Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 

Dobrou knihou získáte nadhled.

Kniha je skladem
Poslední šance

Tomáš Pala
Poslední šance
ALEF-Křesťanské sbory, běžná cena 120 Kč
Naše sleva: 12 Kč
Vaše cena: 108 Kč

ks

Poslední šance

Tomáš Pala


Právě vyšlo!Poslední judští králové svou poslední šanci nevyužili − využijeme ji my?
Na jedné straně bychom o knize mohli říct, že je to psychologické drama: Poslechne aspoň některý z posledních judských králů Boha, nebo bude muset dojít ke zkáza města a téměř i celého národa?
Na druhé straně je kniha docela detailní popis biblických událostí s aplikacemi do dnešního života.

Předběžné objednávky zasílejte pomocí našeho kontaktního formuláře. Děkujeme.

Recenzent Meinolf Mellwig se o ní vyjadřuje takto:
Tuto knihu lze označit za malý biblický komentář k době posledních králů jižního Judského království. Vysvětluje zeměpisné souvislosti, komentuje historické události a zdůrazňuje přímé Boží působení v životě jednotlivých králů i celého lidu. Skutečnost, že biblické pasáže nejsou pouze citovány jako úryvky, ale jsou citovány v plném znění, velmi usnadňuje sledování výkladu textu.
Těžiště knihy spočívá v přenesení principů, které lze z příběhu vyvodit, do dnešní doby. Na konci každé kapitoly je tak zodpovězena otázka: „Jaké ponaučení z toho plyne pro nás?“.
Kniha je tedy určena především těm, kteří chtějí z historie čerpat praktické poučení pro svůj osobní život, aby mohli využít Bohem darované příležitosti ve svém životě. Je tak velmi užitečným příspěvkem k realizaci Ř 15,4: „Všecko, co bylo kdysi napsáno, bylo napsáno k našemu poučení.“

A Daniel Mojžiš:
Kniha líčí biblickou historii posledních judských králů. Autor zobrazuje na jedné straně jejich hříchy a nedostatky hodné Božího soudu, na druhé straně Boží milost, která dává možnost činit pokání a vrátit se.
Podobně jako v dobách před zajetím judského národa, i dnes dává Bůh příležitost k pokání. Nikdo neví, které Boží volání je poslední šancí zachránit se před jeho soudem.
Podobně jako judští králové se i věřící člověk může odklonit od cesty za Pánem Ježíšem. I dnes dává Pán Bůh příležitosti k návratu od neužitečného života či boje za něco, co je z pohledu věčnosti marnost. Přílišné zabývání se sebou, dobové problémy společnosti a jiné věci tohoto světa mohou věřícího odklonit od nebeského povolání a úkolů, které mu Pán dal: oslavovat ho, být nástrojem k záchraně hynoucích a sloužit Bohu i bližním.
Podobně jako byl Bůh na svém trůnu v době posledních judských králů, je na svém trůnu i v těžkých dobách, jako jsou dnes – vidíme to očima víry. Kniha je povzbuzením k tomu, abychom i v těžkých okolnostech života hleděli vzhůru, a hledali věci, které jsou nahoře.


Oddělovač

Čtěte také

Berete Bibli vážně?

Berete Bibli vážně i to přesto, že znáte příklady nebo konkrétní situace, kdy k jejímu znevážení vedl třeba ironický přístup nebo postoj křesťanů? V mnoha oblastech jsme uvěřili,... více

Jako hráz proti zlu

Máte odvahu se postavit proti zlu? Vím, že to není vždy jednoduché, ale dá se začít od něčeho, co dokáže každý, komu na tom záleží. Každý z nás má svěřenou určitou oblast, kde... více

Egyptské myšlení

Žili v Egyptě, ale nebyli Egypťané. Etnicky, nábožensky ani pracovním zařazením nepatřili k běžným Egypťanům. Byli to Izraelci, kterým Bůh slíbil něco velikého, a měli vyhlídky... více

Nemáte svého boha? Tak si ho najděte!

Co vás baví? A baví vás to tak, že byste to chtěli dělat pořád, třeba celý život? Je to něco, co vám dává smysl a jste ochotni do toho investovat svůj čas, peníze, život? Pokud... více

Cítíte se jako otroci?

