Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 

Naše knihy


Oddělovač

Citát z Bible:

Slouží obrazu a stínu toho, co je v nebi. Tak to přece bylo sděleno Mojžíšovi, když měl dokončit stánek: "Hleď, abys vše udělal podle vzoru, který jsi viděl na této hoře."

Žd 8,5 E
(Další citáty)
Nejlepší články


Co je hřích a jak se ho zbavit?

Tři nejčastější způsoby, jak se lidé snaží hříchu zbavit, jsou člověka spíš stahují níž a níž, Co tedy člověka osvobozuje?


Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za

Dobrou knihou získáte nadhled.

Kniha je skladem
Poslední šance

Tomáš Pala
Poslední šance
ALEF-Křesťanské sbory, běžná cena 120 Kč
Naše sleva: 12 Kč
Vaše cena: 108 Kč

ks

Poslední šance

Tomáš Pala


Právě vyšlo!Poslední judští králové svou poslední šanci nevyužili − využijeme ji my?
Na jedné straně bychom o knize mohli říct, že je to psychologické drama: Poslechne aspoň některý z posledních judských králů Boha, nebo bude muset dojít ke zkáza města a téměř i celého národa?
Na druhé straně je kniha docela detailní popis biblických událostí s aplikacemi do dnešního života.

Předběžné objednávky zasílejte pomocí našeho kontaktního formuláře. Děkujeme.

Recenzent Meinolf Mellwig se o ní vyjadřuje takto:
Tuto knihu lze označit za malý biblický komentář k době posledních králů jižního Judského království. Vysvětluje zeměpisné souvislosti, komentuje historické události a zdůrazňuje přímé Boží působení v životě jednotlivých králů i celého lidu. Skutečnost, že biblické pasáže nejsou pouze citovány jako úryvky, ale jsou citovány v plném znění, velmi usnadňuje sledování výkladu textu.
Těžiště knihy spočívá v přenesení principů, které lze z příběhu vyvodit, do dnešní doby. Na konci každé kapitoly je tak zodpovězena otázka: „Jaké ponaučení z toho plyne pro nás?“.
Kniha je tedy určena především těm, kteří chtějí z historie čerpat praktické poučení pro svůj osobní život, aby mohli využít Bohem darované příležitosti ve svém životě. Je tak velmi užitečným příspěvkem k realizaci Ř 15,4: „Všecko, co bylo kdysi napsáno, bylo napsáno k našemu poučení.“

A Daniel Mojžiš:
Kniha líčí biblickou historii posledních judských králů. Autor zobrazuje na jedné straně jejich hříchy a nedostatky hodné Božího soudu, na druhé straně Boží milost, která dává možnost činit pokání a vrátit se.
Podobně jako v dobách před zajetím judského národa, i dnes dává Bůh příležitost k pokání. Nikdo neví, které Boží volání je poslední šancí zachránit se před jeho soudem.
Podobně jako judští králové se i věřící člověk může odklonit od cesty za Pánem Ježíšem. I dnes dává Pán Bůh příležitosti k návratu od neužitečného života či boje za něco, co je z pohledu věčnosti marnost. Přílišné zabývání se sebou, dobové problémy společnosti a jiné věci tohoto světa mohou věřícího odklonit od nebeského povolání a úkolů, které mu Pán dal: oslavovat ho, být nástrojem k záchraně hynoucích a sloužit Bohu i bližním.
Podobně jako byl Bůh na svém trůnu v době posledních judských králů, je na svém trůnu i v těžkých dobách, jako jsou dnes – vidíme to očima víry. Kniha je povzbuzením k tomu, abychom i v těžkých okolnostech života hleděli vzhůru, a hledali věci, které jsou nahoře.


Oddělovač

Čtěte také

Berete Bibli vážně?

Berete Bibli vážně i to přesto, že znáte příklady nebo konkrétní situace, kdy k jejímu znevážení vedl třeba ironický přístup nebo postoj křesťanů? V mnoha oblastech jsme uvěřili,... více

Egyptské myšlení

Žili v Egyptě, ale nebyli Egypťané. Etnicky, nábožensky ani pracovním zařazením nepatřili k běžným Egypťanům. Byli to Izraelci, kterým Bůh slíbil něco velikého, a měli vyhlídky... více

Jak rozmotat zamotaný život

Zmuchlaná hromada plastu Možná jste to viděli. Na náměstí složí náklaďákem velkou hromadu, vlastně jediný kus z plastu. Lidi, hlavně děti zvědavě koukají, co to bude. Nespletli... více

Už nemám na nic nárok!

