menu

Čtení pro rodinu


 Knihy e-shop

 Blogy

 Jsi dobrý, ale to nestačí

 Když to začíná se slzami...

 Získat kvalifikaci pro život

 Jak dělat dobré věci

 Když píšu, tak myslím

 Jak můžeme být ozdobou?

 Ohrožují naši pohodu

 Nakolik jste zbožní

 Iniciátor nebo jen napodobovatel

 Z čeho čerpáte sílu?

 Do jaké budoucnosti investovat svůj život?

 Jako hráz proti zlu

 Kdo se tě zastane?

 Jaká je tvoje víra?

 To je normálka, ne?

 A... jak dobře ho znáte?

 Všední život a velké věci

 Spurgeon a Moody

 Umíte být spolu

 Dobře si rozumět

 Láska jako samozřejmost

 Mezilidské vztahy

 Sexualita

 Manželství

 Ženy

 Chlapi

 Výchova

 Zdraví

 Aktuální dění

 Život a hodnoty

 Duchovní život

 Pro děti

 O nás

 Archiv článků


------

Citát z Bible:

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým."

J 13,35 E
(Další citáty)

------

Iniciátor, nebo jen napodobovatel

Byl jednou jeden kluk. No, vlastně mu bylo snad už kolem čtyřiceti, ale vyrůstal bez otce, a tak se pořád cítil jako kluk. Měl strýce, který byl silná osobnost, starý poctivec, úspěšný občan ve městě a všichni si ho vážili. Ale jednou se s ním stalo něco, co nikdo nechápal. Začal prohlašovat:


„Odcházím!“ – „Kam?“ – „To ještě nevím.“ Nikdo nerozuměl, co se děje, ale strýc Abraham se začal balit. Měl k tomu silnou motivaci: Ukázal se mu Bůh a řekl mu, aby vyšel ze svého města a šel tam, kam mu Bůh ukáže. Ani Abraham nevěděl, kde to je. Byl však neoblomný, všechno sbalil a spolu s manželkou Sárou vyšel.


A ten kluk? Jmenoval se Lot. Jeho vlastní otec mu už dávno zemřel a Lot viděl, že strýc odchází. Velmi si ho vážil a nevěděl, co si bez něho počne. Nakonec se také rychle sbalil a šel s ním. Sice se mu Bůh neukázal, nikam ho neposílal, ale šel jeho strýc, tak se vydal na cestu s ním.


Trvalo dlouho, snad několik let, než došli na místo, kde se usadili a kde se Bůh strýci Abrahamovi zase ukázal: „Abrahame, to je ta země, do které jsem tě chtěl přivést. Tuto zemi ti dávám. Je tvoje. Projdi ji křížem krážem, tady bude bydlet tvoje potomstvo.“


A Lot? Lot nic. Dál chodil s Abrahamem. Abraham chodil podle toho, jak ho vedl Bůh a Lot chodil tam, kam šel Abraham. Lot viděl, že Bůh Abrahamovi žehná, a tak chodil s Abrahamem. Snad mu Bůh taky požehná. Doufejme.


Jednou Abraham povídá: „Lote, takhle to už nejde. Naši pastýři se mezi sebou tak hádají, že to nebudu dál poslouchat. Rozdělíme se. Vyber si, jestli půjdeš se svými stády a pastýři na východ, nebo na západ, a já půjdu na druhou stranu.


Najednou pro Lota přestalo být důležité, že chodí s Abrahamem. Rozhlédl se a vybral si úrodné roviny kolem Sodomy.


Mnul si ruce, jak mu to krásně vyšlo. To bude travička pro dobytek! Ale jaksi nepostřehl, že chození s Abrahamem pro něho bylo ve skutečnosti důležitější než dobrá travička pro dobytek. Vydělal, ale přišel o muže, který mu přinášel Boží požehnání. Najednou přišel o zdroj požehnání. Ale on si toho nevšiml.


A nevšiml si, co ztrácí, ani když přišel do města Sodomy. Nepoznal, že klesá ještě hlouběji, když tam dostal občanství. Uvědomoval si, že jeho bydlení v Sodomě trápí jeho spravedlivou duši, ale zůstal tam. Z rodného města Uru vyšel, ne proto, že ho volal Bůh, ale proto, že se přidal k Abrahamovi. A teď, když byl donucen stát na vlastních nohou, už neměl sílu sám vyjít z hříšného města Sodomy. Ještě že ho ti andělé chytili za ruce a vyvedli ven!


Mělo nějaký smysl, že se Lot přidal k Abrahamovi a spolu s ním vyšel z Uru? Mělo. Napřed to vůbec nebylo patrné. Ale vedle území, které dostal Abraham, vyhradil Bůh kousek země jako dědictví pro Lota a jeho potomky. Já toho Boha nechápu! Jak mohl Lotovi, který se vždycky jen přidal, který osobní hlas od Boha zřejmě nikdy neslyšel, který se tak lehkovážně vystavoval riziku života v Sodomě, taky dát zemi. Hm, Bůh je prostě takový. Stačí mu, když člověk vycítí, odkud vane příležitost získat požehnání, stačí mu, že jen trošku zatouží, a dává mu tak hojně – samostatnou zemi! (A závěr devatenácté kapitoly Genesis raději nechávám bez komentáře. Kdoví, co bych o tom napsal.)


A co já?

Mám osobní vztah s Bohem? Znám Boží hlas? Nebo to mám jen z druhé ruky?
Jsem ten, kdo jde na Boží pokyn, nebo se jen přidám k těm, kdo jednají na Boží pokyn?
Dokážu rozpoznat člověka, který je pro mě nositelem Božího požehnání? Dokážu se ho držet?
Co je mou motivací do života? Vlastní rozhled, nebo Boží volání, nebo to, co dělají ti, kteří jsou mi sympatičtí?

Jan Vopalecký, 6. listopadu 2017


 
------------- Nakolik jste zbožní   <= Dále číst =>   Z čeho čerpáte sílu?
A co tvoje budoucnost?

William MacDonald
A co tvoje budoucnost?
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 100 Kč
Naše sleva: 25 Kč
Vaše cena: 75 Kč

ks