Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
(1 min.)


------

Citát z Bible:

"Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš."

Jr 33,3 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

Doporučujeme


Modlete se za

Dodatek k emancipaci

Vzhledem k tomu, že mnoho čtenářů na článek o emancipaci reagovalo negativně, rád bych něco doplnil.


V článku nepředpokládám, že by vůbec bylo třeba se emancipovat. Jestliže muž od začátku svou ženu miluje a žena mu od začátku projevuje úctu, pak emancipace není potřebná. Mám k tomu jeden biblický příklad: Přísloví 31:

Žena je zde samostatná, svobodně podniká, ví si rady, kupuje a prodává nemovitosti, je pracovitá, na své podřízené je důsledná, ale spravedlivá. Její muž ji nijak neutlačuje, dopřává ji plnou svobodu a sám je ušlechtilý muž, který má respekt lidí v širokém okolí. Žena se necítí ušlápnutá, svému muži dopřává dobro, dělá mu to, co je mu milé. a celá rodina požívá úctu druhých.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Pět jazyků lásky pro muže

Chapman + Southern
Pět jazyků lásky pro muže
Návrat, běžná cena 225 Kč
Naše sleva: 7 Kč
Vaše cena: 218 Kč

ks

Jedná se o starověký židovský příklad, nicméně jsem přesvědčen, že takové vztahy jm mohou závidět mnohá dnešní manželství a mnohé dnešní ženy, které hledají řešení v emancipaci.

Stále platí, že budu vděčný za vaše příspěvky v diskusil.

Jan Vopalecký, leden 2019

Hodnocení článku:
 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls. (1)
 Dávám mu za pravdu.
 Není na něm nic zvláštního. (1)
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.
 (1 příspěvek)
------

 

  Doporučujeme:

A co tvoje budoucnost?

Chcete prožít život, který stojí za to? Jste ochotni investovat do něčeho, co se vyplatí? Autor, který sám pro ...

 

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Pět jazyků lásky pro muže

Chapman + Southern
Pět jazyků lásky pro muže
Návrat, běžná cena 225 Kč
Naše sleva: 7 Kč
Vaše cena: 218 Kč

ks

Žena, která se nepotřebuje emancipovat

Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly. Srdce jejího muže na ni spoléhá a nepostrádá kořist. Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý svůj život. Stará se o vlnu a o len, pracuje s chutí vlastníma rukama. Podobna obchodním lodím zdaleka přiváží svůj chléb. Ještě za noci vstává dát potravu svému domu a příkazy služkám. Vyhlédne si pole a získá je, z ovoce svých rukou vysází vinici. Bedra si opáše silou a posílí své paže. Okusí, jak je dobré její podni­kání. Její svítilna nehasne ani v noci. Vztahuje ruce po přeslenu, svými prsty se chápe vřetena. Dlaň má otevřenou pro utištěného a ruce vztahuje k ubožáku. Nebojí se o svůj dům, když sněží, celý její dům je oblečen do dvojího šatu. Zhotovuje si přikrývky. Z jemného plátna a šarlatu je její oděv. Uznáván je v branách její manžel, když zasedá se staršími země. Zhotovuje plátno na prodej a pásy dodává kupci. Síla a důstoj­nost je jejím šatem, s úsmě­vem hledí vstříc příštím dnům. Její ústa promlouvají moudře, na jazyku mívá vlídné naučení. Pozorně sleduje chod svého domu a chleba lenosti nejí. Její synové povstávají a blahořečí jí, též její manžel ji chválí: „Statečně si vedly mnohé dcery, ale ty je všechny předčíš.“ Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály. Dejte jí z ovoce jejích rukou, ať ji chválí v branách její činy! Přísloví 31-10-31