I v nebi bude otroctví, ale jiné Taky vás život vtahuje do soukolí nejrůznějších povinností? Nevíte, co udělat jako první, přitom cítíte jen únavu a vyčerpání a pocit, že... více

Kultura umlčování

Cancel culture O odvaze vyjádřit vlastní názor Podle jedné studie 44 procent Němců nemá odvahu vyjádřit vlastní názor. Dr. Miloš Matuszek, právník a sloupkař, který se narodil... více

Je táta postradatelný?

Zdá se, že v naší společnosti se prosazuje velmi nebezpečná myšlenka: Bez otce se dá obejít. Když od rodiny odejde matka, je to katastrofa, ale když odejde otec, je to zlé, ale nějak... více

Trend: nenávidět sebe

Módní fenomén:Zpochybňování pohlaví mladých lidí Transgender hnutí vyvolává u mladých lidí vzrušení. Tím, že si sami zpochybňují nebo popírají svoje pohlaví a pomocí hormonální... více

Rozutekli se a zase se vrátili

V době krále Saula panovalo mezi Izraelci a Pelištejci napětí. Pelištejci Izraelce ohrožovali, omezovali, a ti se museli bránit. Jednou se zase schylovalo k boji. Izraelců byly nějaké tři... více

Jak rozmotat zamotaný život

Zmuchlaná hromada plastu Možná jste to viděli. Na náměstí složí náklaďákem velkou hromadu, vlastně jediný kus z plastu. Lidi, hlavně děti zvědavě koukají, co to bude. Nespletli... více

Už nemám na nic nárok!

Proč jsou někteří lidé tak plaší? Plachost může mít různé příčiny − může se jednat o introverta, který má svůj vnitřní svět dost bohatý a vystačí si, nebo si může myslet,... více

Popravčí četa, nebo projít černými dveřmi

Stalo se to před několika generacemi během bouřlivého období pouštních válek na Středním východě. Před perského generála přivedli špiona odsouzeného k smrti. Generál byl moudrý... více

Co lze mentoringem předávat, získávat

Vymezení mentoringu Mladý člověk, který má život před sebou, má široké pole možností. Jednak (1) si může vybrat směr. Ten je dán osobností, individuálním obdarováním či zájmy... více

Kniha je skladem

Poslední šance

Tomáš Pala


Právě vyšlo!Poslední judští králové svou poslední šanci nevyužili − využijeme ji my?
Na jedné straně bychom o knize mohli říct, že je to psychologické drama: Poslechne aspoň některý z posledních judských králů Boha, nebo bude muset dojít ke zkáza města a téměř i celého národa?
Na druhé straně je kniha docela detailní popis biblických událostí s aplikacemi do dnešního života.

Předběžné objednávky zasílejte pomocí našeho kontaktního formuláře. Děkujeme.

Recenzent Meinolf Mellwig se o ní vyjadřuje takto:
Tuto knihu lze označit za malý biblický komentář k době posledních králů jižního Judského království. Vysvětluje zeměpisné souvislosti, komentuje historické události a zdůrazňuje přímé Boží působení v životě jednotlivých králů i celého lidu. Skutečnost, že biblické pasáže nejsou pouze citovány jako úryvky, ale jsou citovány v plném znění, velmi usnadňuje sledování výkladu textu.
Těžiště knihy spočívá v přenesení principů, které lze z příběhu vyvodit, do dnešní doby. Na konci každé kapitoly je tak zodpovězena otázka: „Jaké ponaučení z toho plyne pro nás?“.
Kniha je tedy určena především těm, kteří chtějí z historie čerpat praktické poučení pro svůj osobní život, aby mohli využít Bohem darované příležitosti ve svém životě. Je tak velmi užitečným příspěvkem k realizaci Ř 15,4: „Všecko, co bylo kdysi napsáno, bylo napsáno k našemu poučení.“

