Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 

Poslouchejte na Spotify

Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. (Bible, J 17,22 E)
Inspirováno:

Jak vzniká jednota?

Možná potřebujete pomoct s vytvořením jednoty − ve vztahu, v rodině, v kolektivu v práci, v křesť­ans­kém nebo jiném zájmovém prostředí. Neza­pomeň­te, že jednota se vytváří dlouho a nevzniká samozřejmě, zato je velmi snadné ji rozbít.

Bible na jednom příkladu ukazuje, jak jednota vzniká. Často o ní mluví sám Ježíš. Mluví o své jednotě s Otcem, mluví o jednotě svých násle­dov­níků. Jak ji vytvářet?

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Na jedné lodi

Jakub Limr, Vojtěch Urban
Na jedné lodi
Návrat, běžná cena 220 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 216 Kč

ks

Pán Ježíš se modlí, „aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal. Slá­vu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno.“ (Jan 17,21-22)

V tomto kontextu vyčnívají slova o slávě, kterou Ježíš dostal od svého Otce a Ježíš ji potom dává svým učed­níkům, násle­dov­níkům. Co to znamená „dávat slávu“.

Rozumím, že je to něco jiného než pro­hlásit, že se někdo vzdává své slávy ve prospěch druhého. K nové myšlence mě přivedl další význam slova sláva v pů­vod­ním jazyce. Řecké slovo δόξα (doxa) může vedle slávy také znamenat víra (viz paradox), mínění, názor„ (https://www.ktf.cuni.cz/KTF-1370.html).

Když tedy někomu dávám svou slávu, znamená to, že mu dávám svou víru, názory, mínění − řekl bych, že mu předávám své nitro, to nejcennější, co mám, to co považuji za slávu, za dobré, zářné − svěřuji mu své dů­věr­nosti. Právě toto předával Pán Ježíš svým učed­ní­kům − a oni se tak stávali jedno s ním.

Jedním ze způsobů, jak s někým vytvořit jednotu, je tedy svěřovat mu to, co je pro mě cenné a drahé. Na­před postupně. Zároveň čekám na reakce toho druhého, zda i on mi svěřuje “svou slávu„, svou víru, své nitro. A čím hlouběji se jeden druhému svěřujeme, tím je jednota silnější a hlubší.

To platí ve vztahu k Bohu, přátelům, manželovi, dě­tem, rodině, bratrům a sestrám v křesťanském pro­stře­dí a třeba i kolegům a dalším lidem.

Jan Vopalecký, květen 2024

 

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Na jedné lodi

Jakub Limr, Vojtěch Urban
Na jedné lodi
Návrat, běžná cena 220 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 216 Kč

ks


Bible pro kluky a holky


Bible pro kluky a holky
Návrat, běžná cena 248 Kč
Naše sleva: 7 Kč
Vaše cena: 241 Kč

ks


ks