Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 Citát z Bible:

Pane, nemám nikoho, kdo by mě...

J 5,8 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se za


Inspirováno:

Zájem o druhé

Bible na jednom místě říká: „Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům.“ (Židům 10,24)

Ten obrat „mějme zájem jeden o druhého“ se překládá různě: „věnujme se, buďme pozorní, věnujme si pozornost“. Další možnosti jsou: všímejme si, vnímejte, dívejte se, přemýšlejme, bděme jedni nad druhými, soustředit se na někoho...

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Myslím, tedy věřím

R.C. Sproul
Myslím, tedy věřím
Poutníkova četba, běžná cena 148 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 144 Kč

ks

Doslovně to znamená „myslet podél někoho“ nebo „myslet kolem někoho“. A tím se chci teď zabývat.

Mohl bych začít Adama (Gn 3,9), ale já začnu u Abrahama.

Z rodného města Uru daleko na východě s ním šel synovec Lot a Abraham se o něho tak trochu staral, protože Lotovi tatínek umřel, když byl ještě malý. A Lot se svým strejdou Abrahamem docela rád chodil.

Nějakou dobu už byli v zaslíbené zemi. Tu Abraham viděl, že Lotovi Bůh žehná, že má velká stáda, tak mu dopřál samostatnost a nechal ho jít svou cestou. Ale pořád kolem něho myslel. Jejich rozchod je popsán v Genesis13.

V následující čtrnácté kapitole − to Lot už bydlel na pokraji Sodomy − se píše, že město Sodomu přepadli nějací nájezdníci a všechny obyvatele včetně krále a včetně Lota odvlekli pryč. Možná spoutaný Lot tam někde naříkal, co ho to potkalo, co ho asi čeká – no byla to katastrofa. A najednou před ním stojí Abraham a říká: „Lote, já jsem na tebe stále myslel, stále tě nosím v srdci a když jsem viděl, co se stalo, řekl jsem si, že tě musím vysvobodit!

Vidíte, Abraham měl zájem o Lota, ale do života mu příliš nezasahoval. Pořád na něho myslel, „myslel podél něho“, sledoval, Lot to ani nepostřehl, ale když bylo třeba jednat, tak Abraham svůj zájem dal viditelně najevo – Lota zachránil!

Ještě silněji se to opakovalo o něco později v 18. kapitole. Sodoma byla věhlasná svou hříšností a Bůh Abrahamovi prozradil, že se to město chystá zničit. Abraham tehdy pořád ještě myslel na Lota. Nemluví o něm otevřeně, ale přimlouvá se za město – a myslí podél Lota − má o něho zájem. Není vlezlý, nekontroluje, ale myslí kolem, přemýšlí podél, přemýšlí a když je třeba, tak obětavě zasáhne, třeba i s tím, že jde do rizika. Tohle znamená „mít zájem“.

Máte někoho, na koho takto myslíte?

Jan Vopalecký, únor 2021

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu. (1)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

 

  Doporučujeme:

Poutníkova cesta

Kniha znázorňující cestu života křesťana tímto světem − městem zkázy − do nebeského města − na Sion. Prochází ...

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Myslím, tedy věřím

R.C. Sproul
Myslím, tedy věřím
Poutníkova četba, běžná cena 148 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 144 Kč

ks