Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 Citát z Bible:

Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.

Iz 26,3 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se za


Inspirováno:

...až tu nebudete

Když se podíváte tak rok dva dozadu, jak byste toto období ve svém životě zhodnotili? Dařilo se vám? Vy sami, vaše rodina, sbor, firma dosáhla nějakého úspěchu, na který jste hrdí a s nadějí vyhlížíte do budoucna? Nebo to naopak bylo období těžkých zkoušek, obav a trápení?

Když se podívám na život Šalomouna, tak si určitě všichni říkáme: „Samý úspěch! Na co sáhl, to se mu dařilo!“

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Cesta ke štěstí

David G. Myers, Ph.D
Cesta ke štěstí
Návrat, běžná cena 254 Kč
Naše sleva: 58 Kč
Vaše cena: 196 Kč

ks

Hned na začátku, tedy v mládí, se ho sám Bůh ptá, jaké má přání, které by mu on Bůh mohl splnit. Šalomoun si mohl navymýšlet kdeco, ale prozíravě si řekl o moudrost. Bohu se to líbilo, dal mu moudrost a k tomu přidal bohatství, slávu a dlouhý věk.

Po něm nastoupil na trůn jeho syn Rechabeám, lid k němu přišel a prosil ho, aby jim poskytl úlevu, snížil daně, aby nemuseli tolik dřít. Ejhle. Život za Šalomouna nebyl zase tak růžový! Jako král sice postavil chrám, dům pro sebe, pro královnu, budoval slávu sobě a svému království, ale vůbec si neuvědomil, že jeho poddaný lid trpí a jeho vládu vnímá jako těžké období, byla samá dřina, velké daně. Navíc někteří ze země kvůli němu emigrovali.

Šalomoun při vší té své slávě vůbec netušil, jak jeho slavná vláda vyšla jeho lid draho. I když je třeba přiznat, že příčinou trápení národa po jeho smrti byla jeho nevěrnost vůči Bohu. Nakonec si člověk klade otázku, jestli lid v té době nečekal, až ta „slavná“ Šalamounova vláda skončí.

Nežijeme taky někdy v klamu, že vše je ok, daří se nám, tak proč by se druhým taky nedařilo, myslíme si, že všichni jsou spokojeni, ale oni trpí a možná utíkají od nás samých, protože naše přítomnost je pro ně utrpením? Nechybí nám někdy sebereflexe, zrcadlo, abychom viděli, jací jsme, jestli ta naše sláva není jen prázdná?

Zrcadlem nám může být Bible (Jk 1,23-24). Bůh odhaluje to, co sami možná nevidíme, a my ji máme číst tak, aby k nám mluvila, tedy pozorně, s modlitbou.

Ale může to být naopak, kdy jsme emocionálně na dně, nespokojení, jak se nám v ničem nedaří, ale druzí to vnímají nebo budou po nás později vnímat jako dobu velkého požehnání, byť dobu nepříjemných překážek a strádání.

Jan Vopalecký, leden 2020

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Cesta ke štěstí

David G. Myers, Ph.D
Cesta ke štěstí
Návrat, běžná cena 254 Kč
Naše sleva: 58 Kč
Vaše cena: 196 Kč

ks

Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled; 24 podívá se na sebe, odejde a hned zapo­mene, jak vypadá. 25 Kdo se však zahledí do doko­nalého zákona svo­body a vytrvá, takže není zapo­mnět­livý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blaho­sla­vený pro své skutky.Jakub 1,23-25


Ušpiněná sláva

Pete Greig
Ušpiněná sláva
Gimel Rosa, běžná cena 359 Kč
Naše sleva: 39 Kč
Vaše cena: 320 Kč

ks