Proč jsou někteří lidé tak plaší? Plachost může mít různé příčiny − může se jednat o introverta, který má svůj vnitřní svět dost bohatý a vystačí si, nebo si může myslet,... více

Kniha je skladem

Poslední šance

Tomáš Pala


Právě vyšlo!Poslední judští králové svou poslední šanci nevyužili − využijeme ji my?
Na jedné straně bychom o knize mohli říct, že je to psychologické drama: Poslechne aspoň některý z posledních judských králů Boha, nebo bude muset dojít ke zkáza města a téměř i celého národa?
Na druhé straně je kniha docela detailní popis biblických událostí s aplikacemi do dnešního života.

Předběžné objednávky zasílejte pomocí našeho kontaktního formuláře. Děkujeme.

Recenzent Meinolf Mellwig se o ní vyjadřuje takto:
Tuto knihu lze označit za malý biblický komentář k době posledních králů jižního Judského království. Vysvětluje zeměpisné souvislosti, komentuje historické události a zdůrazňuje přímé Boží působení v životě jednotlivých králů i celého lidu. Skutečnost, že biblické pasáže nejsou pouze citovány jako úryvky, ale jsou citovány v plném znění, velmi usnadňuje sledování výkladu textu.
Těžiště knihy spočívá v přenesení principů, které lze z příběhu vyvodit, do dnešní doby. Na konci každé kapitoly je tak zodpovězena otázka: „Jaké ponaučení z toho plyne pro nás?“.
Kniha je tedy určena především těm, kteří chtějí z historie čerpat praktické poučení pro svůj osobní život, aby mohli využít Bohem darované příležitosti ve svém životě. Je tak velmi užitečným příspěvkem k realizaci Ř 15,4: „Všecko, co bylo kdysi napsáno, bylo napsáno k našemu poučení.“

A Daniel Mojžiš:
Kniha líčí biblickou historii posledních judských králů. Autor zobrazuje na jedné straně jejich hříchy a nedostatky hodné Božího soudu, na druhé straně Boží milost, která dává možnost činit pokání a vrátit se.
Podobně jako v dobách před zajetím judského národa, i dnes dává Bůh příležitost k pokání. Nikdo neví, které Boží volání je poslední šancí zachránit se před jeho soudem.
Podobně jako judští králové se i věřící člověk může odklonit od cesty za Pánem Ježíšem. I dnes dává Pán Bůh příležitosti k návratu od neužitečného života či boje za něco, co je z pohledu věčnosti marnost. Přílišné zabývání se sebou, dobové problémy společnosti a jiné věci tohoto světa mohou věřícího odklonit od nebeského povolání a úkolů, které mu Pán dal: oslavovat ho, být nástrojem k záchraně hynoucích a sloužit Bohu i bližním.
Podobně jako byl Bůh na svém trůnu v době posledních judských králů, je na svém trůnu i v těžkých dobách, jako jsou dnes – vidíme to očima víry. Kniha je povzbuzením k tomu, abychom i v těžkých okolnostech života hleděli vzhůru, a hledali věci, které jsou nahoře.


Oddělovač

Čtěte také

Berete Bibli vážně?

Berete Bibli vážně i to přesto, že znáte příklady nebo konkrétní situace, kdy k jejímu znevážení vedl třeba ironický přístup nebo postoj křesťanů? V mnoha oblastech jsme uvěřili,... více

Egyptské myšlení

Žili v Egyptě, ale nebyli Egypťané. Etnicky, nábožensky ani pracovním zařazením nepatřili k běžným Egypťanům. Byli to Izraelci, kterým Bůh slíbil něco velikého, a měli vyhlídky... více

Jak rozmotat zamotaný život

Zmuchlaná hromada plastu Možná jste to viděli. Na náměstí složí náklaďákem velkou hromadu, vlastně jediný kus z plastu. Lidi, hlavně děti zvědavě koukají, co to bude. Nespletli... více

Už nemám na nic nárok!

Proč jsou někteří lidé tak plaší? Plachost může mít různé příčiny − může se jednat o introverta, který má svůj vnitřní svět dost bohatý a vystačí si, nebo si může myslet,... více

Poslední šance


Tomáš Pala
Poslední šance

ALEF-Křesťanské sbory, běžná cena 120 Kč
Naše sleva: 12 Kč
Vaše cena: 108 Kč

ks