Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 

Poslouchejte na Spotify

Inspirováno:

Řeknete to své ženě přesně?

Bůh v ráji řekl Adamovi, že nesmí jíst ze stromu poznání dobrého a zlého. Všimli jste si, že to Bůh říká Adamovi v době ještě předtím, než byla stvořena žena? Takže za dodržování tohoto příkazu nesl odpovědnost Adam.

Když se později had dal do řeči s ženou a začal se jí na ten strom vyptávat, žena neříkala přesně totéž, co Bůh řekl Adamovi. Bůh mu řekl: „Ze všeho stromoví zahrady směle jez, ale ze stromu poznání dobrého a zlého, z toho nejez. Neboť v den, kdy bys z něho jedl, jistě zemřeš“ (1. Mojžíšova 2,16-17).

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Manželství a komunikace Stavitelé domova

C a B Rosbergovi
Manželství a komunikace Stavitelé domova
Nový život, běžná cena 100 Kč
Naše sleva: 1 Kč
Vaše cena: 99 Kč

ks

A v rozhovoru s hadem žena říká: „Z ovoce stromů v zahradě můžeme jíst, ale o ovoci stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: Nejezte z něho, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete“ (1. Mojžíšova 3,2-3).

Jak to, že žena říká hadovi něco jiného, než Bůh řekl Adamovi? Je zřejmé, že Adam o tomto zákazu s Evou mluvil, protože o něm věděla. Formulaci možná upravil Adam, možná Eva sama. To dnes už nezjistíme.

Nepřesnost Evina vyjádření zřejmě neměla vliv na to, že nakonec oba neposlechli a jedli ze zakázaného stromu, ale ze situace vyplývá důležitá zodpovědnost pro muže: Když Bůh muži něco řekne, je na něm, aby to své ženě předal přesně.

Přemýšlím, jak my muži a ženy dnes spolu komunikujeme o tom, co nám říká Bůh. Vím, že mnoho z nás často vnímá, že nám Bůh chce něco říct. A my sami víme, co. Mnohdy to potlačujeme nebo o tom sami přemýšlíme, ale jen málokdy máme odvahu o tom mluvit se svým manželem/manželkou (nebo vůbec s kýmkoli).

Z vlastní zkušenosti však vím, že když se k tomu odhodláme (já nebo moje žena), tak to potom stojí za to! Najednou vidíme, co ten druhý v hloubi duše prožívá, co mu Bůh říká. Tomu druhému lépe rozumíme, máme chuť mu pomoci pochopit, co Bůh chce nejen pro něho, ale i pro mě samého, pro náš vztah, pro naši rodinu.

Když se dívám na Adama a Evu, vidím, jak je důležité, abychom si navzájem velmi přesně sdělovali, co nám Bůh řekne. Představte si, kdyby to Adam Evě vůbec neřekl! Příčinou kolika nešťastných situací je to, že muž a žena spolu nemluví nebo komunikují nedostatečně!

Až budete příště číst Bibli nebo budete vědět, že vám Bůh říká něco, co se týká i vašeho manžela či rodiny, nezapomeňte jim to říct. A co nejpřesněji!

Jan Vopalecký, srpen 2018

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.(3)
 Dávám mu za pravdu.(3)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Manželství a komunikace Stavitelé domova

C a B Rosbergovi
Manželství a komunikace Stavitelé domova
Nový život, běžná cena 100 Kč
Naše sleva: 1 Kč
Vaše cena: 99 Kč

ks

Setkáváme se s Bohem? Říká nám něco? Například když čteme Bibli nebo v různých životních situacích? Rozumíme mu? A Bůh chce mluvit nejen k nám, často oslovuje sice nás muže, ale chce, abychom to vyřídili své ženě či celé rodině. Chápeme to?


Zapomenutý příkaz: Buďte svatí

W. MacDonald
Zapomenutý příkaz: Buďte svatí
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 13 Kč
Vaše cena: 177 Kč

ks