A Daniel Mojžiš:
Kniha líčí biblickou historii posledních judských králů. Autor zobrazuje na jedné straně jejich hříchy a nedostatky hodné Božího soudu, na druhé straně Boží milost, která dává možnost činit pokání a vrátit se.
Podobně jako v dobách před zajetím judského národa, i dnes dává Bůh příležitost k pokání. Nikdo neví, které Boží volání je poslední šancí zachránit se před jeho soudem.
Podobně jako judští králové se i věřící člověk může odklonit od cesty za Pánem Ježíšem. I dnes dává Pán Bůh příležitosti k návratu od neužitečného života či boje za něco, co je z pohledu věčnosti marnost. Přílišné zabývání se sebou, dobové problémy společnosti a jiné věci tohoto světa mohou věřícího odklonit od nebeského povolání a úkolů, které mu Pán dal: oslavovat ho, být nástrojem k záchraně hynoucích a sloužit Bohu i bližním.
Podobně jako byl Bůh na svém trůnu v době posledních judských králů, je na svém trůnu i v těžkých dobách, jako jsou dnes – vidíme to očima víry. Kniha je povzbuzením k tomu, abychom i v těžkých okolnostech života hleděli vzhůru, a hledali věci, které jsou nahoře.


Oddělovač

Čtěte také

Berete Bibli vážně?

Berete Bibli vážně i to přesto, že znáte příklady nebo konkrétní situace, kdy k jejímu znevážení vedl třeba ironický přístup nebo postoj křesťanů? V mnoha oblastech jsme uvěřili,... více

Jako hráz proti zlu

Máte odvahu se postavit proti zlu? Vím, že to není vždy jednoduché, ale dá se začít od něčeho, co dokáže každý, komu na tom záleží. Každý z nás má svěřenou určitou oblast, kde... více

Egyptské myšlení

Žili v Egyptě, ale nebyli Egypťané. Etnicky, nábožensky ani pracovním zařazením nepatřili k běžným Egypťanům. Byli to Izraelci, kterým Bůh slíbil něco velikého, a měli vyhlídky... více

Nemáte svého boha? Tak si ho najděte!

Co vás baví? A baví vás to tak, že byste to chtěli dělat pořád, třeba celý život? Je to něco, co vám dává smysl a jste ochotni do toho investovat svůj čas, peníze, život? Pokud... více

Cítíte se jako otroci?

I v nebi bude otroctví, ale jiné Taky vás život vtahuje do soukolí nejrůznějších povinností? Nevíte, co udělat jako první, přitom cítíte jen únavu a vyčerpání a pocit, že... více

Kultura umlčování

Cancel culture O odvaze vyjádřit vlastní názor Podle jedné studie 44 procent Němců nemá odvahu vyjádřit vlastní názor. Dr. Miloš Matuszek, právník a sloupkař, který se narodil... více

Je táta postradatelný?

Zdá se, že v naší společnosti se prosazuje velmi nebezpečná myšlenka: Bez otce se dá obejít. Když od rodiny odejde matka, je to katastrofa, ale když odejde otec, je to zlé, ale nějak... více

Trend: nenávidět sebe

Módní fenomén:Zpochybňování pohlaví mladých lidí Transgender hnutí vyvolává u mladých lidí vzrušení. Tím, že si sami zpochybňují nebo popírají svoje pohlaví a pomocí hormonální... více

Rozutekli se a zase se vrátili

V době krále Saula panovalo mezi Izraelci a Pelištejci napětí. Pelištejci Izraelce ohrožovali, omezovali, a ti se museli bránit. Jednou se zase schylovalo k boji. Izraelců byly nějaké tři... více

Jak rozmotat zamotaný život

Zmuchlaná hromada plastu Možná jste to viděli. Na náměstí složí náklaďákem velkou hromadu, vlastně jediný kus z plastu. Lidi, hlavně děti zvědavě koukají, co to bude. Nespletli... více

Už nemám na nic nárok!

Proč jsou někteří lidé tak plaší? Plachost může mít různé příčiny − může se jednat o introverta, který má svůj vnitřní svět dost bohatý a vystačí si, nebo si může myslet,... více

Popravčí četa, nebo projít černými dveřmi

Stalo se to před několika generacemi během bouřlivého období pouštních válek na Středním východě. Před perského generála přivedli špiona odsouzeného k smrti. Generál byl moudrý... více

Co lze mentoringem předávat, získávat

Vymezení mentoringu Mladý člověk, který má život před sebou, má široké pole možností. Jednak (1) si může vybrat směr. Ten je dán osobností, individuálním obdarováním či zájmy... více

Poslední šance


Tomáš Pala
Poslední šance

ALEF-Křesťanské sbory, běžná cena 120 Kč
Naše sleva: 12 Kč
Vaše cena: 108 Kč

ks