Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 

Dobrou knihou získáte nadhled.

Kniha je skladem
Pán nad prostorem a časem

Prof. W. Gitt
Pán nad prostorem a časem
Lichtzeichen, 30.00 Kč

ks

Pán nad prostorem a časem

Prof. W. Gitt

Horizonty mimo oblast přírodních věd


Zákonitosti matematických dimenzí a vlastnosti fyzikálního rozměru událostí lze aplikovat na události popisované v Bibli, například jak se zjevovali andělé, jak je to se vzkříšením nebo pokud jde druhý příchod Ježíše. Analogie snadno pochopíme a to nám pomůže lépe porozumět Bibli.
Autorem je známý profesor v oblasti informatiky.

Cena:
Samostatně 30 Kč/ks
Společně s jiným zbožím: zdarma.


Oddělovač

Čtěte také

Moc médií

Falšování zpráv a omezování svobody názorů je tématem rozhovoru časopisu Ethos s nezávislým publicistou a autorem několika knih Stefanem Franckem Převzato z německého Ethosu 2017/9 Ethos:... více

Věděli, že vstal z mrtvých!

Židovská vrchnost věděla, že Kristus vstal z mrtvých, ale zakázala o tom mluvit. V sobotu dopoledne − proti všem zvyklostem − šli velekněží a farizeové za Pilátem s žádostí, aby... více

Jak se dostat do nebe?

Mnoho lidí otázku smrti a věčnosti potlačuje. Je to vidět dokonce i u těch, kteří přemýšlejí o svém konci. Nebe je krásné, proto ho Pán Ježíš přirovnává k velké hostině.... více

Kniha je skladem

Pán nad prostorem a časem

Prof. W. Gitt

Horizonty mimo oblast přírodních věd


Zákonitosti matematických dimenzí a vlastnosti fyzikálního rozměru událostí lze aplikovat na události popisované v Bibli, například jak se zjevovali andělé, jak je to se vzkříšením nebo pokud jde druhý příchod Ježíše. Analogie snadno pochopíme a to nám pomůže lépe porozumět Bibli.
Autorem je známý profesor v oblasti informatiky.

Cena:
Samostatně 30 Kč/ks
Společně s jiným zbožím: zdarma.


Oddělovač

Čtěte také

Moc médií

Falšování zpráv a omezování svobody názorů je tématem rozhovoru časopisu Ethos s nezávislým publicistou a autorem několika knih Stefanem Franckem Převzato z německého Ethosu 2017/9 Ethos:... více

Věděli, že vstal z mrtvých!

Židovská vrchnost věděla, že Kristus vstal z mrtvých, ale zakázala o tom mluvit. V sobotu dopoledne − proti všem zvyklostem − šli velekněží a farizeové za Pilátem s žádostí, aby... více

Jak se dostat do nebe?

Mnoho lidí otázku smrti a věčnosti potlačuje. Je to vidět dokonce i u těch, kteří přemýšlejí o svém konci. Nebe je krásné, proto ho Pán Ježíš přirovnává k velké hostině.... více

Pán nad prostorem a časem


Prof. W. Gitt
Pán nad prostorem a časem

Lichtzeichen, 30.00 Kč

ks