Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 

Poslouchejte na Spotify

Inspirováno:

Jeden ze znaků ideální církve

Možná řeknete, že nosím růžové brýle, když mluvím o ideální církvi. Klidně si to říkejte, dnes chci říct pár slov o jedné zvláštnosti, vlastnosti, kterou má ideální církev.

Dary v církvi

Církev se skládá z lidí, Bibli rozumím tak, že z křesťanů (a ostatní tam chodí na návštěvu). Každému křesťanovi dal Bůh nějaký dar (1. Korintským 12,7). Jsou to schopnosti, zvlášt­nosti, vlastně i v běžném životě říkáme obdarování, kterými jednot­liví lidé při­spívají ke zdravému životu a růstu církve v daném místě (místním sboru).

Tyto dary dává Bůh a rozděluje je tak akorát, aby všechno potřebné bylo pokryto. Bible některé z nich konkrétně vyjme­novává (1. Korintským 1,5-7) a když se rozhlédnu po fungující církvi, vidím, že jsou tam lidé, na kterých je patrné, že evi­dentně mají nějaký duchovní dar, ale já ho neumím pojme­novat, možná jen mnoho­slovně popsat.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Církev 3.0

N. Cole
Církev 3.0
KC Příbram, 259.00 Kč

ks

Koncert darů

Výsledkem je souhra všech těch Božích darů, schopností a vlastností, které Bůh danému sboru dal.

Hned ve dveřích se s vámi dá někdo krátce do řeči a vám to spraví náladu − třeba ten člověk měl dar povzbu­zování. Někdo má dar kázání, jiný dar vděčnosti, kterou umí rozšířit na všechny kolem. Pak jsou tam technici, jiní vám dodají odvahy do dalších dnů ujištěním, že Bůh o vás ví. Jiný nená­padný člověk vám strčí do ruky pěti­stovku, protože má dar dávání a rozezná, kdo ji potřebuje, protože se týden předtím modlil, komu ji má dát. A dává jenom pětistovku, protože nepatří k těm, kdo mají na roz­dávání mnoho.

A tak dál. Každý ve sboru ví, že tam má své místo, i když zatím možná svůj dar přesně neroz­poznal. Ale ví, že nějaký dar má. Všichni tam chodí rádi, možná až se zvěda­vostí, protože navzájem poznávají a obje­vují dary svoje i dary těch druhých.

Praktický život takové církve je jako koncert. Vzájemné doplnění, souhra, která ladí to dohromady. A nikdo se nemůže moc vyta­hovat, protože to všechno jsou dary. Všichni vědí, že jsou to dary, za které jednot­livci vlastně nemohou. Každý ví jen to, že má svůj dar dále rozvíjet.

Dary samy nestačí

Mít dar je zároveň zodpovědnost, která spočívá v tom, aby člověk s určitým darem měl vyzrálý charakter. Vždyť jak může být užitečný člověk s mimo­řádným obda­rováním, když je to pyšný nafou­kanec, nebo se naopak ustrašeně schovává. Dar takového člověka je nepoužitelný.

A nezdráhám se říct, že cha­rakter je důle­žitější než obdarování. Charakter je něco, za co jsme odpo­vědni my, kdežto dar neza­slouženě dostáváme a máme ho zodpo­vědně spra­vovat. Teprve pak může být taková skupina lidí na cestě k ideální církvi.

Ideální církev

I když ideální církev neznám, mám radost vždy, když slyším o nějakém sboru, kde je souhra těchto duchov­ních darů od Boha a kde jednotlivci duchovně zrají.

Jestliže váš sbor ještě není ideální, navrhuji vám osobně, abyste svým darem a charak­terem přispí­vali k tomu, aby se tomu ideálnímu sboru aspoň trochu blížil.

Jan Vopalecký, červen 2022

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.(2)
 Dávám mu za pravdu.(4)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

 (2 příspěvky)
Oddělovač
 

Doporučujeme:

Církevní kázeň

Cílem církevní kázně není odsoudit a potrestat, ale přimět k návratu. Toto téma je důležité, i když nepříjemné, ...

Církevní kázeň
 

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Církev 3.0

N. Cole
Církev 3.0
KC Příbram, 259.00 Kč

ks


Hledejte nejprve...

W. MacDonald
Hledejte nejprve...
Tandem, běžná cena 89 Kč
Naše sleva: 3 Kč
Vaše cena: 86 Kč

ks


Neodolatelná církev

Andy Stanley
Neodolatelná církev
Návrat, běžná cena 290 Kč
Naše sleva: 12 Kč
Vaše cena: 278 Kč

ks


Základy teologie

Charles C. Ryrie
Základy teologie
Biblos, 190.00 Kč

ks