Čtení Bible obnoví váš život

Tisk na papír
menu
 


------

Citát z Bible:

Střezme se, aby o někom z vás neplatilo, že v čase, dokud zaslíbení trvá, promeškal vstup do Božího odpočinutí.

Žd 4,1 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Nejčtenější články


A. Být dobrým vypravěčem
Někdy se nám to daří. Jakým chybám se vyhnout, aby naše řeč byla zajímavá a zanechávala v posluchačích pozitivní stopy?

B. Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

C. Vědomí hodnoty dává otec
Táto, děti tě potřebují − tvůj čas, zájem, ujištění, legraci, i vlastní prohry. Pak budou v dospělosti pevné a hodně toho dokážou.

D. Muž se stává mužem,
když odolá tlaku vyhovovat ženě a postaví se na vlastní nohy − bude zodpovědný, důsledný, rozhodný, ochotný sloužit − a od Krista se učí odpouštět.

Řeknete to své ženě přesně?

Bůh v ráji řekl Adamovi, že nesmí jíst ze stromu poznání dobrého a zlého. Všimli jste si, že to Bůh říká Adamovi v době ještě předtím, než byla stvořena žena? Takže za dodržování tohoto příkazu nesl odpovědnost Adam.

Když se později had dal do řeči s ženou a začal se jí na ten strom vyptávat, žena neříkala přesně totéž, co Bůh řekl Adamovi. Bůh mu řekl: „Ze všeho stromoví zahrady směle jez, ale ze stromu poznání dobrého a zlého, z toho nejez. Neboť v den, kdy bys z něho jedl, jistě zemřeš“ (1. Mojžíšova 2,16-17).

A v rozhovoru s hadem žena říká: „Z ovoce stromů v zahradě můžeme jíst, ale o ovoci stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: Nejezte z něho, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete“ (1. Mojžíšova 3,2-3).

Jak to, že žena říká hadovi něco jiného, než Bůh řekl Adamovi? Je zřejmé, že Adam o tomto zákazu s Evou mluvil, protože o něm věděla. Formulaci možná upravil Adam, možná Eva sama. To dnes už nezjistíme.

Nepřesnost Evina vyjádření zřejmě neměla vliv na to, že nakonec oba neposlechli a jedli ze zakázaného stromu, ale ze situace vyplývá důležitá zodpovědnost pro muže: Když Bůh muži něco řekne, je na něm, aby to své ženě předal přesně.

Přemýšlím, jak my muži a ženy dnes spolu komunikujeme o tom, co nám říká Bůh. Vím, že mnoho z nás často vnímá, že nám Bůh chce něco říct. A my sami víme, co. Mnohdy to potlačujeme nebo o tom sami přemýšlíme, ale jen málokdy máme odvahu o tom mluvit se svým manželem/manželkou (nebo vůbec s kýmkoli).

Z vlastní zkušenosti však vím, že když se k tomu odhodláme (já nebo moje žena), tak to potom stojí za to! Najednou vidíme, co ten druhý v hloubi duše prožívá, co mu Bůh říká. Tomu druhému lépe rozumíme, máme chuť mu pomoci pochopit, co Bůh chce nejen pro něho, ale i pro mě samého, pro náš vztah, pro naši rodinu.

Když se dívám na Adama a Evu, vidím, jak je důležité, abychom si navzájem velmi přesně sdělovali, co nám Bůh řekne. Představte si, kdyby to Adam Evě vůbec neřekl! Příčinou kolika nešťastných situací je to, že muž a žena spolu nemluví nebo komunikují nedostatečně!

Až budete příště číst Bibli nebo budete vědět, že vám Bůh říká něco, co se týká i vašeho manžela či rodiny, nezapomeňte jim to říct. A co nejpřesněji!

Jan Vopalecký, srpen 2018


Hodnocení článku:
 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls. (2)
 Dávám mu za pravdu. (1)
 Není na něm nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.
-------------

  Napište svůj názor.

www.ethos.cz/informoval-muz-zenu-spravne.php
Hranice v manželství

Cloud+Townsend
Hranice v manželství
Návrat, běžná cena 250 Kč
Naše sleva: 5 Kč
Vaše cena: 245 Kč

ks

Setkáváme se s Bohem? Říká nám něco? Například když čteme Bibli nebo v různých životních situacích? Rozumíme mu? A Bůh chce mluvit nejen k nám, často oslovuje sice nás muže, ale chce, abychom to vyřídili své ženě či celé rodině. Chápeme to?