Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 

Naše knihyCitát z Bible:

Bůh pravil: "Já jsem Bůh, Bůh tvého otce. Neboj se sestoupit do Egypta; učiním tě tam velikým národem. 4  Já sestoupím do Egypta s tebou a já tě také určitě vyvedu. Josef ti vlastní rukou zatlačí oči."

1M 46,3-4 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se za

Dobrou knihou získáte nadhled.

Kniha je skladem
Křesťanství pro začátečníky i pokročilé III.

Gibson Jean
Křesťanství pro začátečníky i pokročilé III.
Ethos, 89.00 Kč

ks

Křesťanství pro začátečníky i pokročilé III.

Gibson Jean

Třetí díl osvědčené sady kurzů proměnila životy mnoha lidí.

Tyto kurzy nejsou jen studium. Vyžadují akci, vedou k tomu, abyste také podle toho jednali. To přináší ovoce.

Kurz má tři části:
I. díl − Základní pojmy křesťanství.
II. díl − První kroky praktického života jako křesťana
III. díl − Hlubší poznávání a prožívání Boží moci

Tento třetí díl se zaměřuje na praktické stránky osobního života.


Třetí díl pomáhá novému křesťanovi růst dosahovat zralosti:

1. Autorita Bible − Pravdivost, důvěryhodnost, splněná proroctví, problémy v Bibli.

2. Postavení v Kristu − Co s křesťanem udělal Bůh, to se nezmění. Co je závislé na tom, jak se křesťan snaží?

3. Konat Boží vůli − Jak poznat, co Bůh chce? Jak to dělat?

4. Jak dosahovat životních cílů − Vytvářet cíle, průzkum možností, plány, zpětné hodnocení.

5. Zacházení s majetkem − Jsme správci všeho, co máme.

6. Náš majetek − Praktické pokračování předchozí kapitoly.

7. Duch svatý − Kdo to je, co dělá. Význam Letnic jako dělící čáry.

8. Působení Ducha ve věřících − Při obrácení, křest Duchem svatým, naplnění.

9. Duchovní dary − Jaké dary, principy využívání, jaký je můj dar.

10. Služba − Službou rosteme. Sloužit lidem a Bohu, věrnost ve službě.

11. Osobní posvěcení − Co je to naše svatost, Omyly ohledně svatosti. Jak vést posvěcený život

12. Daleko od Pána − Když člověk zhřeší? Je vůbec znovuzrozený? Pokud ano, jak narušený vztah s Bohem napravit

13. Kristův příchod − Pro církev. Jak král nad světem. Napraví všechno.

Dodatek A. Pomůcka k evangelizaci

Dodatek B. Popis duchovních darů

Dodatek C. „Ne aby si nechal sloužit“

Každá lekce je ukončena testovými otázkami.

Kniha je skladem

Křesťanství pro začátečníky i pokročilé III.

Gibson Jean

Třetí díl osvědčené sady kurzů proměnila životy mnoha lidí.

Tyto kurzy nejsou jen studium. Vyžadují akci, vedou k tomu, abyste také podle toho jednali. To přináší ovoce.

Kurz má tři části:
I. díl − Základní pojmy křesťanství.
II. díl − První kroky praktického života jako křesťana
III. díl − Hlubší poznávání a prožívání Boží moci

Tento třetí díl se zaměřuje na praktické stránky osobního života.


Třetí díl pomáhá novému křesťanovi růst dosahovat zralosti:

1. Autorita Bible − Pravdivost, důvěryhodnost, splněná proroctví, problémy v Bibli.

2. Postavení v Kristu − Co s křesťanem udělal Bůh, to se nezmění. Co je závislé na tom, jak se křesťan snaží?

3. Konat Boží vůli − Jak poznat, co Bůh chce? Jak to dělat?

4. Jak dosahovat životních cílů − Vytvářet cíle, průzkum možností, plány, zpětné hodnocení.

5. Zacházení s majetkem − Jsme správci všeho, co máme.

6. Náš majetek − Praktické pokračování předchozí kapitoly.

7. Duch svatý − Kdo to je, co dělá. Význam Letnic jako dělící čáry.

8. Působení Ducha ve věřících − Při obrácení, křest Duchem svatým, naplnění.

9. Duchovní dary − Jaké dary, principy využívání, jaký je můj dar.

10. Služba − Službou rosteme. Sloužit lidem a Bohu, věrnost ve službě.

11. Osobní posvěcení − Co je to naše svatost, Omyly ohledně svatosti. Jak vést posvěcený život

12. Daleko od Pána − Když člověk zhřeší? Je vůbec znovuzrozený? Pokud ano, jak narušený vztah s Bohem napravit

13. Kristův příchod − Pro církev. Jak král nad světem. Napraví všechno.

Dodatek A. Pomůcka k evangelizaci

Dodatek B. Popis duchovních darů

Dodatek C. „Ne aby si nechal sloužit“

Každá lekce je ukončena testovými otázkami.

Křesťanství pro začátečníky i pokročilé III.


Gibson Jean
Křesťanství pro začátečníky i pokročilé III.

Ethos, 89.00 Kč

ks