Ethos - Domovská stránka


Křesťanské čtení pro celou rodinu

menu
 

 Bible mluví
 Mezilidské vztahy
 Sexualita
 Manželství
 Ženy
 Chlapi
 Výchova
 Zdraví
 Aktuální dění
 Život a hodnoty
 Duchovní život
 Pro děti


------

Citát z Bible:

Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.

Ž 32,8 E
(Další citáty)

------

Je pro vás láska samozřejmostí?

Když přijdu do obchodu, pozdravím: "Dobrý den." Učím to už i naše malé kluky, takže i pro ně je to samozřejmost. A když odcházejí, už jsou naučeni říkat: "Děkuji a na shledanou." A na tvářích prodavaček i ostatních zákazníků to vyvolá souhlasný a pobavený úsměv.


Jak se to po ně stalo samozřejmostí? Někdo je to musel naučit. Dobrým věcem je třeba se učit, je třeba je vštěpovat malým dětem a jednou se to pro ně snad stane samozřejmostí.


Je zajímavé, že Pavel nemusí Tesalonickým psát nic o lásce (1Te4,9), ta byla pro ně už samozřejmost. Jak k tomu přišli? Naučil je to Bůh. Vštípil jim to v okamžiku, kdy uvěřili, kdy přijali jeho Ducha − a bylo pro ně samozřejmostí milovat jeden druhého.


Co bychom na druhých lidech rádi viděli, že to považují za samozřejmost? Pomoc, ochotu, obětavost...? Tomu všemu je třeba se učit.


-------------

Poznej skutečného Ježíše

John Blanchard
Poznej skutečného Ježíše
Didasko, běžná cena 175 Kč
Naše sleva: 7 Kč
Vaše cena: 168 Kč

ks

O bratrské lásce není třeba, abych vám psal, neboť Bůh sám vás vyučil, jak se máte mít mezi sebou rádi. A takoví opravdu jste ke všem bratřím v celé Makedonii; jen vás prosíme, bratří, abyste v tom byli stále horlivější. (1 Tesalonickým 4,9-10)