Čtení Bible obnoví váš život

menu
 


Muslimové mohou lhát

Tři různé pohledy na islám

a) "Každý věřící muslim je více nebo méně násilnický nepřítel křesťanství a celé západní společnosti; je třeba před nimi varovat a chránit se."

b) "Islám je vlastně mírumilovné náboženství, které je na stejné úrovni jako křesťanská víra."

c) "Islám musí projít ještě reformním procesem osvícenectví a liberaziací, podobně jako západní svět a církve před několika staletími."

Islám jako náboženství pokoje a míru

Požadavek žít v míru platí pouze v rámci islámského světa, ale nemuslimové se mají všemi prostředky dostat pod nadvládu islámu, nemůžeme islámobecně označovat jako náboženství pokoje a míru. V koránu prokazatelně tkví agrsivní dobyvačný potenciál.

Rozporuplnost výroků koránu − co platí?

Při mezináboženském dialogu muslimové o svém vztahu vůči Židům a křesŤanům rádi citují "přítelské", tolerantní súry napsané v Mekce, i když byly obsahově zrušeny tím, co bylo napsáno později v Medíně!

"Taqiyya" − taktika zastírání

Lež, nedodržení smluv, slova a podvody vůči nevěřícím nejsou něčím zavrženíhodným, nejde o hřích, ale ze strany muslima je to dovolená lež, kterou je hodno obdivovat.


Celý článek najdete v čísle 2007/1

-------------

  Napište svůj názor.