Čtení Bible obnoví váš život

menu
 
------

Citát z Bible:

Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu.

Ž 34,9 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Nejčtenější články


A. Být dobrým vypravěčem
Někdy se nám to daří. Jakým chybám se vyhnout, aby naše řeč byla zajímavá a zanechávala v posluchačích pozitivní stopy?

B. Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

C. Vědomí hodnoty dává otec
Táto, děti tě potřebují − tvůj čas, zájem, ujištění, legraci, i vlastní prohry. Pak budou v dospělosti pevné a hodně toho dokážou.

D. Muž se stává mužem,
když odolá tlaku vyhovovat ženě a postaví se na vlastní nohy − bude zodpovědný, důsledný, rozhodný, ochotný sloužit − a od Krista se učí odpouštět.

Mají to napsané na čele

Člověk aby se bál, co ještě přijde. Jak se připravit na nouzové situace, které ještě možná přijdou? Kolik mít v zásobě potravin, vody a jak mít v zimě zajištěno topení? Co když mě budou sledovat? Nějakému GDPR (ochrana osobních údajů) nedůveřuji, moc nefunguje. Jak se právně, ekonomicky, emocionálně zabezpečit, kdyby něco přišlo a nastala těžká doba? To nevím. Ale dočetl jsem se (Zjevení 14,1) o lidech, kteří obstáli i v nejtěžších podmínkách, kdy všude na světě vládly pohromy, krutovláda a vůbec orwellovské poměry.

Tito lidé se vyznačovali tím, za měli na čele napsáno Ježíšovo jméno. Možná se to tak vždy nezdá, ale mít na svém čele napsáno jméno Pána Ježíše je spolehlivou obranou, jak vždy obstát. Na jedné straně tím o sobě sice prozrazujeme „osobní údaj“ a stáváme se snadnou kořistí pro nepřátele, ale na druhé straně je vidět, že lidé s jménem Pána Ježíše na čele vždycky obstáli. I kdyby byli nakonec zabiti, jsou to vítězové, kteří mají věčný život a patří k těm, kteří požívají Boží ochrany a cti. A o to přece jde.

V knize Zjevení má tato skupina zcela zvláštní postavení, což se projeví v budoucnosti, ale i my dnes můžeme „nosit na čele napsané jeho jméno“. Jak? Například tím, že se na nás lidé podívají a vědí: „To je člověk, který nepodvede, protože patří Kristu!“ Reprezentuje Krista. Ukazuje, jaký Kristus ve skutečnosti je, co Kristus dokáže s člověkem udělat, když se stane jeho člověkem.

Lidé mají často pokřivenou představu o Kristu, o tom, co život s Kristem znamená. My však můžeme svým životem ukazovat, co s námi Kristus udělal, jak nás zachránil a co nám daroval. Můžeme to dávat najevo tím, že budeme mít na čele napsáno jeho jméno.

Na takové lidi si jen tak někdo netroufne (je to vidět v knize Zjevení, byli to zvláštní Boží chráněnci). V dnešní době nemáme zaručeno, že se křesťanům − i těm nejlepším − nic nestane, ale přesto tím, že „mají na čele napsáno jeho jméno“, vyčnívají a svědčí o živém Bohu, o záchraně v Kristu, o tom, že existuje jiný, spravedlivý svět lásky a pokoje − Boží království.

Tak vás zvu, abychom tím, co děláme, jak se chováme a co říkáme, měli na čele napsáno jméno Beránkovo. A jednou se to stane realitou (Zjevení 22,4)

Co se po nás v tomto článku chce? − abychom žili s vědomím, že máme na čele napsáno, že patříme Kristu. V tom nám může pomoct kniha Zapomenutý příkaz.

Jan Vopalecký, červen 2018


Hodnocení článku:
 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Není na něm nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.
-------------

  Napište svůj názor.

Zapomenutý příkaz: Buďte svatí

William MacDonald
Zapomenutý příkaz: Buďte svatí
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 8 Kč
Vaše cena: 182 Kč

ks

A viděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce.

Zj 14,1