Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 



Citát z Bible:

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!

2K 5,17 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se za



Muslimové mohou lhát

Tři různé pohledy na islám

a) „Každý věřící muslim je více nebo méně násilnický nepřítel křesťanství a celé západní společnosti; je třeba před nimi varovat a chránit se.“

b) „Islám je vlastně mírumilovné náboženství, které je na stejné úrovni jako křesťanská víra.“

c) „Islám musí projít ještě reformním procesem osvícenectví a liberaziací, podobně jako západní svět a církve před několika staletími.“

Islám jako náboženství pokoje a míru

Požadavek žít v míru platí pouze v rámci islámského světa, ale nemuslimové se mají všemi prostředky dostat pod nadvládu islámu, nemůžeme islámobecně označovat jako náboženství pokoje a míru. V koránu prokazatelně tkví agrsivní dobyvačný potenciál.

Rozporuplnost výroků koránu − co platí?

Při mezináboženském dialogu muslimové o svém vztahu vůči Židům a křesŤanům rádi citují „přítelské“, tolerantní súry napsané v Mekce, i když byly obsahově zrušeny tím, co bylo napsáno později v Medíně!

„Taqiyya“ − taktika zastírání

Lež, nedodržení smluv, slova a podvody vůči nevěřícím nejsou něčím zavrženíhodným, nejde o hřích, ale ze strany muslima je to dovolená lež, kterou je hodno obdivovat.


Celý článek je v čísle 2007/1

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (1)
 Dal mi nový impuls. (1)
 Dávám mu za pravdu. (2)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním. (1)
 Naštval mě. (1)

 

  Doporučujeme:

Výkladový komentář Bible Mt-2K

První díl pětisvazkového podrobného výkladu k celé Bibli. Autor je známý biblista, který napsal asi 150 knih, ...

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Biblická proroctví o konci věků

Ostrolucký Ján
Biblická proroctví o konci věků
A-Alef, 150.00 Kč

ks