Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 Citát z Bible:

Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech.

Ž 73,28 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se zaJak se dostat do nebe?

Mnoho lidí otázku smrti a věčnosti potlačuje. Je to vidět dokonce i u těch, kteří přemýšlejí o svém konci.

Nebe je krásné, proto ho Pán Ježíš přirovnává k velké hostině. Nic na tomto světě se nebi ani v nejmenším nepodobá. Nebe je nepředstavitelné. A proto si nemůžeme dovolit ho jen tak propásnout. Získat nebe je tedy nesmírně důležité. Ježíš, Boží Syn nám do něho otevřel dveře! Jemu vděčíme, že je tak jednoduché se tam dostat. Záleží jen na tom, jestli chceme.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Křesťanství - opium, nebo pravda?

David Gooding, John Lennox
Křesťanství - opium, nebo pravda?
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 30 Kč
Vaše cena: 160 Kč

ks

Proč se těší do nebe?

Ježíš zachraňuje před peklem. Peklo je hrozné, nebe je nádherné. Pět minut po smrti už nikdo neřekne, že smrtí všechno končí. Podle vztahu k Ježíši se rozhoduje o všem. To, kde budeme trávit věčnost, závisí na jediné osobě: na Ježíši, tedy na našem vztahu k němu!

Věřit v Ježíše je víc než věřit, že existuje

Jakmile se člověk dostane do pekla, před kterým nás Ježíš v Novém zákoně důrazně varuje (např. Matouš 7,13; 5,29-30; 18,8 aj.), záchrana už neexistuje. Peklo je na rozdíl od všeho na světě krutě věčné.

Co mám teď dělat, abych se dostal do nebe? Bible vybízí, abychom reagovali:
„Snažte se vejít úzkými dveřmi“ (Lukáš 13,24).

Co je hřích a jak se ho zbavit?

„Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské“ (Matouš 4,17). „Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá“ (Matouš 7,13-14).
„Chop se věčného života, k němuž jsi také povolán“ (1. Timo­teovi 6,12).

V těchto slovech je vážnost, rozhodnost a naléhavost. Nejlepší reakcí je to, že pozvání do nebe přijmeme v modlitbě, volně formulovanou třeba takto:

„Pane Ježíši, vím, ty mě tolik miluješ, umřel jsi za mě na kříži a zaplatil jsi za mě trest za moje hříchy. Vidíš všechny moje hříchy, už od dětství. Znáš každý můj hřích, všechno, čeho si jsem vědom, ale i všechno, na co jsem už dávno zapomněl.

Před tebou jsem jako otevřená kniha. Takový, jaký jsem, do nebe nemůžu. Prosím tě, odpusť mi moje hříchy. Přijď do mého života a udělej jej nový.

Otevři mi přístup ke svému slovu, k Bibli. Pomoz mi rozumět, co mi chceš říct, a poslouchat tě. Chci jít za tebou, ukazuj mi cestu, po které mám jít, a to ve všech oblastech mého života. Děkuji ti, že mě slyšíš. Amen.“

Prof., Dr., Ing. Werner Gitt

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (12)
 Dal mi nový impuls. (11)
 Dávám mu za pravdu. (3)
 Nic zvláštního. (1)
 Nesouhlasím s ním. (2)
 Naštval mě. (2)

 (2 příspěvky)
 

  Doporučujeme:

NEBOJ SE být solí a světlem, i když to něco stojí

Lidé se dnes bojí, korony, nemoci, smrti. Buďte mezi nimi ti, kdo jim nabídne naději! Jak lidem přiblížit e ...

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Křesťanství - opium, nebo pravda?

David Gooding, John Lennox
Křesťanství - opium, nebo pravda?
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 30 Kč
Vaše cena: 160 Kč

ks