Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 Citát z Bible:

Bůh však slyšel, mé modlitbě věnoval pozornost.

Ž 66,19 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se za


Inspirováno:

Řeknete to své ženě přesně?

Bůh v ráji řekl Adamovi, že nesmí jíst ze stromu poznání dobrého a zlého. Všimli jste si, že to Bůh říká Adamovi v době ještě předtím, než byla stvořena žena? Takže za dodržování tohoto příkazu nesl odpovědnost Adam.

Když se později had dal do řeči s ženou a začal se jí na ten strom vyptávat, žena neříkala přesně totéž, co Bůh řekl Adamovi. Bůh mu řekl: „Ze všeho stromoví zahrady směle jez, ale ze stromu poznání dobrého a zlého, z toho nejez. Neboť v den, kdy bys z něho jedl, jistě zemřeš“ (1. Mojžíšova 2,16-17).

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Manželství a komunikace / Stavitelé domova

C&B Rosbergovi
Manželství a komunikace / Stavitelé domova
Nový život, běžná cena 100 Kč
Naše sleva: 1 Kč
Vaše cena: 99 Kč

ks

A v rozhovoru s hadem žena říká: „Z ovoce stromů v zahradě můžeme jíst, ale o ovoci stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: Nejezte z něho, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete“ (1. Mojžíšova 3,2-3).

Jak to, že žena říká hadovi něco jiného, než Bůh řekl Adamovi? Je zřejmé, že Adam o tomto zákazu s Evou mluvil, protože o něm věděla. Formulaci možná upravil Adam, možná Eva sama. To dnes už nezjistíme.

Nepřesnost Evina vyjádření zřejmě neměla vliv na to, že nakonec oba neposlechli a jedli ze zakázaného stromu, ale ze situace vyplývá důležitá zodpovědnost pro muže: Když Bůh muži něco řekne, je na něm, aby to své ženě předal přesně.

Přemýšlím, jak my muži a ženy dnes spolu komunikujeme o tom, co nám říká Bůh. Vím, že mnoho z nás často vnímá, že nám Bůh chce něco říct. A my sami víme, co. Mnohdy to potlačujeme nebo o tom sami přemýšlíme, ale jen málokdy máme odvahu o tom mluvit se svým manželem/manželkou (nebo vůbec s kýmkoli).

Z vlastní zkušenosti však vím, že když se k tomu odhodláme (já nebo moje žena), tak to potom stojí za to! Najednou vidíme, co ten druhý v hloubi duše prožívá, co mu Bůh říká. Tomu druhému lépe rozumíme, máme chuť mu pomoci pochopit, co Bůh chce nejen pro něho, ale i pro mě samého, pro náš vztah, pro naši rodinu.

Když se dívám na Adama a Evu, vidím, jak je důležité, abychom si navzájem velmi přesně sdělovali, co nám Bůh řekne. Představte si, kdyby to Adam Evě vůbec neřekl! Příčinou kolika nešťastných situací je to, že muž a žena spolu nemluví nebo komunikují nedostatečně!

Až budete příště číst Bibli nebo budete vědět, že vám Bůh říká něco, co se týká i vašeho manžela či rodiny, nezapomeňte jim to říct. A co nejpřesněji!

Jan Vopalecký, srpen 2018

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls. (3)
 Dávám mu za pravdu. (1)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

 

  Doporučujeme:

Jak žít a přežít manželství

„Žena si bere muže s úsměvnou představou, že ho změní, a on ji s bláznivou představou, že zůstane pořád stejná.“ Nový ...

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Manželství a komunikace / Stavitelé domova

C&B Rosbergovi
Manželství a komunikace / Stavitelé domova
Nový život, běžná cena 100 Kč
Naše sleva: 1 Kč
Vaše cena: 99 Kč

ks

Setkáváme se s Bohem? Říká nám něco? Například když čteme Bibli nebo v různých životních situacích? Rozumíme mu? A Bůh chce mluvit nejen k nám, často oslovuje sice nás muže, ale chce, abychom to vyřídili své ženě či celé rodině. Chápeme to?


Zapomenutý příkaz: Buďte svatí

W. MacDonald
Zapomenutý příkaz: Buďte svatí
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 13 Kč
Vaše cena: 177 Kč

ks