Čtení Bible obnoví váš život

Tisk na papír
menu
 


------

Citát z Bible:

Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil.

Ž 55,23 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Nejčtenější články


A. Být dobrým vypravěčem
Někdy se nám to daří. Jakým chybám se vyhnout, aby naše řeč byla zajímavá a zanechávala v posluchačích pozitivní stopy?

B. Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

C. Vědomí hodnoty dává otec
Táto, děti tě potřebují − tvůj čas, zájem, ujištění, legraci, i vlastní prohry. Pak budou v dospělosti pevné a hodně toho dokážou.

D. Muž se stává mužem,
když odolá tlaku vyhovovat ženě a postaví se na vlastní nohy − bude zodpovědný, důsledný, rozhodný, ochotný sloužit − a od Krista se učí odpouštět.

Jak se dostat do nebe?

Mnoho lidí otázku smrti a věčnosti potlačuje. Je to vidět dokonce i u těch, kteří přemýšlejí o svém konci.

Nebe je krásné, proto ho Pán Ježíš přirovnává k velké hostině. Nic na tomto světě se nebi ani v nejmenším nepodobá. Nebe je nepředstavitelné. A proto si nemůžeme dovolit ho jen tak propásnout. Získat nebe je tedy nesmírně důležité. Ježíš, Boží Syn nám do něho otevřel dveře! Jemu vděčíme, že je tak jednoduché se tam dostat. Záleží jen na tom, jestli chceme.

Ježíš zachraňuje před peklem. Peklo je hrozné, nebe je nádherné. Pět minut po smrti už nikdo neřekne, že smrtí všechno končí. Podle vztahu k Ježíši se rozhoduje o všem. To, kde budeme trávit věčnost, závisí na jediné osobě: na Ježíši, tedy na našem vztahu k němu!

Jakmile se člověk dostane do pekla, před kterým nás Ježíš v Novém zákoně důrazně varuje (např. Matouš 7,13; 5,29-30; 18,8 aj.), záchrana už neexistuje. Peklo je na rozdíl od všeho na světě krutě věčné.

Co mám teď dělat, abych se dostal do nebe? Bible vybízí, abychom reagovali:
„Snažte se vejít úzkými dveřmi“ (Luk. 13,24).
„Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské“ (Mat. 4,17). „Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá“ (Mat. 7,13-14).
„Chop se věčného života, k němuž jsi také povolán“ (1.Tim. 6,12).

V těchto slovech je vážnost, rozhodnost a naléhavost. Nejlepší reakcí je to, že pozvání do nebe přijmeme v modlitbě, volně formulovanou třeba takto:
„Pane Ježíši, vím, ty mě tolik miluješ, umřel jsi za mě na kříži a zaplatil jsi za mě trest za moje hříchy. Vidíš všechny moje hříchy, už od dětství. Znáš každý můj hřích, všechno, čeho si jsem vědom, ale i všechno, na co jsem už dávno zapomněl.
Před tebou jsem jako otevřená kniha. Takový, jaký jsem, do nebe nemůžu. Prosím tě, odpusť mi moje hříchy. Přijď do mého života a udělej jej nový.
Otevři mi přístup ke svému slovu, k Bibli. Pomoz mi rozumět, co mi chceš říct, a poslouchat tě. Chci jít za tebou, ukazuj mi cestu, po které mám jít, a to ve všech oblastech mého života. Děkuji ti, že mě slyšíš. Amen.“

autor: Prof., Dr., Ing. Werner Gitt


Hodnocení článku:
 Článek mě nadchl. (1)
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Není na něm nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.
-------------

  Napište svůj názor.

www.ethos.cz/jak-se-dostat-do-nebe.php
Pět klíčových otázek křesťanství

Tom Short
Pět klíčových otázek křesťanství
Křesťanské sbory, běžná cena 0 Kč
Naše sleva: 0 Kč
Vaše cena: 0 Kč

ks