Ethos - Domovská stránka


Křesťanské čtení pro celou rodinu

menu
 


Mají to napsané na čele

Člověk aby se bál, co ještě přijde. Jak se připravit na nouzové situace, které ještě možná přijdou? Kolik mít v zásobě potravin, vody a jak mít v zimě zajištěno topení? Co když mě budou sledovat? Nějakému GDPR (ochrana osobních údajů) nedůveřuji, moc nefunguje. Jak se právně, ekonomicky, emocionálně zabezpečit, kdyby něco přišlo a nastala těžká doba? To nevím. Ale dočetl jsem se (Zjevení 14,1) o lidech, kteří obstáli i v nejtěžších podmínkách, kdy všude na světě vládly pohromy, krutovláda a vůbec orwellovské poměry.

Tito lidé se vyznačovali tím, za měli na čele napsáno Ježíšovo jméno. Možná se to tak vždy nezdá, ale mít na svém čele napsáno jméno Pána Ježíše je spolehlivou obranou, jak vždy obstát. Na jedné straně tím o sobě sice prozrazujeme "osobní údaj" a stáváme se snadnou kořistí pro nepřátele, ale na druhé straně je vidět, že lidé s jménem Pána Ježíše na čele vždycky obstáli. I kdyby byli nakonec zabiti, jsou to vítězové, kteří mají věčný život a patří k těm, kteří požívají Boží ochrany a cti. A o to přece jde.

V knize Zjevení má tato skupina zcela zvláštní postavení, což se projeví v budoucnosti, ale i my dnes můžeme "nosit na čele napsané jeho jméno". Jak? Například tím, že se na nás lidé podívají a vědí: "To je člověk, který patří Kristu!" Reprezentuje Krista. Ukazuje, jaký Kristus ve skutečnosti je, co Kristus dokáže s člověkem udělat, když se stane jeho člověkem.

Lidé mají často pokřivenou představu o Kristu, o tom, co život s Kristem znamená. My však můžeme svým životem ukazovat, co s námi Kristus udělal, jak nás zachránil a co nám daroval. Můžeme to dávat najevo tím, že budeme mít na čele napsáno jeho jméno.

Na takové lidi si jen tak někdo netroufne (je to vidět v knize Zjevení, byli to zvláštní Boží chráněnci). V dnešní době nemáme zaručeno, že se křesťanům − i těm nejlepším − nic nestane, ale přesto tím, že "mají na čele napsáno jeho jméno", vyčnívají a svědčí o živém Bohu, o záchraně v Kristu, o tom, že existuje jiný, spravedlivý svět lásky a pokoje − Boží království.

Tak vás zvu, abychom tím, co děláme, jak se chováme a co říkáme, měli na čele napsáno jméno Beránkovo. A jednou se to stane realitou (Zjevení 22,4)

Jan Vopalecký, červen 2018

-------------

Poznej skutečného Ježíše

John Blanchard
Poznej skutečného Ježíše
Didasko, běžná cena 175 Kč
Naše sleva: 7 Kč
Vaše cena: 168 Kč

ks

A viděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce.

Zj 14,1