Čtení Bible obnoví váš život

Tisk na papír
menu


------

Citát z Bible:

A ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše.

2Tm 2,1 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Zajímavé články


Do nového kroku
Máme nejistotu, obáváme se, jaké to bude? Pokud nejdeme proti svědomí, udělejme první krok a Bůh se vyjádří.

A co on?
Trápí nás, že ten druhý je lepší, má víc, má lepší podmínky? Zaměř se na to, co máš a naplno toho využij.

C. Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

D. Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

Doporučujeme

Závidíš? Hlavně vědět, že děláš, co dělat máš

Působí na nás nepříjemně, když potkáme náfuku, který všemi možnými způsoby dává najevo, že je lepší, významnější, možná bohatší a úspěšnější než ostatní. Buď bychom mu nejraději dali pár facek, nebo si o něm pomyslíme své. Na druhé straně nás to může svádět k tomu, abychom mu záviděli.

Závidět ovšem můžeme i lidem, kteří se nenafukují, kteří žijí docela skromně, ale jen nám se zdá, že mají něco, co my nemáme, například obdiv či uznání druhých, a chtěli bychom to taky. Dnes nechci přemýšlet o závisti, ale o tom, jestli se nepovažujeme za někoho většího, než kým jsme. Nebo naopak za někoho neobjeveného, kterého druzí nedoceňují a přehlížejí.

Jak správně odhadnout, jestli nedávám najevo, že se cítím za většího a lepšího, než ve skutečnosti jsem? A jak na druhé straně poznat, jestli o sobě nemám příliš nízké mínění? Co je přiměřené?

Apoštol Pavel radí, abychom o sobě smýšleli střízlivě, tedy podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Co to znamená? Přiznám se, že nevím. Jak moje mínění o mně samém souvisí s tím, kolik víry mi udělil Bůh? Jak vůbec poznám, kolik víry mi udělil Bůh? Řekl bych, že bychom měli mít o sobě tak vysoké mínění, jak to odpovídá tomu, kolik nám toho Bůh svěřil.

Vysvětluji si to tak, že Bůh každému z nás něco svěřil. Tady je sice řeč o víře, ale Bůh nám každému dal různé dary, abychom mohli plnit svou roli, své životní poslání tam, kde nás postavil − v rodině, v církvi, v práci, ve společnosti, mezi sousedy...

Dospěl jsem k závěru: Netrap se tím, jestli máš o sobě příliš vysoké, nebo příliš nízké mínění. Nejdůležitější je to, abych správně stál na místě, které mi Bůh připravil. Usiluji o to, abych dělal to, co mám. Je to jednodušší než se domýšlet, jaké mám o sobě mínění. Budu-li vědět, že jsem tam, kde mě Bůh chce mít, a že tam dělám to, co mám, pak vůbec nemusím řešit svoje mínění, nemusím se ohlížet na to, jak se na mě druzí dívají. Ať mě velebí a vychvalují, nebo naopak pomlouvají, mně záleží především na tom, abych dělal, co dělat mám.

Při pohledu z druhé strany: Až tě budou trápit pocity méněcennosti, ujisti se, že jsi na svém místě a děláš, co dělat máš. Tam ti Bůh požehná, tam můžeš vyniknout, rozvinout se, tam přineseš největší užitek. To je tvoje chlouba před Bohem a zároveň obrana před lidmi. Až ti budou vyčítat, že se příliš vyvyšuješ, ujisti se, že děláš, co dělat máš, a netrap se tím, co říkají druzí. V tom je tvoje skromnost před Bohem i před lidmi.

Kde je tvoje místo? Kde tě chce Bůh mít? Jsi na svém místě a děláš to, co dělat máš?


Jan Vopalecký, leden 2018


Hodnocení článku:
 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Není na něm nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.
------

  Napište svůj názor.

www.ethos.cz/hlavne-vedet-ze-delam-co-delat-mam.php

Nákupem knih podpoříte tento web.

Když Bůh mlčí

Graig Pete
Když Bůh mlčí
Gimel, běžná cena 259 Kč
Naše sleva: 8 Kč
Vaše cena: 251 Kč

ks

Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána: Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh.

Římanům 12,3