Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 

Muslimové mohou lhát

Tři různé pohledy na islám

a) „Každý věřící muslim je více nebo méně násilnický nepřítel křesťanství a celé západní společnosti; je třeba před nimi varovat a chránit se.“

b) „Islám je vlastně mírumilovné náboženství, které je na stejné úrovni jako křesťanská víra.“

c) „Islám musí projít ještě reformním procesem osvícenectví a liberaziací, podobně jako západní svět a církve před několika staletími.“

Islám jako náboženství pokoje a míru

Požadavek žít v míru platí pouze v rámci islámského světa, ale nemuslimové se mají všemi prostředky dostat pod nadvládu islámu, nemůžeme islám obecně označovat jako náboženství pokoje a míru. V koránu prokazatelně tkví agresivní dobyvačný potenciál.

Rozporuplnost výroků koránu − co platí?

Při mezináboženském dialogu muslimové o svém vztahu vůči Židům a křesťanům rádi citují „přátelské“, tolerantní súry napsané v Mekce, i když byly obsahově zrušeny tím, co bylo napsáno později v Medíně!

„Taqiyya“ − taktika zastírání

Lež, nedodržení smluv, slova a podvody vůči nevěřícím nejsou něčím zavrženíhodným, nejde o hřích, ale ze strany muslima je to dovolená lež, kterou je hodno obdivovat.


Celý článek je v čísle 2007/1

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (2)
 Dal mi nový impuls.(1)
 Dávám mu za pravdu.(4)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.(2)
 Naštval mě.(1)

Oddělovač

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Islám a západní společnost

Schirrmacherová, Christine
Islám a západní společnost
Návrat, běžná cena 165 Kč
Naše sleva: 5 Kč
Vaše cena: 160 Kč

ks