umění je jedním z nejsilnějších nástrojů, aby váš vztah přežil.

Rinatta Pariesová
Převzato se svolením z jesus.ch

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (2)
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním. (1)
 Naštval mě.

 

  Doporučujeme:

Poutníkova cesta

Kniha znázorňující cestu života křesťana tímto světem − městem zkázy − do nebeského města − na Sion. Prochází ...

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Adamovo mlčení

L.Crabb, A. Andrews, D. Hudson
Adamovo mlčení
Návrat, běžná cena 239 Kč
Naše sleva: 17 Kč
Vaše cena: 222 Kč

ks