Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
(1 min.)

Dodatek k emancipaci

Vzhledem k tomu, že mnoho čtenářů na článek o emancipaci reagovalo negativně, rád bych něco doplnil.


V článku nepředpokládám, že by vůbec bylo třeba se emancipovat. Jestliže muž od začátku svou ženu miluje a žena mu od začátku projevuje úctu, pak emancipace není potřebná. Mám k tomu jeden biblický příklad: Přísloví 31:

Žena je zde samostatná, svobodně podniká, ví si rady, kupuje a prodává nemovitosti, je pracovitá, na své podřízené je důsledná, ale spravedlivá. Její muž ji nijak neutlačuje, dopřává ji plnou svobodu a sám je ušlechtilý muž, který má respekt lidí v širokém okolí. Žena se necítí ušlápnutá, svému muži dopřává dobro, dělá mu to, co je mu milé. a celá rodina požívá úctu druhých.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Vztahy v digitálním světě

Chapman + Pellicane
Vztahy v digitálním světě
Návrat, běžná cena 230 Kč
Naše sleva: 7 Kč
Vaše cena: 223 Kč

ks

Jedná se o starověký židovský příklad, nicméně jsem přesvědčen, že takové vztahy jm mohou závidět mnohá dnešní manželství a mnohé dnešní ženy, které hledají řešení v emancipaci.

Stále platí, že budu vděčný za vaše příspěvky v diskusil.

Jan Vopalecký, leden 2019

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.(2)
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.(1)
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

 (1 příspěvek)
Oddělovač
 

Doporučujeme:

Je příliš brzy to vzdát

Nová šťáva pro ty, kteří to chtějí vzdát − vztah, práci, službu, život.Příklady biblických osobností i vlas ...

Je příliš brzy to vzdát
 

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Vztahy v digitálním světě

Chapman + Pellicane
Vztahy v digitálním světě
Návrat, běžná cena 230 Kč
Naše sleva: 7 Kč
Vaše cena: 223 Kč

ks

Žena, která se nepotřebuje emancipovat

Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly. Srdce jejího muže na ni spoléhá a nepostrádá kořist. Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý svůj život. Stará se o vlnu a o len, pracuje s chutí vlastníma rukama. Podobna obchodním lodím zdaleka přiváží svůj chléb. Ještě za noci vstává dát potravu svému domu a příkazy služkám. Vyhlédne si pole a získá je, z ovoce svých rukou vysází vinici. Bedra si opáše silou a posílí své paže. Okusí, jak je dobré její podni­kání. Její svítilna nehasne ani v noci. Vztahuje ruce po přeslenu, svými prsty se chápe vřetena. Dlaň má otevřenou pro utištěného a ruce vztahuje k ubožáku. Nebojí se o svůj dům, když sněží, celý její dům je oblečen do dvojího šatu. Zhotovuje si přikrývky. Z jemného plátna a šarlatu je její oděv. Uznáván je v branách její manžel, když zasedá se staršími země. Zhotovuje plátno na prodej a pásy dodává kupci. Síla a důstoj­nost je jejím šatem, s úsmě­vem hledí vstříc příštím dnům. Její ústa promlouvají moudře, na jazyku mívá vlídné naučení. Pozorně sleduje chod svého domu a chleba lenosti nejí. Její synové povstávají a blahořečí jí, též její manžel ji chválí: „Statečně si vedly mnohé dcery, ale ty je všechny předčíš.“ Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály. Dejte jí z ovoce jejích rukou, ať ji chválí v branách její činy! Přísloví 31-10-31